BALLOONS 2

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4

SPOTKANIE 15: LEKCJA 8
24.11.

Temat: Jobs.

warm up-kółko i krzyzyk (powtarzamy słowka)
kartkówka
Activity Book p. 19 ex. 4,5.
game : wwhere is the ....? (miejsca w mieście np: bank)
Job -gamehttps://www.youtube.com/watch?v=ptZKKmydpc4
Pupil’s Book p. 29 (Module 2 Unit 3 Lesson 4) ex. 3,4

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 14: LESSON 7
22.11.

Temat: Revision: Module 1.

Warm up: Software Smiles 4: Posters: Vocabulary Posters 4 (Game)
PB p. 22 ex. 1,2
Software: Quizes: Quiz 1.
PB p. 22-23 ex.3, 6
Forfeit game
Software: Extra Vocabulary practise: ex. 3
Worksheet: unit 2: Happy moments.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
17.11

Temat: Test 1. Where is the supermarket?

Warm up: Pop Game (powtazramy słownictwi i gramatykę)
test module 1 (rozdział 1 i 2)
PB p.24-25 -poznajemy słownictwo "w mieście",; ex.1,2,3
online game: Places in a townhttps://wordwall.net/pl/resource/2099817/angielski/places-in-a-town

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 18, ex./zad.1 (na podstawie historyjki z podręcznika str. 24) 2,3;
 • Practice with Memrise/script vocabulary from UNIT 3: WHERE IS...?
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS...?
 • Extra (dla chętnych): Online activities: http://www.learningchocolate.com/content/shopping-1

SPOTKANIE 12: LESSON 6
15.11.

Temat: Play the music. (SB p.18-19).

Warm up 1: Revision
Dictation
Check homework
Warm up 2: Kahoot: .https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a
Game: making sentences
Pupil’s Book p. 18 ex. 2
PPPKT1 LESSON 6 Music
PB p. 19 ex. 3
PB p. 19 ex. 4
Software Smiles 5: Vocabulary and Grammar Games: Vocabulary Games: Module 1 Unit 3
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice 1 Water sports: Activity 1,2,3
Activity Book p. 14 ex. 1
Worksheets: Sports puzzle

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczeniastr. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2

SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
10.11

Temat: Revision-powtarzamy zagadnienia z rozdziału 1.

warm up -Guess the sound: Zgadnij co to za dźwięk (poznajemy nowe słówka czyli nauka języka angielskiego na wesoło:)
SBp. 17 teoria him/us, them/them etc) oraz ex.5
GAME: Dice of fortune; powtarzamy słownictwi i gramatykę z rodziału 1

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 10: LESSON 5
08.11.

Temat: Present Continuous. (SB p.15).

Warm up: Revision
Dictation
Check homework
Present Continuous:
GAME MIME
PPPKT1 LESSON 5:
PB p. 15 ex. 3.
GAME: find a picture in the book.
PB p. 15 ex. 4
PB p. 15 ex. 5 Read
Interactive software: Let’s celebrate: Bonfire Night.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Nauczyć się ze skryptu i aplikacji Memrise (Learn from script and Memrise): UNIT 2 WATER SPORTS: GRAMMAR: Present Continuous.

SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
03.11

Temat: Czasownik CAN.

warm up SPIN the Wheel-powtarzamy czsownik have got
PB p. 16-17 ex. 1,2.4
game Titanic-pwtarzamy słownictwo
postar-vocabulary
game: Kahoot (czasownik can/can't)https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp.)

SPOTKANIE 8: LEKCJA 4
27.10

Temat: Describing people (opisywanie ludzi).

warm up -gra Snake and ladder (ćwiczymy have got)-dziewczyny wygrały:)
karta pracy have got
karta pracy My family (ćwiczymy słownictwo)
gra- zgadnij co masz? " I have got .... (zgadujemy z zawiąznymi oczami:)
Harry Potter quiz (ćwiczymy to be i have got)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 3 listopada:

 • Practice for the test / Poćwicz na test: Unit 1 My favourite uncle Grammar: have got
 • Activity Book p. 7 ex. 4,5
 • POMYŚL AND NAZWĄ GRUPY:)

SPOTKANIE 7: LESSON 4
25.10

Temat: Water Sports. (SB p.14-15).

Warm up: Vocab Review
Dictation
Check homework.
To be, have got: Revision:
Software: Blaze 1 Unit 1.6 ex. 2b.
Software: Blaze 1 Unit 2.3 ex. 4
Sports: warm up:
SB p. 14-15 Vocabulary – Water Sports
SB p. 14 ex. 1
SB p. 14 ex. 2
FILM: Animals are doing sports.https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg

HOMEWORK for Tuesday (08.11)/ zadanie domowe na wtorek 8 listopada:

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebookor script

SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
20.10

Temat: Describing people (opisywanie ludzi).

warm up -KAHOOT GAME powtarzamy (mój, twój, jego)https://create.kahoot.it/details/1815547a-bb3d-4065-956f-812d01b013c5
homework-sprawdzamy
kartkówka
SBp. 9 ex.5
gra: Zawisza Bydgoszcz vs FC Barcelona:) -powtarzamy słówka

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1 (POMOC: podręcznik (Pupil's Book) str. 11 tabelka: GRAMMAR)
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA

SPOTKANIE 5: LESSON 3
18.10

Temat: My favourite uncle.

Vocabulary from Unit 1 A big family
Dictation
Vocabulary, pupils book page 10-11
PPP- have got
Pupils book page 11 grammar- have got
Pupils book page 11, exercise 5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
13.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives (mój, twój, jego, nasz itp).

warm up -powtarzamy cyfry na wesoło Gamehttps://wordwall.net/resource/170314/maths/numbers-in-words
próbna kartkówka (sprawdzamy razem)
powtarzamy słówka (szkoła) -game (When the music stops....)
SB p. 9 Unit 1 ex. 4 (podręcznik str 9 cw. 4)
ćwiczymy possessive adjectives (mój, twój, nasz) game https://wordwall.net/resource/9878849/english/possessive-adjectives
ćwiczymy possessive adjectives https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3
GAME: PPP Who wants to win millions. (school vocabulary, numbers, possessive adjectives)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 3: LESSON 2
11.10

Temat: A big family.

DICTATION. trial
Check homework
SB p. 8 Vocabulary
SB p. 8 ex. 1
SB p. 8 ex. 2
TO BE
SB p. 8 ex. 3
Online game: Then is/are. https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
game: verb-to-be.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A big family for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A big family przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9).

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
06.10

Temat: Back to school.

warm up PPP Telepathy -jak dobrze znasz swojego nauczyciela- język angielski na wesoło:)
kahoot School things czyli nauka języka angielskiego poprzez zabawę https://create.kahoot.it/details/53619c59-8cae-4050-b5e2-526a1d08e7e8
school things-flashards -What is missing? Co zniknęło?
Pupil's Book (książka ucznia) str. 6 ćwiczenie 1,2 oraz str. 7 gra: I spy with my little eye....
film (fragment) Matilda-dyskusja na temat szkoły, nauczycieli

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str./p. 3, zad./ex. 3,4
 • Poćwicz słówka z Memrise i ze sktyptu STARTING POINT: NUMBERS