Doctors

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 3

 MEDICAL VOCABULARY  

SPOTKANIE 14: LEKCJA 5 cz.2.
23.11

Temat: Present Perfect.

warm up -How was your weekend?
irregular verbs=test/revision
Present Perfect teoriahttps://view.genial.ly/5ebb95f8bdaf590d71d5a9c6/presentation-present-perfect-vs-past-simple
WB Grammar in Use p. 11 ex.7,8

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary module 2.4 part 2 +Functions
 • WBp. 20 ex. 12; p. 21 ex.16 (first read information in „the Prepositions box”); p. 19 ex.5 (first read information in „the Prepositions box”)

SPOTKANIE 13: LESSON 6
21.11

Temat: Phrasal verb: take; Talking about past habits.states.

WARM UP –Vocab Review
HOMEWORK
GAME-to revise vocabulary (about 10 min)
DICTATION review
PHRASAL VERB „TAKE”
SBp. 29 ex.8
PPP PHRASAL VERB and USED TO
TALKING ABOUT PAST HABITS
SBp. 29 ex. 10
SPEAKING (used to)
SBp. 29 ex. 9

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

SPOTKANIE 12: LEKCJA 5
16.11

Temat: Past Simple vs Past Cont. -revision.

warm up -speaking (past simple vs past cont)
homework -checked
-kahoot (irregular verbs)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 11: LESSON 5
14.11

Temat: Outdoor adventures.

WARM UP = Poland’s neighbours
HOMEWORK
DICTATION SBp. 26 unit 2.3 Outdoor adventures
FILM
SBp. 27 ex.9
PPP ADVENTURE AND DANGER

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • vocabulary unit 2.3 (trek-explore)
 • WBp. 19 ex.7,8 (pay attention to the Prepositions box); p. 20 ex.9

SPOTKANIE 10: LEKCJA 4
09.11

Temat: Test module 1. past Simple vs Past cont.

test module 1
Past Simple vs Past Cont. WB teoria
SBp. 23 ex.7

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 9: LESSON 4
07.11

Temat: Unique experiences.

WARM UP (relative clauses- speaking revision)
https://drive.google.com/file/d/1IZf_k_41Tm1e18zSibZFqIkDQWmz_nJ9/view
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 21 Module 2
SBp. 21 ex. 2
SBp. 21 ex.3 speaking about experiences
SBp. 21 ex. 3 FILM
DISCUSSION
WB (Work Book): Vocabulary Bank 2: Geographical Features

HOMEWORK for Monday / zadanie domowe na poniedziałek:

 • vocabulary 2.0 Unique experiences
 • WBp. 17 ex. 2; p. 18 ex.1

SPOTKANIE 8: Lekcja 3 cz.2
02.11

Temat: Revision.

warm up -speaking All Saints' Day
speaking-making questions, asking questions
homework -discussed
SBp. 9 ex.8

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Workbook p. 13 ex. 6,7
 • vocabulary: cemetery, churchyard, graveyard, encourage, rely on, look into, look up, and vocabulary module 1.0 Profiles + module 1.1 (Marine biologist-fishing hook)=revision

SPOTKANIE 7: LEKCJA 2
26.10

Temat: Relatives (who, which, that, why etc).

warm up- speaking: Fashion (from all things topics)
realtives -worksheet
SBp. 15 ex. 7
WBp. 5 (grammar in use) ex.8

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary: 1.5 (all); 1.4 (mature-form) =revision
 • WBp. 14 ex.14,15 (można się skupić tylko na samych relatives bez przecinków i omijania:)
 • WBp. 5 (tył książki) ex. 10,(można się skupić tylko na samych relatives bez przecinków i omijania:) oraz ex.11

SPOTKANIE 6: LESSON 3
24.10

Temat: Phrasal verb „look”; revision module 3.

WARM UP –Vocab Revision
HOMEWORK
DICTATION
SB unit 1.5 p. 15 ex. 9 PRASAL VERB: LOOK
SPEAKING PERSONALITY from TBEF p. 202, third edition, 1B
SB: Language Review 1 p. 125 ex.4 and 7
PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS-speaking revision

HOMEWORK for Monday (07.11) / zadanie domowe na poniedziałek:

 • vocabulary 1.5 part 2
 • SBp. 19 Self check 1 ex.1,2,3

SPOTKANIE 5: LEKCJA 2
19.10

Temat: Shopping.

warm up -Learning English -discussion
SBp. 14 ex.3,4,5 Shopping: Buying/selling clothes

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary module 1.5 part 1 and 2
 • WBp. 9-10 ex.19,20,21,22

SPOTKANIE 4: LESSON 2
17.10

Temat: Character qualities; Types of comparisons.

WARM UP: Review Vocabulary
HOMEWORK
DICTATION
SB P. 12 unit 1.4 CHARACTER
SBp. 12 ex.2 ex.3 (speaking activity)
SBp. 12 THE TEXT
WATCH the film
(DISCUSSION)
PPP Characters/ Personalities
COMPARISONS
WB (WORK BOOK): Grammar in Use p. 6 ex. 12 Comparisons

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • vocabulary module 1.4 (mature-form) and grammar: module 1.4 types of comparison
 • WBp. 9 ex.15,16,17
 • WBp. 7 (Grammar in Use) ex.15

SPOTKANIE 3: LEKCJA 1 part 2
12.10

Temat: Fashion.

homework -discussed
speaking Find someone who (PS vs PC)
SBp. 14 ex.1,2 fashion vocabulary

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary module 1.5 part 1
 • WB z tyłu ksiażki kremowe strony p. 3 ex.1,2,3,4,5

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
05.10

Temat: I'm into... Present Simple vs Present Continuous.

warm up -speaking worksheet Did you write it?
PPP Present Simple vs Present Continuous
SBp. 7 ex.11

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • najpierw przeczytaj kiedy używamy czasy Present Simple i Present Continuous w WORKBOOK& GRAMMAR IN USE -na końcu tej książki jest dodatek: Grammar in Use (kremowy kolor papieru) str 2 zwróć szczególną uwagę na użycie czyli USE
 • następnie zrób Workbook p. 12 ex. 1,2,3, 4,5 (znajdują się na początku ćwiczeń -kolor papieru biały:)
 • vocabulary test: USE MEMRISE to study vocabulary module 1.1 (occupation-landscape) https://app.memrise.com/course/1624995/hello-bydgoszcz-blaze-3/; jeśli nie w Memrise to na stronie internetowej szkoły hello pod nazwą grupy jest link do tych słówek
 • watch the film in module 1.1 "The Lava man" (or read the text) SBp.6 ex.3,,5

SPOTKANIE 1: LESSON 1
03.10

Temat: Breaking the ice. Jobs and qualities.

Warm Up: How are you?
PPP: Coming back Holidays
SB (STUDENT’S BOOK) p. 5 ex.1,2,3
Job discussion

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek: