BALLOONS 2

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4

SPOTKANIE 39: LEKCJA 20
16.03

Temat: When I was little…

warm up -was/were Gamehttps://www.baamboozle.com/classic/450499
homework
kartkówka
Pupil’s Book p. 64-65 -poznajemy nowe słówka (przymiotniki); ex.1 (+film), ex.2, ex.3, ex.4
game kahoot: was/were

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str. 54, zad. 3, str. 55, zad. 4, 5
 • Proszę nauczyć się słówek z unitu 8: When I was little: Grammar: was/were – przeczenia, pytania

SPOTKANIE 38: LESSON 18
14.03

Temat: A great zoo.

Dictation
Check homework
Warm up: PPPKT1 Hidden Pictures: Zoo Animals
Pupil’s Book p. 56-57
Pupil’s Book p. 56 ex. 1,2
GAME: LINK
Pupil’s Book p. 57 ex. 3
Pupil’s Book p. 57 ex. 4.
Pupil’s Book p. 57 ex. 5. Explain the activity.
Pupil’s Book p. 57 ex. 5. Extra.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 7a A great zoo (Vocabulary for dictation: Unit 7a A great zoo)
 • Ćwiczenia str. 46 zad. 2; str. 47 zad. 3 (Activity Book p. 46 ex. 2; p. 47 ex. 3)

SPOTKANIE 37: LEKCJA 19
09.03

Temat: Was/were (czasownik być w czasie przeszłym).

warm up kahoot gameKAHOOT GAME
PB p. 62-63 wprowadzamy nowe słownictwo; ex.1 (+ film historyjka), ex.2
czasownik byłem, byliśmy itp (was/were) -karta pracy
game -(powtarzamy słownictwo: przymiotniki, zwięrzęta)LINK

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p. 52-53 ex. 1, ex.2, ex. 3 (jesli nie pamiętasz historyjki z lekcji wróć do strony 62 w Pupil’s Book)
 • Proszę nauczyć się słówek (Vocabulary) UNIT 8: SORRY, MISS! oraz Unit 8: Sorry Miss!
 • Grammar: Past simple was,were - twierdzenia

SPOTKANIE 36: LESSON 17
07.03

Temat: Taste it.

-Warm up
-Dictation.
-Checked homework
-Pupil’s Book p. 51 ex. 3
- vocab practise 6 a fruit salad; 1,2,4
- story time: 3 the best fruit salad + ex.1 and ex.2
- vocab&grammer;vocab game 6
-worksheet puzzles ex.1,2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek przy użyciu aplikacji memrise / skryptu: The best fruit (Vocabulary for dictation: The best fruit)
 • Ćwiczenia str. 43 zad. 1 (Activity Book p. 43 ex. 1) – zakreślić jedzenie, które nie pasuje
 • Podręcznik str. 54 zad. 1,2 (Pupil’sBook p. 54 ex. 1,2)

SPOTKANIE 35: LEKCJA 18
02.03

Temat: Superlative form of adjective.

warm up -guess what I have? (zgadujemy co kryje się w torbie:), powtarzamy słownictwo
Test module 3
SBp. 58-59 -nowe słownictwo-animals; ex. 4,5
Game PPP Top 5 (powtarzamy słownictwo)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 49, ex. /zad. 3,4 (zad. 3 Utwórz zdania używając stopnia najwyższego przymiotników, zad. 4 wybierz właściwą odpowiedź).
 • Proszę poćwiczyć z Memrise/skryptem/podręcznikiem/e-bookiem: Proszę poćwiczyć z Memrise/skryptem/podręcznikiem/e-bookiem: UNIT 7: A GREAT ZOO: GRAMMAR: Stopień wyższy przymiotnika + UNIT 7: MY FAVOURITE ANIMAL: GRAMMAR: stopień najwyższy przymiotnika
 • zagraj w grę i poćwicz stopień najwyższy przymiotnika https://wordwall.net/pl/resource/9988272/comparative-and-superlative-adjectives

SPOTKANIE 34: LESSON 16
28.02

Temat: How much? How many?

Warm up: Vocab review
Dictation
Check homework
Online game: ONLINE GAME
How much / How many.Software: Smiles 4: Unit 6: go to ex. 3 and show the grammar box.
Online games (play both games) ONLINE GAME Pupil’s Book p. 47 ex. 3,4Click the “owl” icon. Pupils read the sentences and then do ex. 3 and 4
Worksheets: Much and many
Kahoot game:KAHOOT

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się: Unit 6: A fruit salad: Grammar: Much, many, a lot (For dictation:
  Unit6: A fruit salad: Grammar: Much, many, a lot)
 • Ćwiczenia str. 39zad. 3,4 (Activity Book p. 39 ex. 3,4)

SPOTKANIE 33: LEKCJA 17
23.02

Temat: revision -units 5 and 6

warm up Kahoot game -ćwiczymy wyrażenia: some/any https://create.kahoot.it/details/08d22842-dc6f-430c-8e2a-481161def453
Activity Bookp. 42 ex.1,2
game kahoot -powtarzamy słownictwo-containers (pojemniki) https://play.kahoot.it/v2/?quizId=953b34cc-6f57-45b6-b8dc-d72d272e107d
SBp. 54 Checkpoint ex.3,4,5
Game much/many/ a lot https://wordwall.net/pl/resource/25681561/angielski/much-many-a-lot-of

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 32: LESSON 15
21.02

Temat: A Fruit Salad.

1. Warm Up
2. Dictation
3. Check Homework
4. Revision of previous unit
5. PB P.46 unit 6A, vocabulary
6. PPPKT1 Food
7. PB p.46 ex. 1,2
8. Online games
9. Speaking- Food
10. Countable and Uncountable nouns
11. Game
12. Dialogue on food

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 6a A fruit salad (Vocabulary for dictation: Unit 6a A fruit salad)
 • Ćwiczenia str. 38 zad. 1,2 (Activity Book p. 38 ex.1,2 )

SPOTKANIE 31: LEKCJA 16
16.02

Temat: Some, any.

game some/anygame
warm up PPP disappearing words
PB p. 49 ex. 4 -teoria dotycząca some/any/a
winter break-rozmawiamy na temat ferii zimowych

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • zagraj w gry aby poćwiczyć some/anygamegame https://wordwall.net/pl/resource/14579611/angielski/iwonder-3-a-an-some
 • Activity Book, p./str. 41, ex./zad. 3,4,5;
 • Proszę poćwiczyć unit UNIT 6 : MY FAVOURITE SANDWICH:GRAMMAR: Some, any, a, an przy pomocy Memrise/skryptu.
 • Karty pracy z lekcji, teoria some, any Karty pracy

SPOTKANIE 30: LESSON 14
14.02

Temat: Traditional clothes.

Dictation
Check homework
Warm up: Disappearing words.
Pupil’s Book p. 45
Project: T-shirt design.
Online Game
A story from Indonesia: Too-too-moo and the Giant, PB p. 36-37

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Too-Too-Moo and Giant
 • Ćwiczenia str. 37 zad. 1,2 (Activity Book p. 37 ex. 1,2)

SPOTKANIE 29: LEKCJA 15
26.01

Temat: Containers (pojemniki i żywność).

Activity Book p. 36 ex.1,2
Pupil's Book p.48-49 -wprowadzamy nowe słownictwo
Pupil's Book p. 48 ex,1 (+film)
My favourite sandwich-opisujemy swoją ulubioną kanapkę
online game -(containers-pojemniki)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (16.02):

 • Activity Book, str. 40, zad. 2
 • Pupil's Book p. 48 ex.2
 • Zagrać w grę: https://www.eslgamesplus.com/food-partitives-esl-fun-game-food-quantities-game/
 • Proszę nauczyć się na test ze słówek: UNIT 6: MY FAVOURITE SANDWICH przy pomocy Memrise/skryptu/e-booka.
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 28: LESSON 13
24.01

Temat: Plurals.

Warm up: "RIDDLED” FLASHCARDS
Dictation
Check homework
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice: 5 Funny Clothes: ex. 1
PB p. 41 – plurals
PB p. 41 ex. 3,4
GAME: SNAKES AND LADDERS
PB p. 41 ex. 5 + EXTRA in ex. 5
GAME: ACCESS 1 – GAME IN EX. 4
WORKSHEETS: PLURAL NOUNS 1,2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (14.02):

 • Ćwiczenia str. 33zad. 3,4 (Activity Book p. 33 ex. 3,4)
 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 5 Funny clothes: GRAMMAR: Liczba mnoga przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 5Funny clothes GRAMMAR: Liczba mnoga using the script and/or/ebook/ Memrise

SPOTKANIE 27: LEKCJA 14
19.01

Temat: Test, and School rules.

warm up -powtarzamy słownictwo
kartkówka
-sprawdzamy zadanie domowe
gramy w wisielca-powtarzamy alfabet Online game
PBp. 43 ex.4,5;
game kahoot: must/musn't can

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str./p. 35, zad. /ex. 3,4,5
 • Proszę poćwiczyć z Memrise/e-bookiem/skryptem UNIT 5: SCHOOL RULES: GRAMMAR: must
 • pograj w gry aby poćwiczyć must i mustn't Game 1Game 2

SPOTKANIE 26: LESSON 12
17.01

Temat: Funny clothes (PB p.40).

Warm up: Play bingo
Dictation
Homework
Game: write the alphabet on the board.
Software: Module 3 Unit 5
PB p. 40 ex. 1
Software: Upstream Beginner
Worksheets: Clothes I wear

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 32 zad. 1,2 (Activity Book p. 32 ex. 1,2)
 • Nauczyć się słówek Unit 5 Funny clothes przy pomocy Merise / skryptu / ebooka (Learn vocabulary Unit 5 Funny clothes using Memrise / the script / ebook)

SPOTKANIE 25: LEKCJA 13
12.01

Temat: Test, and School rules.

- short revision before the test; softeware
- test 3&4
- p.b - pg.42-43 unit 5 lesson 2
- game ; flashcards
- grammer; must,mustn't , p.42 ex.1
-game: PPP mystery box

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str./p. 34, zad./p. 1,2;
 • Proszę poćwiczyć słówka z Memrise/skryptem/e-bookiem: UNIT 5: SCHOOL RULES

SPOTKANIE 24: LESSON 11
10.01

Temat: I like surfing the Net.

Warm up: (I like planting flowers. / She likes cleaning. / He likes
painting. / They like reading comics. / I like going shopping. / She likes going to the gym)
Dictation
Check homework:
Blaze 1 unit 4.3 ex. 1 – game
Workbook p. 77 ex. 6,7 (Round-up)
Worksheets: Do you like…?
Online Games: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/ing
Worksheets: gerund ex. 1,2,3
Speaking: I like..

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 25 zad. 3,4 (Activity Book p. 25 ex. 3,4)
 • Przy pomocy Memrise i/lub skryptu proszę nauczyć się na dyktando zdań z: UNIT 4 A green day
 • Grammar: Czasownik z –ing (Using Memrise and/or the script learn for the dictation the sentences
 • from: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing)

SPOTKANIE 23: LEKCJA 12
5.01

Temat: Revision unit 3 and 4.

warm up Vocabulary and Grammar: Grammar game 3
PB p. 38 ex.1,2,3,4 and p. 39 ex.6
game kahoot -ćwiczymy czas present simple

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • 1) proszę poćwiczyć słownictwo z Unitu 3 oraz 4 (szczególnie sklepy, zawody, "green day") oraz czas present simple; słówka z najdziesz w aplikacji Memrise i skrypcie Unit 3 Where is...? Unit 3: A postman Unit 3 Present Simple (zdania pytania i przeczenia) Unit 4 Agreen day słowka oraz A Green Day grammar: czasowniki z -ing; UNIT 4 My day
 • 2) zagraj w gry aby poćwiczyć
  -CZAS PRESENT SIMPLE present simple
  pytania present simple
  -CZASOWNIKI: LIKE, LOVE, HATE po których występuje czasownik z ing https://wordwall.net/pl/resource/777067/love-hate-likeVerb-ing

SPOTKANIE 22: LESSON 10
3.01

Temat: A green day. (PB p.30-31)

Dictation
Check homework
Software: Upstream Beginner: Games: 3 (memory – jobs)
Game: Guessing Time
PB p. 30-31 Vocabulary
PB p. 30-31 ex. 1,2
Grammar: Activities to talk about preferences with the verbs:
dance, go shopping, surf, play the guitar, sing, climb, watchTV, eat pizza, eat ice cream, go to school
PB p. 31 ex. 3:
PB p. 31 ex 3, 4
Software: Extra Vocabulary Practise:
PB p. 31 ex. 5: Pupils work in pairs.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 4 The green day przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 4 The green day using the script and/or/ebook/ Memrise
 • Nauczyć się czytać historyjki w podręczniku na str. 30 zad. 1 przy pomocy ebooka / Learn to read the story in Pupil’s Book p. 20 ex. 1 using ebook
 • Ćwiczenia str. 24 zad. 1,2 / Activity Book p. 24 ex. 1,2

SPOTKANIE 21: LEKCJA 11
15.12

Temat: Przysłówki częstotliwości (always, never, sometimes).

SBp. 44 ex.4
film (dog's life) -present simple
speaking: I always... I never...
online game -present simple
gra Kahoot (What time is it?)-ćwiczymy godziny
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8781c49f-ecdd-4a6e-b68c-8d2321d885af

HOMEWORK for Thurday/ zadanie domowe na czwartek (5.01):

 • Activity p. 27 ex. 4,5; p. 28 ex. 2
 • powtórz jeszcze raz:
  1) słówka UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.
  2) ze skyptem lub Memrise poćwicz czas teraźniejszy: UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: Present Simple twierdzenia, pytania, przeczenia
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 20: LESSON
13.12

Temat: CHRISTMAS.

Dictation
Check homework
PPP Hidden pictures Christmas
Film: https://www.youtube.com/watch?v=L2UCRNldC3s
Smiles 4 Software: Let’s Celebrate: Merry Christmas Everyone
Worksheets: Christmas Wordsearch
Online games: http://www.mes-games.com/christmas1.php - Games
Vocabulary: Memory and Shoot out
Worksheets: Christmas Pictures

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (3.01):

 • Nauczyć się słówek Christsmas ze skryptu (Learn Christmas words from the script)
 • Proszę jeszcze raz zagrać w gry z lekcji (Play the online games): http://www.mes-games.com/christmas1.php
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 19: LEKCJA 10
8.12

Temat: Która godzina?

test
PPP TOP 5 Game -powtarzamy słownictwo
PBp. 32 ex.1,2
gra planszowa: What's the time?
warm up -online game wordwall(Present simple czas)
https://wordwall.net/pl/resource/475779/angielski/present-simple

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p. 26 ex. 1,2; p. 27 ex. 3
 • Proszę nauczyć się na test ze słówek UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.

SPOTKANIE 18: LESSON 9
6.12

Temat: What's in your bag?

Warm up; Hot seat
Dictation
Checked Hw
Buzzer Game
PB p.27 ex.5-listening
PB; p.28

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: The Princess and the pea przy pomocy skryptu i/lub memrise /
  Vocabulary for dictation: The Princess and the pea using the script and/or Memrise
 • Activity Book str./p. 21 zad./ex. 3
 • Na ebook obejrzeć jeszcze raz historyjkę (Storytime) The Princess and the pea / On ebook watch
  the story: The Princess and the pea

SPOTKANIE 17: LEKCJA 9
1.12

Temat: Present Simple.

warm up: Boardgame 1
PPP Present Simple-użycie i tworzenie czasu present simple
kahoot present simple
game wordwall-present simple
film: storytime: The princess and the pea.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p. 21 ex. 4,5 (przy pomocy tabelki w podręczniku str. 27 (GRAMMAR)
 • poćwiczyć czas present simple zdania twierdzące grając w grę (możesz zrobić zdjęcie na koniec i pochwalić się w klasie wynikiem:)game poćwiczyć zdania przeczące w czasie present simple (możesz zrobić zdjęcie na koniec i pochwalić się w klasie wynikiem:)game Proszę nauczyć się na test słownictwa z Memrise/e-bookiem/skryptem : UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: PRESENT SIMPLE: twierdzenia, pytania, przeczenia

SPOTKANIE 16: LESSON 8
29.11.

Temat: (PB p.26-27).

Dictation
Check homework
Warm up: JOBS.
PB p. 26-27 Vocabulary:
PB p. 26 ex. 1.
PB p. 26 ex. 2
PRESENT SIMPLE
PB p. 27 ex. 4
GRAMMAR in ex. 4 affirmative sentences.
Pupils do ex. 4.
Blaze 1 Unit 3.1 ex. 1b
GAME: guess the job.
PB p. 26 ex. 3 + EXTRA

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postmanĆwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postman

SPOTKANIE 15: LEKCJA 8
24.11.

Temat: Jobs.

warm up-kółko i krzyzyk (powtarzamy słowka)
kartkówka
Activity Book p. 19 ex. 4,5.
game : wwhere is the ....? (miejsca w mieście np: bank)
Job -gamehttps://www.youtube.com/watch?v=ptZKKmydpc4
Pupil’s Book p. 29 (Module 2 Unit 3 Lesson 4) ex. 3,4

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 14: LESSON 7
22.11.

Temat: Revision: Module 1.

Warm up: Software Smiles 4: Posters: Vocabulary Posters 4 (Game)
PB p. 22 ex. 1,2
Software: Quizes: Quiz 1.
PB p. 22-23 ex.3, 6
Forfeit game
Software: Extra Vocabulary practise: ex. 3
Worksheet: unit 2: Happy moments.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
17.11

Temat: Test 1. Where is the supermarket?

Warm up: Pop Game (powtazramy słownictwi i gramatykę)
test module 1 (rozdział 1 i 2)
PB p.24-25 -poznajemy słownictwo "w mieście",; ex.1,2,3
online game: Places in a townhttps://wordwall.net/pl/resource/2099817/angielski/places-in-a-town

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 18, ex./zad.1 (na podstawie historyjki z podręcznika str. 24) 2,3;
 • Practice with Memrise/script vocabulary from UNIT 3: WHERE IS...?
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS...?
 • Extra (dla chętnych): Online activities: http://www.learningchocolate.com/content/shopping-1

SPOTKANIE 12: LESSON 6
15.11.

Temat: Play the music. (SB p.18-19).

Warm up 1: Revision
Dictation
Check homework
Warm up 2: Kahoot: .https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a
Game: making sentences
Pupil’s Book p. 18 ex. 2
PPPKT1 LESSON 6 Music
PB p. 19 ex. 3
PB p. 19 ex. 4
Software Smiles 5: Vocabulary and Grammar Games: Vocabulary Games: Module 1 Unit 3
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice 1 Water sports: Activity 1,2,3
Activity Book p. 14 ex. 1
Worksheets: Sports puzzle

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczeniastr. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2

SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
10.11

Temat: Revision-powtarzamy zagadnienia z rozdziału 1.

warm up -Guess the sound: Zgadnij co to za dźwięk (poznajemy nowe słówka czyli nauka języka angielskiego na wesoło:)
SBp. 17 teoria him/us, them/them etc) oraz ex.5
GAME: Dice of fortune; powtarzamy słownictwi i gramatykę z rodziału 1

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 10: LESSON 5
08.11.

Temat: Present Continuous. (SB p.15).

Warm up: Revision
Dictation
Check homework
Present Continuous:
GAME MIME
PPPKT1 LESSON 5:
PB p. 15 ex. 3.
GAME: find a picture in the book.
PB p. 15 ex. 4
PB p. 15 ex. 5 Read
Interactive software: Let’s celebrate: Bonfire Night.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Nauczyć się ze skryptu i aplikacji Memrise (Learn from script and Memrise): UNIT 2 WATER SPORTS: GRAMMAR: Present Continuous.

SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
03.11

Temat: Czasownik CAN.

warm up SPIN the Wheel-powtarzamy czsownik have got
PB p. 16-17 ex. 1,2.4
game Titanic-pwtarzamy słownictwo
postar-vocabulary
game: Kahoot (czasownik can/can't)https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp.)

SPOTKANIE 8: LEKCJA 4
27.10

Temat: Describing people (opisywanie ludzi).

warm up -gra Snake and ladder (ćwiczymy have got)-dziewczyny wygrały:)
karta pracy have got
karta pracy My family (ćwiczymy słownictwo)
gra- zgadnij co masz? " I have got .... (zgadujemy z zawiąznymi oczami:)
Harry Potter quiz (ćwiczymy to be i have got)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 3 listopada:

 • Practice for the test / Poćwicz na test: Unit 1 My favourite uncle Grammar: have got
 • Activity Book p. 7 ex. 4,5
 • POMYŚL AND NAZWĄ GRUPY:)

SPOTKANIE 7: LESSON 4
25.10

Temat: Water Sports. (SB p.14-15).

Warm up: Vocab Review
Dictation
Check homework.
To be, have got: Revision:
Software: Blaze 1 Unit 1.6 ex. 2b.
Software: Blaze 1 Unit 2.3 ex. 4
Sports: warm up:
SB p. 14-15 Vocabulary – Water Sports
SB p. 14 ex. 1
SB p. 14 ex. 2
FILM: Animals are doing sports.https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg

HOMEWORK for Tuesday (08.11)/ zadanie domowe na wtorek 8 listopada:

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebookor script

SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
20.10

Temat: Describing people (opisywanie ludzi).

warm up -KAHOOT GAME powtarzamy (mój, twój, jego)https://create.kahoot.it/details/1815547a-bb3d-4065-956f-812d01b013c5
homework-sprawdzamy
kartkówka
SBp. 9 ex.5
gra: Zawisza Bydgoszcz vs FC Barcelona:) -powtarzamy słówka

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1 (POMOC: podręcznik (Pupil's Book) str. 11 tabelka: GRAMMAR)
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA

SPOTKANIE 5: LESSON 3
18.10

Temat: My favourite uncle.

Vocabulary from Unit 1 A big family
Dictation
Vocabulary, pupils book page 10-11
PPP- have got
Pupils book page 11 grammar- have got
Pupils book page 11, exercise 5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
13.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives (mój, twój, jego, nasz itp).

warm up -powtarzamy cyfry na wesoło Gamehttps://wordwall.net/resource/170314/maths/numbers-in-words
próbna kartkówka (sprawdzamy razem)
powtarzamy słówka (szkoła) -game (When the music stops....)
SB p. 9 Unit 1 ex. 4 (podręcznik str 9 cw. 4)
ćwiczymy possessive adjectives (mój, twój, nasz) game https://wordwall.net/resource/9878849/english/possessive-adjectives
ćwiczymy possessive adjectives https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3
GAME: PPP Who wants to win millions. (school vocabulary, numbers, possessive adjectives)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 3: LESSON 2
11.10

Temat: A big family.

DICTATION. trial
Check homework
SB p. 8 Vocabulary
SB p. 8 ex. 1
SB p. 8 ex. 2
TO BE
SB p. 8 ex. 3
Online game: Then is/are. https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
game: verb-to-be.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A big family for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A big family przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9).

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
06.10

Temat: Back to school.

warm up PPP Telepathy -jak dobrze znasz swojego nauczyciela- język angielski na wesoło:)
kahoot School things czyli nauka języka angielskiego poprzez zabawę https://create.kahoot.it/details/53619c59-8cae-4050-b5e2-526a1d08e7e8
school things-flashards -What is missing? Co zniknęło?
Pupil's Book (książka ucznia) str. 6 ćwiczenie 1,2 oraz str. 7 gra: I spy with my little eye....
film (fragment) Matilda-dyskusja na temat szkoły, nauczycieli

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek: