STUMBLE GUYS

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4

SPOTKANIE 14: LESSON 7
24.11

Temat: Revision: Module 1 (SB p.22-23)

Dictation
Check homework
Warm up: Software Smiles 4: Posters: Vocabulary Posters 4
PB p. 22 ex. 1,2
Software: Quizes: Quiz 1.
PB p. 22-23 ex.3 ; 6
Software: Extra Vocabulary practise: ex. 1,2,3,4
Worksheet: unit 2: Happy moments.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
21.11

Temat: Test 1. Where is the supermarket?

Warm up: Pop Game (powtazramy słownictwi i gramatykę)
test module 1 (rozdział 1 i 2)
PB p.24-25 -poznajemy słownictwo "w mieście"
online game: Places in townhttps://wordwall.net/pl/resource/2099817/angielski/places-in-a-town

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • 1) najpierw przeczytaj historyjkę w Pupil's Book na str. 24 (jak masz zainstalowany ebook, który był dołączony do podręcznia to możesz obejrzyć film zamiast czytać)
 • 2) potem zrób: Activity Book, p./str. 18, ex./zad.1 (na podstawie historyjki z podręcznika str. 24) 2,3
 • 3) Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS...?

17.11. - zajęcia nie odbyły się, zostaną odrobione w czerwcu


SPOTKANIE 12: LEKCJA 6
14.11

Temat: Revision: unit 1 and 2. (powtarzamy wiadomości).

warm up- gry powtarzają słownictwo oraz gramatykę z rodziału 1 i 2
PB p. 17 ex.5
karta pracy: worksheet ALL ABOUT ME (My nae is... My favourite ...)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

SPOTKANIE 11: LESSON 6
10.11

Temat: Play the music. (SB p.18-19)

Warm up 1: Revision
Dictation
Check homework
Warm up 2: Kahoot: https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a
Pupil’s Book p. 18 ex. 2
PPPKT1 LESSON 6 Music
PB p. 19 ex. 3
PB p. 19 ex. 4
Software Smiles 5: Vocabulary and Grammar Games: Vocabulary Games: Module 1 Unit 3
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice 1 Water sports: Activity 1,2,3
Activity Book p. 14 ex. 1

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczenia str. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2)

SPOTKANIE 10: LEKCJA 5
7.11

Temat: Summer Camp.

warm up -spin the wheel (revision)=powtarzamy czasownik have got PBp. 16-17 -nowe słownictwo Summer Camp PB p. 16 ex.1 +film; teoria dotycząca czasownika CAN -móc, potrafić PBp.17 ex. 4 kahoot (can,can't)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Poćwicz czasownik have got grając w grę:https://wordwall.net/resource/826490/have-got-has-got
 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp.

SPOTKANIE 9: LESSON 5
3.11

Temat: PRESENT CONTINUOUS.

1. Warm Up- Dictation Words
2. Dictation
3. Check Homework
4. Introduction to Present Continuous
5. Software for examples of Present Continuous
6. PPPKT1 Lesson 5
7. PB pg 15, ex 3
8. Game- to find a picture in the book

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Nauczyć się ze skryptu i aplikacji Memrise (Learn from script and Memrise): UNIT 2 WATER SPORTS: GRAMMAR: Present Continuous.

SPOTKANIE 8: LESSON 4
27.10

Temat: Water Sports.

Warm up: Review Vocabulary
Dictation
Check homework.
To be, have got: Revision:
Software: Blaze 1 Unit 1.6 ex. 2b.
Software: Blaze 1 Unit 2.3 ex. 4 GAME.
Sports: warm up:
SB p. 14-15 Vocabulary – Water Sports
SB p. 14 ex. 1
SB p. 14 ex. 2
FILM: Animals are doing sports.https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebookor script

SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
24.10

Temat: Revision: powtarzamy: to be (być) oraz have got (czasownik mieć).

warm up -SNAKE AND LADDER Game (ćwiczymy zdania z have got i to be)
worksheet My family (powtarzamy słwonictwo związane z rodziną)
worksheet" have got"
PPP have got, to be -game

HOMEWORK for Monday (07.11) / zadanie domowe na poniedziałek:

 • Practice for the test / Poćwicz na test: Unit 1 My favourite uncle Grammar: have got
 • Activity Book p. 7 ex. 4,5

SPOTKANIE 6: LESSON 3
20.10

Temat: A big family.

Warm up
Dictation
Vocabulary pupils book page 10- 11
exercise pupils book page 11 exercise 4
PPP have got
have got pupils book page 11 exercise 4
kahoot

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

SPOTKANIE 5: LEKCJA 3
17.10

Temat: My family. Describing people. (ćwiczymy opisywanie osób).

warm up -gra kahoot (mój, jej, nasz itp)-powtarzamyhttps://create.kahoot.it/details/1815547a-bb3d-4065-956f-812d01b013c5
homework-sprawdzamy
kartkówka
SBp. 9 ex.5
Our world- wskazujemy panstwa na mapie (Japan, The UK, Belgium etc)-poznajemy świat:) oraz czytamy i słuchamy SBp. 13 ex.3,4
film learning Japanese:) (2 mins) https://www.youtube.com/watch?v=vtWo3lFV2x0&ab_channel=Ryan%27sWorld
quiz o Harrym Poterze:)https://wordwall.net/pl/resource/31072099/angielski/harry-potter-true-or-false
gra: Zawisza Bydgoszcz vs FC Barcelona:) -powtarzamy słówka

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1 (POMOC: podręcznik (Pupil's Book) str. 11 tabelka: GRAMMAR)
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA
 • dla chętnych:) zrób jeszcze raz quiz o Harrym Poterze z lekcji, zrób zdjęcie ile punktów zdobyłeś, a moze uda Ci się być w TOP 10:)

SPOTKANIE 4: LESSON 2
13.10

Temat: A big family.

Shark game
DICTATION
Homework
SB p. 8,ex1,2 Vocabulary
TO BE

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A Big family- EXTRA for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A Big family- EXTRA przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9 https://app.memrise.com/course/1600946/hello-bydgoszcz-smiles-4/

SPOTKANIE 3: LEKCJA 2
10.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives (mój, tówj, jego, nasz itp).

warm up -powtarzamy cyfry na wesoło Gamehttps://wordwall.net/resource/170314/maths/numbers-in-words
próbna kartkówka (sprawdzamy razem)
powtarzamy słówka (szkoła) -game (When the music stops....)
SB p. 9 Unit 1 ex. 4 (podręcznik str 9 cw. 4)
ćwiczymy possessive adjectives (mój, twój, nasz) game https://wordwall.net/resource/9878849/english/possessive-adjectives
ćwiczymy possessive adjectives https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3
GAME: PPP Who wants to win millions. (school vocabuary, numbers, possessive adjectives)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

SPOTKANIE 2: LESSON 1
06.10

Temat: Back to school. (SB p. 4-5)

GETTING TO KNOW EACH OTHER
YES / NO GAME
SENTENCES:I like.. I have...
SB p. 4 ex. 1
SB p. 4 ex. 2
NUMBERS
SB p. 5 ex. 3
SB ex. 4
SB p. 5 ex. 5
GAME: Chinese whispers.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity book p. 2 ex. 1,2
 • learn numbers 20-100 for dictation using Memrise (just listening). Pupils will hear the number and write. (Na dyktando proszę nauczyć się cyfr od 20 do 100 używając aplikacji Memrise. Na dyktandzie dzieci będą słuchały liczb i będą musiały je zapisać słownie.) https://app.memrise.com/course/1600946/hello-bydgoszcz-smiles-4/

SPOTKANIE 1: LEKCJA 1
03.10

Temat: School things, school subjects.

warm up PPP Telepathy -jak dobrze znasz swojego nauczyciela- język angielski na wesoło:)
kahoot School things czyli nauka języka angielskiego poprzez zabawę https://create.kahoot.it/details/53619c59-8cae-4050-b5e2-526a1d08e7e8
school things-flashards -What is missing? Co zniknęło?
Pupil's Book (książka ucznia) str. 6 ćwiczenie 1,2 oraz str. 7 gra: I spy with my little eye....
film (fragment) Matilda-dyskusja na temat szkoły, nauczycieli

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek: