STUMBLE GUYS

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4

SPOTKANIE 39: LEKCJA 19
20.03

Temat: Was/were (czasownik być w czasie przeszłym).

warm up, kahoot -stopniowanie przymiotnikówkahoot
PB p. 62-63 wprowadzamy nowe słownictwo; ex.1 (+ film historyjka), ex.1,2,4,5
czasownik byłem, byliśmy itp (was/were) -karta pracy
game -(powtarzamy słownictwo: przymiotniki, zwięrzęta)link

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p. 52-53 ex. 1, ex.2, ex. 3 (jesli nie pamiętasz historyjki z lekcji wróć do strony 62 w Pupil’s Book)
 • Proszę nauczyć się słówek (Vocabulary) UNIT 8: SORRY, MISS! oraz Unit 8: Sorry Miss!
 • Grammar: Past simple was,were - twierdzenia

SPOTKANIE 38: LESSON 19
16.03

Temat: Our world.

-homework
-dictation
-warm up:pop game
-PB; p.60 ex,2
-boardgame: running wild
-activity book p.50 ex,1
-guessing game
-VOCABULARY PRACTISE 7 A GREAT ZOO ex. 1,2
-Activity Book p. 79 ex. 11

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • nauczyć się słówek/ learn vocabulary: Unit 7 My favourite animal
 • Ćwiczenia str. 47zad. 4, str. 50 zad. 2 (Activity Book p. 47 ex. 4; p. 50 ex. 2)

SPOTKANIE 37: LEKCJA 18
13.03

Temat: Superlative form of adjective.

warm up -Game some/any/a/an powtarzamy gramatykę
Test module 3
SBp. 58-59 -nowe słownictwo-animals; ex. 1,4,5
Game PPP Top 5 (powtarzamy słownictwo)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 49, ex. /zad. 3,4 (zad. 3 Utwórz zdania używając stopnia najwyższego przymiotników, zad. 4 wybierz właściwą odpowiedź)
 • Proszę poćwiczyć z Memrise/skryptem/podręcznikiem/e-bookiem: Proszę poćwiczyć z Memrise/skryptem/podręcznikiem/e-bookiem: UNIT 7: A GREAT ZOO: GRAMMAR: Stopień wyższy przymiotnika + UNIT 7: MY FAVOURITE ANIMAL: GRAMMAR: stopień najwyższy przymiotnika
 • zagraj w grę i poćwicz stopień najwyższy przymiotnikaGAME

SPOTKANIE 36: LESSON 18
09.03

Temat: A great zoo.

Dictation
Check homework
Warm up: PPPKT1 Hidden Pictures: Zoo Animals
Pupil’s Book p. 56 ex. 1,2
Pupil’s Book p. 57 ex. 3
Pupil’s Book p. 57 ex. 4.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 7a A great zoo (Vocabulary for dictation: Unit 7a A great zoo)
 • Ćwiczenia str. 46 zad. 2; str. 47 zad. 3 (Activity Book p. 46 ex. 2; p. 47 ex. 3)

SPOTKANIE 35: LEKCJA 17
06.03

Temat: Revision - units 5 and 6

warm up Kahoot game -ćwiczymy wyrażenia: some/anykahoot
Activity Bookp. 42 ex.1,2
game kahoot -powtarzamy słownictwo-containers (pojemniki)kahoot
SBp. 54 Checkpoint ex.3
Wypełniamy ankiety

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Na następnych zajęciach będzie TEST z unitu 5 oraz 6. Powtórz słownictwo oraz gramatykę (Quantifiers, countable, uncountable nouns, must, mustn’t, plurals- liczba mnoga)
 • Activity Book, str. 78, zad. 8,9 – Round up.
 • zagraj w grę (much, many, a lot of)link
 • zagraj w grę (A/AN/SOME/ANY)link
 • i jeszcze jedna gra:) A/an/some/anylink
 • POMOC/TEORIA: SOME/ANY/A/ANkarta pracy pomoc

SPOTKANIE 34: LESSON 17
02.03

Temat: Taste it.

Warm up
Dictation.
Check homework.
Pupil’s Book p. 51 ex. 3
Software: Extra Vocabulary Practise
Software: Story time
Software: Vocabulary and Grammar Games
Worksheets:Puzzles

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek przy użyciu aplikacji memrise / skryptu: The best fruit (Vocabulary for
  dictation: The best fruit)
 • Ćwiczenia str. 43 zad. 1 (Activity Book p. 43 ex. 1) – zakreślić jedzenie, które nie pasuje
 • Podręcznik str. 54 zad. 1,2 (Pupil’sBook p. 54 ex. 1,2)

SPOTKANIE 33: LESSON 16
27.02

Temat: How much? How many?

Warm up: Vocab review
Dictation
Check homework
Online game: GAME
How much / How many.Software: Smiles 4: Unit 6: go to ex. 3 and show the grammar box.
Online games (play both games) GAME 2
Pupil’s Book p. 47 ex. 3,4Click the “owl” icon. Pupils read the sentences and then do ex. 3 and 4
Worksheets: Much and many
Kahoot game:KAHOOT

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Na dyktando nauczyć się: Unit 6: A fruit salad: Grammar: Much, many, a lot (For dictation:
  Unit6: A fruit salad: Grammar: Much, many, a lot)
 • Ćwiczenia str. 39zad. 3,4 (Activity Book p. 39 ex. 3,4)

SPOTKANIE 32: LESSON 15
23.02

Temat: A fruit salad.(SB p.46-47).

Warm up
Dictation
Check homework
An activity to revise the language from the previous unit
Software: Pupil’s Book p. 46 unit 6 A fruit salad – vocabulary.
PPPKT1 Food
Pupil’s Book p. 46 ex. 1,2

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 6a A fruit salad (Vocabulary for dictation: Unit 6a A fruit salad)
 • Ćwiczenia str. 38 zad. 1,2 (Activity Book p. 38 ex.1,2 )

SPOTKANIE 31: LEKCJA 16
20.02

Temat: Some, any, a/an.

warm up PPP disappearing words -powtarzamy słownictwo
PB p. 49 ex. 4 -teoria dotycząca some/any/a
winter break-rozmawiamy na temat ferii zimowych
gra: some/anywordwall

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 41, ex./zad. 3,4,5;
 • Proszę poćwiczyć unit UNIT 6 : MY FAVOURITE SANDWICH:GRAMMAR: Some, any, a, an przy pomocy Memrise/skryptu.
 • Zagraj w gry aby poćwiczyć some/anygame game:game

SPOTKANIE 30: LESSON 14
16.02

Temat: Traditional clothes.

Kahoot
Dictation
Check homework
Warm up: Disappearing words.
Pupil’s Book p. 45
Project: T-shirt design.
Online Game
A story from Indonesia: Too-too-moo and the Giant, PB p. 36-37

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Too-Too-Moo and Giant
 • Ćwiczenia str. 37 zad. 1,2 (Activity Book p. 37 ex. 1,2)

SPOTKANIE 29: LEKCJA 15
13.02

Temat: Containers (pojemniki i żywność).

Winter beak discussion
Gra "Państwa i miasta"-powtarzamy słownictwo
Pupil's Book p.48-49 -wprowadzamy nowe słownictwo
Pupil's Book p. 48 ex.2

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

SPOTKANIE 28: LESSON 13
26.01

Temat: Plurals (PB p.41).

Warm up (before dictation)
Dictation.
Homework.
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice: 5 Funny Clothes: ex. 1
PB p. 41 – plurals, ex. 3,4
GAME: SNAKES AND LADDERS

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (16.02):

 • Ćwiczenia str. 33zad. 3,4 (Activity Book p. 33 ex. 3,4)
 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 5 Funny clothes: GRAMMAR: Liczba mnoga przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 5Funny clothes GRAMMAR: Liczba mnoga using the
  script and/or/ebook/ Memrise
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 27: LEKCJA 14
23.01

Temat: School rules.

warm up -powtarzamy słownictwo
kartkówka
-sprawdzamy zadanie domowe
gramy w wisielca-powtarzamy alfabet Online game
PBp. 43 ex.4,5;
game kahoot: must/musn't can
worksheet School rules

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (13.02):

 • Activity Book, str./p. 35, zad. /ex. 3,4,5
 • Proszę poćwiczyć z Memrise/e-bookiem/skryptem UNIT 5: SCHOOL RULES: GRAMMAR: must
 • pograj w gry aby poćwiczyć must i mustn't GAME 1,GAME 2
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 26: LESSON 12
19.01

Temat: Funny clothes.

Warm up
Dictation
Game
Module 3 Unit 5 – Vocabulary clothes
PB p. 40 ex. 1
Upstream Beginner: Module 3 Unit 6c ex. 1, Games: Games 6: Hangman
Worksheets: Clothes I wear

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 32 zad. 1,2 (Activity Book p. 32 ex. 1,2)
 • Nauczyć się słówek Unit 5 Funny clothes przy pomocy Merise / skryptu / ebooka (Learn vocabulary Unit 5)
 • Funny clothes using Memrise / the script / ebook)

SPOTKANIE 25: LEKCJA 13
16.01

Temat: Test. School rules.

Checking homework
Short revision before the test: software: Vocabulary & Grammar games: Vocabulary
games: unit 4; Grammar games: unit 4
Test: Unit 3&4
Pupil’s Book p. 42-43 (Unit 5 Lesson 2) – introduce new vocabulary
Grammar: must, mustn’t
Pupil’s book p. 42 ex. 1
Game: PPP Mystery Box.

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, str./p. 34, zad./p. 1,2
 • Proszę poćwiczyć słówka z Memrise/skryptem/e-bookiem: UNIT 5: SCHOOL RULES

SPOTKANIE 24: LESSON 11
12.01

Temat: I like surfing the Net.

Warm up
Dictation
Homework: give out the roles of the characters from the story; repeat a few times with different
pupils.
Blaze 1 unit 4.3 ex. 1 – game
Workbook p. 77 ex. 6,7 (Round-up)
6. Worksheets: Do you like…?
Online games
Worksheets: gerund ex. 1,2,3

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 25 zad. 3,4 (Activity Book p. 25 ex. 3,4)
 • Przy pomocy Memrise i/lub skryptu proszę nauczyć się na dyktando zdań z: UNIT 4 A green day
 • Grammar: Czasownik z –ing (Using Memrise and/or the script learn for the dictation the sentences
 • from: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing)

SPOTKANIE 23: LEKCJA 12
09.01

Temat: Revision unit 3 and 4.

warm up Vocabulary and Grammar: Grammar game 3
PB p. 38 ex.1,2,3,4 and p. 39 ex.6
game kahoot -ćwiczymy czas present simple
Boardgame -powtarzamy słownictwo i gramatykę

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • 1) UWAGA TEST:); proszę poćwiczyć słownictwo z Unitu 3 oraz 4 (szczególnie sklepy, zawody, "green day") oraz czas present simple; słówka z najdziesz w aplikacji Memrise i skrypcie Unit 3 Where is...? Unit 3: A postman Unit 3 Present Simple (zdania pytania i przeczenia) Unit 4 Agreen day słowka oraz A Green Day grammar: czasowniki z -ing; UNIT 4 My day
 • 2) zagraj w gry aby poćwiczyć

 • -CZAS PRESENT SIMPLEONLINE GAME
  -pytaniaGAME - QUESIONS
  -CZASOWNIKI: LIKE, LOVE, HATE po których występuje czasownik z ingWORDWALL GAME
  KTO MA JESZCZE PROBLEMY Z GODZINAMI proszę pograĆ w gry z LEKCJI 10 (linki do gier są w HOMEWORK)

SPOTKANIE 22: LESSON 10
5.01

Temat: A green day. (PB p.30-31)

Dictation
Check homework
Software: Upstream Beginner: Games: 3 (memory – jobs)
Game: Guess my job.
PB p. 30-31 Vocabulary
PB p. 30-31 ex. 1,2
Grammar: Activities to talk about preferences.
PB p. 31 ex 3, 4
Software: Extra Vocabulary Practise: 4 a green day: exercise 2
PB p. 31 ex. 5: Pupils work in pairs.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 4 The green day przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 4 The green day using the script and/or/ebook/ Memrise
 • Nauczyć się czytać historyjki w podręczniku na str. 30 zad. 1 przy pomocy ebooka / Learn to read the story in Pupil’s Book p. 20 ex. 1 using ebook
 • Ćwiczenia str. 24 zad. 1,2 / Activity Book p. 24 ex. 1,2

SPOTKANIE 21: LEKCJA 11
02.01

Temat: Przysłówki częstotliwości (always, never, sometimes).

SBp. 44 ex.4
film (dog's life) -present simple
speaking: I always... I never...
online game -present simple
gra Kahoot (What time is it?)-ćwiczymy godzinyhttps://play.kahoot.it/v2/?quizId=8781c49f-ecdd-4a6e-b68c-8d2321d885af

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity p. 27 ex. 4,5; p. 28 ex. 2
 • powtórz jeszcze raz:
 • 1) słówka UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.
  2) ze skyptem lub Memrise poćwicz czas teraźniejszy: UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: Present Simple twierdzenia, pytania, przeczenia

SPOTKANIE 20: LESSON
15.12

Temat: Christmas lesson

dictation
checked homework
PPP hidden pictures Xmas
Filmhttps://www.youtube.com/watch?v=L2UCRNldC3s
smiles 4: lets celebrate:merry christmas everyone
shark game
worksheets

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (5.01):

 • Nauczyć się słówek Christsmas ze skryptu (Learn Christmas words from the script)
 • Proszę jeszcze raz zagrać w gry z lekcji (Play the online games):http://www.mes-games.com/christmas1.php
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 19: LEKCJA 10
12.12

Temat: Która godzina?

test
PPP TOP 5 Game -powtarzamy słownictwo
PBp. 32 ex.1,2
gra planszowa: What's the time?
warm up -online game wordwall(Present simple czas)
https://wordwall.net/pl/resource/475779/angielski/present-simple

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (2.01):

SPOTKANIE 18: LESSON 9
8.12

Temat: What’s in your bag? (PB p.28-29).

- hot seat
- dictation
- HW
- buzzer game
- PB; p.27 ex.5
-PB; p.28
- present simple boardgame
- PB p.20-21 storytime: the princess and the pea

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: The Princess and the pea przy pomocy skryptu i/lub memrise / Vocabulary for dictation: The Princess and the pea using the script and/or Memrise
 • Activity Book str./p. 21 zad./ex. 3
 • Na ebook obejrzeć jeszcze raz historyjkę (Storytime) The Princess and the pea / On ebook watch the story: The Princess and the pea

SPOTKANIE 17: LEKCJA 9
5.12

Temat: Present Simple: positives, negatives, questions.

warm up -Disappearing words (nauka języka angielskiego poprzez zabawę)
hangman jobs ćwiczymyhttps://wordwall.net/pl/resource/1829543/angielski/guessthe-job
PPP present simple -teria dotycząca czasu present simple
kahoo ćwiczymy present simplehttps://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=57794a8c-5a84-4b7b-978f-b2f3b3910682
gra present simple -https://wordwall.net/pl/resource/9884577/simple-present-affirmative
Wheel of fortune -present simple
Activity Book p. 22 ex.1 słuchanie

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p. 21 ex. 4,5 (przy pomocy tabelki w podręczniku str. 27 (GRAMMAR)
 • poćwiczyć czas present simple zdania twierdzące grając w grę (możesz zrobić zdjęcie na koniec i pochwalić się w klasie wynikiem:) Game
 • poćwiczyć zdania przeczące w czasie present simple (możesz zrobić zdjęcie na koniec i pochwalić się w klasie wynikiem:) Online exercise
 • Proszę nauczyć się na test słownictwa z Memrise/e-bookiem/skryptem : UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: PRESENT SIMPLE: twierdzenia, pytania, przeczenia

SPOTKANIE 16: LESSON 8
1.12

Temat: (PB p.26-27)

Dictation
Checked homework
Flashcards ; JOBS (Game)
PB p. 26-27
PB p. 26 ex.1
PB . 26 ex.2
Game ; mime the job

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A
 • Postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postman

SPOTKANIE 15: LEKCJA 8
28.11

Temat: Jobs.

warm up-kółko i krzyzyk (powtarzamy słowka)
kartkówka
Activity Book p. 19 ex. 4,5.
game : wwhere is the ....? (miejsca w mieście np: bank)
Job -gamehttps://www.youtube.com/watch?v=ptZKKmydpc4
Pupil’s Book p. 29 (Module 2 Unit 3 Lesson 4) ex. 3,4
Boardgame 1 9spftware smiles 4)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:


SPOTKANIE 14: LESSON 7
24.11

Temat: Revision: Module 1 (SB p.22-23)

Dictation
Check homework
Warm up: Software Smiles 4: Posters: Vocabulary Posters 4
PB p. 22 ex. 1,2
Software: Quizes: Quiz 1.
PB p. 22-23 ex.3 ; 6
Software: Extra Vocabulary practise: ex. 1,2,3,4
Worksheet: unit 2: Happy moments.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
21.11

Temat: Test 1. Where is the supermarket?

Warm up: Pop Game (powtazramy słownictwi i gramatykę)
test module 1 (rozdział 1 i 2)
PB p.24-25 -poznajemy słownictwo "w mieście"
online game: Places in townhttps://wordwall.net/pl/resource/2099817/angielski/places-in-a-town

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • 1) najpierw przeczytaj historyjkę w Pupil's Book na str. 24 (jak masz zainstalowany ebook, który był dołączony do podręcznia to możesz obejrzyć film zamiast czytać)
 • 2) potem zrób: Activity Book, p./str. 18, ex./zad.1 (na podstawie historyjki z podręcznika str. 24) 2,3
 • 3) Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS...?

17.11. - zajęcia nie odbyły się, zostaną odrobione w czerwcu


SPOTKANIE 12: LEKCJA 6
14.11

Temat: Revision: unit 1 and 2. (powtarzamy wiadomości).

warm up- gry powtarzają słownictwo oraz gramatykę z rodziału 1 i 2
PB p. 17 ex.5
karta pracy: worksheet ALL ABOUT ME (My nae is... My favourite ...)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

SPOTKANIE 11: LESSON 6
10.11

Temat: Play the music. (SB p.18-19)

Warm up 1: Revision
Dictation
Check homework
Warm up 2: Kahoot: https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a
Pupil’s Book p. 18 ex. 2
PPPKT1 LESSON 6 Music
PB p. 19 ex. 3
PB p. 19 ex. 4
Software Smiles 5: Vocabulary and Grammar Games: Vocabulary Games: Module 1 Unit 3
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice 1 Water sports: Activity 1,2,3
Activity Book p. 14 ex. 1

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczenia str. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2)

SPOTKANIE 10: LEKCJA 5
7.11

Temat: Summer Camp.

warm up -spin the wheel (revision)=powtarzamy czasownik have got PBp. 16-17 -nowe słownictwo Summer Camp PB p. 16 ex.1 +film; teoria dotycząca czasownika CAN -móc, potrafić PBp.17 ex. 4 kahoot (can,can't)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Poćwicz czasownik have got grając w grę:https://wordwall.net/resource/826490/have-got-has-got
 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp.

SPOTKANIE 9: LESSON 5
3.11

Temat: PRESENT CONTINUOUS.

1. Warm Up- Dictation Words
2. Dictation
3. Check Homework
4. Introduction to Present Continuous
5. Software for examples of Present Continuous
6. PPPKT1 Lesson 5
7. PB pg 15, ex 3
8. Game- to find a picture in the book

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Nauczyć się ze skryptu i aplikacji Memrise (Learn from script and Memrise): UNIT 2 WATER SPORTS: GRAMMAR: Present Continuous.

SPOTKANIE 8: LESSON 4
27.10

Temat: Water Sports.

Warm up: Review Vocabulary
Dictation
Check homework.
To be, have got: Revision:
Software: Blaze 1 Unit 1.6 ex. 2b.
Software: Blaze 1 Unit 2.3 ex. 4 GAME.
Sports: warm up:
SB p. 14-15 Vocabulary – Water Sports
SB p. 14 ex. 1
SB p. 14 ex. 2
FILM: Animals are doing sports.https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebookor script

SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
24.10

Temat: Revision: powtarzamy: to be (być) oraz have got (czasownik mieć).

warm up -SNAKE AND LADDER Game (ćwiczymy zdania z have got i to be)
worksheet My family (powtarzamy słwonictwo związane z rodziną)
worksheet" have got"
PPP have got, to be -game

HOMEWORK for Monday (07.11) / zadanie domowe na poniedziałek:

 • Practice for the test / Poćwicz na test: Unit 1 My favourite uncle Grammar: have got
 • Activity Book p. 7 ex. 4,5

SPOTKANIE 6: LESSON 3
20.10

Temat: A big family.

Warm up
Dictation
Vocabulary pupils book page 10- 11
exercise pupils book page 11 exercise 4
PPP have got
have got pupils book page 11 exercise 4
kahoot

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

SPOTKANIE 5: LEKCJA 3
17.10

Temat: My family. Describing people. (ćwiczymy opisywanie osób).

warm up -gra kahoot (mój, jej, nasz itp)-powtarzamyhttps://create.kahoot.it/details/1815547a-bb3d-4065-956f-812d01b013c5
homework-sprawdzamy
kartkówka
SBp. 9 ex.5
Our world- wskazujemy panstwa na mapie (Japan, The UK, Belgium etc)-poznajemy świat:) oraz czytamy i słuchamy SBp. 13 ex.3,4
film learning Japanese:) (2 mins) https://www.youtube.com/watch?v=vtWo3lFV2x0&ab_channel=Ryan%27sWorld
quiz o Harrym Poterze:)https://wordwall.net/pl/resource/31072099/angielski/harry-potter-true-or-false
gra: Zawisza Bydgoszcz vs FC Barcelona:) -powtarzamy słówka

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1 (POMOC: podręcznik (Pupil's Book) str. 11 tabelka: GRAMMAR)
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA
 • dla chętnych:) zrób jeszcze raz quiz o Harrym Poterze z lekcji, zrób zdjęcie ile punktów zdobyłeś, a moze uda Ci się być w TOP 10:)

SPOTKANIE 4: LESSON 2
13.10

Temat: A big family.

Shark game
DICTATION
Homework
SB p. 8,ex1,2 Vocabulary
TO BE

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A Big family- EXTRA for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A Big family- EXTRA przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9 https://app.memrise.com/course/1600946/hello-bydgoszcz-smiles-4/

SPOTKANIE 3: LEKCJA 2
10.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives (mój, tówj, jego, nasz itp).

warm up -powtarzamy cyfry na wesoło Gamehttps://wordwall.net/resource/170314/maths/numbers-in-words
próbna kartkówka (sprawdzamy razem)
powtarzamy słówka (szkoła) -game (When the music stops....)
SB p. 9 Unit 1 ex. 4 (podręcznik str 9 cw. 4)
ćwiczymy possessive adjectives (mój, twój, nasz) game https://wordwall.net/resource/9878849/english/possessive-adjectives
ćwiczymy possessive adjectives https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3
GAME: PPP Who wants to win millions. (school vocabuary, numbers, possessive adjectives)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

SPOTKANIE 2: LESSON 1
06.10

Temat: Back to school. (SB p. 4-5)

GETTING TO KNOW EACH OTHER
YES / NO GAME
SENTENCES:I like.. I have...
SB p. 4 ex. 1
SB p. 4 ex. 2
NUMBERS
SB p. 5 ex. 3
SB ex. 4
SB p. 5 ex. 5
GAME: Chinese whispers.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity book p. 2 ex. 1,2
 • learn numbers 20-100 for dictation using Memrise (just listening). Pupils will hear the number and write. (Na dyktando proszę nauczyć się cyfr od 20 do 100 używając aplikacji Memrise. Na dyktandzie dzieci będą słuchały liczb i będą musiały je zapisać słownie.) https://app.memrise.com/course/1600946/hello-bydgoszcz-smiles-4/

SPOTKANIE 1: LEKCJA 1
03.10

Temat: School things, school subjects.

warm up PPP Telepathy -jak dobrze znasz swojego nauczyciela- język angielski na wesoło:)
kahoot School things czyli nauka języka angielskiego poprzez zabawę https://create.kahoot.it/details/53619c59-8cae-4050-b5e2-526a1d08e7e8
school things-flashards -What is missing? Co zniknęło?
Pupil's Book (książka ucznia) str. 6 ćwiczenie 1,2 oraz str. 7 gra: I spy with my little eye....
film (fragment) Matilda-dyskusja na temat szkoły, nauczycieli

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek: