F2F AGATA (BLAZE)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 3

LEKCJA 23
16.03

Temat: Próbny egzamin (czerwiec 2022).

próbny egzamin czerwiec 2022

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • to co na poprzedniej lekcj (jesli nie zrobiłaś jeszcze:)
 • LEKCJA 22
  6.03

  Temat: Art.

  SBp. 96-97
  films on art (What is Art? street art -Banksy)

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WBp. 69 ex16,17; p. 68 ex.11,12,13
 • vocabulary unit 6.4
 • LEKCJA 21
  27.02

  Temat: Theatre.

  SBp.94-94 ex.1,2,3,4,6,7,9
  Grammar-reported speech questions and commands WBp. 36 theory and ex.5

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • WB Grammar Bank p. 38-39 ex.4,6,7,9
 • vocabulary unit 6.3
 • LEKCJA 20
  22.02

  Temat: Arts & Entertainment.

  SBp. 89, 90-91 (+ film James Bond)
  speaking -filmsspeaking

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • vocabulary unit 6.1 grammar-reported speech and 6.1 the big screen part 1 and 2
 • WBp. 72 (all)-jesli masz zrobione te ćwiczenia to na skypie są wyslane niewypełnione, zrób sama jeszcze raz:)
 • LEKCJA 19
  16.02

  Temat: A blog post. Holidays.

  Przygotowanie do egzaminu 8 klasisty-a blog post
  SBp.84-85 ex.1,2,3,4,5,7

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WBp. 58 ex.22,23,24,25; p. 59 ex. 30 listening)
 • vocabulary unit 5.6
 • LEKCJA 18
  23.01

  Temat: Test module 5. Mid test Blaze 3.

  Test 5; mid test

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • No homework:)
 • LEKCJA 17
  16.01

  Temat: A blog post. Holidays.

  Przygotowanie do egzaminu 8 klasisty-a blog post
  SBp.84-85 ex.1,2,3,4,5,7

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WBp. 58 ex.22,23,24,25; p. 59 ex. 30 listening)
 • vocabulary unit 5.6
 • LEKCJA 16
  11.01

  Temat: Email. Remote destinations.

  omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty
  homework-discussed
  SBp. 82-83 ex.1,2,4,8,9 +film

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 5.5
 • WBp. 57 ex.18,19,20,21
 • LEKCJA 15
  6.01

  Temat: Egzamin 8klasisty (z 2022r.)

  próbny egzamin

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  jeśli nie zrobiłaś ostanio to:
 • vocabulary unit 5.4
 • WB (back)p. p. 34 ex.8,9,10,11
 • WBp. 56 ex.14,15
 • LEKCJA 14
  19.12

  Temat: Past Modals.

  WBp. 32-33 teoria and ex.5,6,7
  SBp. 80-81 ex.1,2
  Christmas discussion

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 5.4
 • WB (back)p. p. 34 ex.8,9,10,11
 • WBp. 56 ex.14,15
 • LEKCJA 13
  12.12

  Temat: Revision (grammar).

  indirect questions-online activites
  present perfect vs past simple Worksheet Present Perfect, Past Simple
  past perfect vs past simple Past_Perfect
  cinditionals: 0,1,2,3 Conditionals
  reviison -Blaze 3 grammar p. 109; 121; 137

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • revise indirect questions Direct-questions-Indirect-questions
 • conditions englishexercises.org
 • vocabulary: Poziom 17 M5: FAMILY: aisle- sound familiar
 • LEKCJA 12
  5.12

  Temat: Przygotowanie do olimpiady. Wishes-revision.

  instrukacja obsługi olimpiady:)
  Wishes. Grammar Blaze 3 p. 82 (unit 12) ex.11,12, 13
  Revision Grammar Blaze 3 p. 63

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WBp. 41 (back of the book) -all)
 • vocabulary: Maura Repetytorium: Vocabulary Poziom 15 M5: Family and social life: adolescent-stepdaughter)
 • LEKCJA 11
  28.11

  Temat: Reported speech-revision. Conditionals.

  warm up -reporting verbs (game wordwall)
  WBp. 74 ex.12
  worksheet -translate the sentences (reporting verbs)
  conditionals 0,1,2,3 -theory and GRammarway Blaze 3 p.79 ex.1,2,3; p. 80 ex.5,6

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WBp. 74 ex.10,11,12,13,14
 • worksheet 9A grammar Third conditional ( na skypie)
 • vocabulary: reporting verbs (cała strona-angielskie i polskie tłumaczenie np" agree-zgadzać się; insisted on -nalegać na; deny -zaprzeczać (lista jest w SB Blaze 3)
 • LEKCJA 10
  25.11

  Temat: Reported questions, commands, verbs.

  worksheet -get used to/be used to etc
  theory on reported questions
  WBp. 73 ex.7
  reported commands, request, suggestions -theory and exercises from Blaze 3 Grammar

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WB p. 72-73 ex.1,2,3,4,5,6,8
 • vocabulary: znać reported verbs i jak tworzymy z nimi zdania no suggest doing sth; remind ME OF sth etc
 • LEKCJA 9
  16.11

  Temat: Preparing for Olimpiada :)

  homework -done, checked
  test Etap 1 part 2

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • powtórz na poniedziałek przed olimpiadą :), słownictwo i gramatykę z memrise kuratoryjny (bez kulturoznawstwa)
  • przejrzyj jeszcze raz testy na olimpiadę etap I ( łatwiejszy i trudniejszy:)

  LEKCJA 8
  09.11

  Temat: Przygotowanie do Olimpiady.

  used to/would; get used to, be used to
  reported speech Grammar teoira, zamaiana słowek (now -then), zaimków zdania twierdzące
  czasy: Future cont i Future perfect

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • karta pracy wysłana na skypie
  • naucz się zamiany słow w reported speech: now -then, yesterday-the day before etc (na skypie oraz w WB unit 5 na koncu w teorii)

  LEKCJA 7
  02.11

  Temat: ATenses of infinitive-Deductions. Holiday trouble.

  SBp. 78-79 ex.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
  speaking Travel (all things topics)

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • test Olimpiada etap II (na skypie)
  • vocabulary unit 5.3
  • WBp. 61 ex.5,6

  LEKCJA 6
  19.10

  Temat: Amazing travel. Modal verbs.

  vocabulary building -food (revision)
  speaking food (all things topics)
  SBp. 73 (all)
  SBp. 75 ex.9
  WB: Grammar in Use p. 30-31 theory and ex.1,2,4

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • WB: p. 5 ex.1,2,3; p. 60 ex.3; WB: Grammar in use p. 31 ex.3
  • vocabulary module 5.1 part 1 and 2

  LEKCJA 5
  12.10

  Temat: Final revision before kuratoryjny konkurs:).

  zadania/pytania dotyczące kultury z zeszłych lat
  test szkolny 2021

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • test etap szkolny 2020 konkurs kuratoryjny w środę przed kuratoryjnym:)
  • nic więcej:)

  LEKCJA 4
  5.10

  Temat: Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

  transformacje
  zadania "Kultura" z testów kuratoryjnych 2017-2018

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • powtórz wszystkie informacje dotyczące kultury krajów anglojęzycznych (patrz memrise) oraz słownictwo "z kuratoryjnych testów" -ile się uda:)

  LEKCJA 3
  30.09

  Temat: Grammar revision.

  kahoot games -to revise information about the Royal Family
  Blaze 3 Further practice multiple choice and transformations (1-10)

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • finish the sentense transformation worksheet
  • revise with memrise Kuratoryjny course:poziom/planetka 6 Shakespeare, 9 kulutroznawcze, poziom 12 kultura test 2019, poziom 13, poziom 15

  LEKCJA 2
  20.09

  Temat: Revision (Kuratoryjny konkurs).

  test szkolny 2018 -omawiamy
  test poziomy 1-5 + 18 (wojewódzki)-przypominamy

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • Memrise powtórz słowka i wiadomości z poziomów 1-5 oraz 18;
  • powtórz informacje dotyczące Royal Family z LEKCJI KURATORYJNYCH nr 1 i 3 znajdziesz je w dzienniku internetowym („K”)

  LEKCJA 1
  12.09

  Temat: Food allergies.

  omawiamy test wojewódzki z 5.03.2021 (77)
  pytania szczegółowe =zad 6 z etau szkolnego 2018
  SBp. 62-63 ex.1,2,3,4,5 +film

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • MEMRISE vocab poziom 18 test wojewódzki oraz powtórzyć poziomy 1-5 (będzie test)
  • test kuratoryjny etap szkolny 2018 zrobić
  • WBp. 44 ex.14,15

  LEKCJA 53
  21.06

  Temat: Test kuratoryjny 2020 rejonowy.

  Test+ omówienie.

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  LEKCJA 52
  14.06

  Temat: Final test (2).

  Final test 2

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary unit 4.1,4.2,4.3 (revision)
  • SBp. 58 ex.2,3,4,6

  LEKCJA 51
  10.06

  Temat: Passive voice questions.

  film- Cookies +activity

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • worksheet 6A passive all tenses (wysłane skypem)
  • vocabulary unit 4.2 part 1 and 2
  • WBp. 43 ex.6,7

  LEKCJA 50
  7.06

  Temat: Passive voice -questions.

  warm up -TOP 5 game (vocabulary revision)
  SBp. 59 ex.7,8,9 +FILM; p. 61 ex.9

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary 4.3 (again) part 1 and 2 + kinds of meat, + haggis
  • WBp. 48 ex.5; p. 23 (back) ex.3,4

  LEKCJA 49
  3.06

  Temat: Food art.

  SBp.60 ex.1,2 +FILM

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary unit 4.3 part 1 and 2
  • SBp. 60 ex.4,6
  • WBp. 43 ex.10,11

  LEKCJA 48
  31.05

  Temat: Passive voice.

  warm up- speaking
  SBp. 56 ex.2 Everyday English; p. 57 ex.9,10
  PPP pasive voice
  game passive voicehttps://www.mes-games.com/passive1.php
  WBp. 23 ex.1,2

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 4.1 (all)
  • WBp.48 ex.1,2,3

  LEKCJA 47
  24.05

  Temat: Test module 3.

  Test module 3.
  SBp. 56 ex.1,film (ex.6)

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary unit 4.1 part 1
  • WBp. 42 ex. 2,3
  • SBp. 56 ex.4,5

  LEKCJA 46
  20.05

  Temat: Revision module 3.

  SBp. 53 ex.1,2,3,4,5

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • SBp. 127 Language Revision 3 (all)
  • revise for the test Module 3 (conditionals, wishes, gerund/infinitive) + vocabulary module 3
  • powtórz użycie czasów przyszłych =WBp.18-19 (tyl książki)
  • zrób ćwiczneia z WB str. 21 (tył książki) które masz nie zrobione jeszcze

  LEKCJA 45
  17.05

  Temat: If only...

  warm up -leisure activities spekaing
  SBp. 49 ex.5,6
  PPP -wishes
  film: wish
  gamehttps://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/vocabulary-games/wordshake
  worksheet wishes

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  LEKCJA 44
  13.05

  Temat: I wish I had...

  warm up -speaking https://wordwall.net/resource/676795/warm-up
  homework-checked
  SBp. 49 ex. 5 (wish+ past simple)
  worksheet wish (present)

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary -revise: 3.0, 3.1; 3.2; 3.4; 3.6
  • WBp. 41 ex.2,3,4 (jeśli możesz posłuchać)

  LEKCJA 43
  10.05

  Temat: Exclamations.

  warm up -complete the Conditional (teach this)
  SBp. 49 ex.7,8,10
  speaking: Helping the environment
  WBp.21 (back) ex.12,13,14

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary module 3.6
  • WB. 39 ex.19 p. 40 ex1

  LEKCJA 42
  06.05

  Temat: Go green.

  SBp.48 ex.1,2
  film: CO2

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • SBp. 48 ex.3,4 (listen do the ebook if you can)
  • WBp. 33 ex.15,16
  • vocabulary unit 3.5

  LEKCJA 41
  29.04

  Temat: Extinct animals-dinosaurs.

  SBp. 46 ex.1,2,3 (+film)

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • WBp. 32 ex.10,11,12,13,14
  • vocabulary 3.4 part 1 (jest tylko w memrise); 3.0, 3.1 i 3.2

  LEKCJA 40
  26.04

  Temat: 3rd conditional.

  SB Grammar References GR9 and and 3rd conditionals
  worksheet (homework)-ex. II
  speaking-2nd conditional
  PPP 3rd conditional
  Video peanut butter and jelly in spacehttps://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/peanut-butter-jelly-space
  Film worksheet (BBC teens)
  speaking 3rd conditionalhttps://drive.google.com/file/d/1GdUbUxEJfdi8-KP2UsFsQ-GyV9IJffhJ/view
  3rd conditional worksheet 1-6

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 3.2 (all), 3.1 and 3.0
  • finish the 3rd conditional worksheet (7-12)
  • WBp. 38 ex.12,13

  LEKCJA 39
  22.04

  Temat: 0 and 1st conditionals.

  warm up -Easter
  WBp. 17 ex. 4
  conditional worksheet ex.1

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • finish the worksheet from the lesson (conditionals: ex.2: tyoe 0 and 1 conditionals)
  • vocabulary revision: unit 3.1 part 1 and 2, vocabulary unit 3.0 and 3.2
  • SBp. 52 Culture Corner ex.1,2,3 (use ebook if you have:)

  LEKCJA 38
  12.04

  Temat: Easter.

  test -gerund/infinitive
  speaking: How green are you? quiz
  SBp. 43 ex.8,9
  Easter PPP slieds1-2

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • Easter vocabulary
  • WBp. 17 (back of the book) ex.3
  • that's it, enjoy your Easter break:)

  LEKCJA 37
  08.04

  Temat: Gerund. Future -revision.

  SBp. 41 ex.9,10
  speaking (future) Future

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary unit 3.1 part 1 and 2 + grammar: Gerund
  • WBp. 30 ex.2,3,4; p. 17 (back of the book) ex.1,2,3

  LEKCJA 36
  05.04

  Temat: Future -test. Unesco: world heritage.

  warm up -speaking Find someone who (future cont)
  test -future
  SBp.40-41 ex.1,2,3,7,8

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 3.1 part 1 and 3.1 grammar gerund and infinitive (ue memrise)
  • WBp. 36 ex.1,2,3

  LEKCJA 35
  01.04

  Temat: Futre-revision.

  WBp. 19 ex.10,11 (tył książki)
  SBp. 45 ex.8

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • powtórz wszystkie reguły dotyczące używania czasów przyszłych (WB p. 18 -tył ksiązki)
  • vocabulary unit 3.0 and 3.2 (revision)

  LEKCJA 34
  29.03

  Temat: Future Cont. Endangered species.

  WBp.18 theory, p. 19 ex.7,8,9
  time clauses , words suchas: as soon as, before, after, till
  speaking future predictionshttps://wordwall.net/pl/resource/6335307/future-predictions
  PPP Endangered species -discussion
  gamehttps://wordwall.net/pl/resource/49488/endangered-species-quiz
  SBp. 45 ex.10; ex.7a

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 3.3 part 1 and 2 again
  • WBp. 19 ex.10,11 (tył książki)
  • SBp. 45 ex.8

  LEKCJA 33
  25.03

  Temat: Future.

  homework-checked
  SBp. 45 ex.10; ex.7a

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • WBp. 37 ex.7,8 (spróbuj:)
  • vocabulary unit 3.3 part 1 and 2

  LEKCJA 32
  22.03

  Temat: Egzamin ósmoklasisty-pisanie.

  pisanie maila do koleżanki
  SBp. 44 ex.1,2,(film)

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 3.3 part 1 and 2
  • WBp. 31 ex.8, p. 32 ex.9
  • SBp. 45 ex.4

  LEKCJA 31
  18.03

  Temat: Eco-destinations.

  SBp. 42 ex.1,2,3 +film, ex.5

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • WBp. 31 ex.5,6,7
  • vocabulary unit 3.2

  LEKCJA 30
  15.03

  Temat: Test module 2. Prefer. Think Earth.

  test
  SBp. 39 -all
  PPP prefer, rather
  speakingSpeaking

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary module 3.0 Think Earth
  • WBP. 30 ex.1; p. 29 ex.4

  LEKCJA 29
  11.03

  Temat: The Great Barrier Reef. Past Perfect Continuous (L8).

  SBp. 35 ex.1,3,6
  SBp. 31 film (ex.9)

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • WBp. 27 ex.17,18
  • SBp. 35 ex.2,4,7
  • REVISE FOR THE TEST: module 2 (vocabulary and grammar:)

  LEKCJA 28
  08.03

  Temat: The Great Barrier Reef. Past Perfect Continuous (L8).

  SBp. 31 ex.7,8,9
  SBp. 34 ex.1,2,3 +Film
  SBp.126 ex.5,6,7

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 2.5 part 2 +Functions
  • SBp. 126 ex.1,2,3,4
  • WBp. 26 ex.14,16
  • revise how we say high numbers
   1. 4,567 – four thousand, five hundred and sixty-seven
   2. 342 – three hundred and forty-two
   3. 98,745 – ninety-eight thousand, seven hundred and forty-five
   4. 120,005 – one hundred and twenty thousand and five
   5. 5,000 – five thousand, or five k, g or grand
   6. 34,230 – thirty four thousand, two hundred and thirty
   7. 873,120 – eight hundred and seventy three thousand, one hundred and twenty
   8. 10,043 – ten thousand and forty three
   9. 7,340,200 – seven million, three hundred and forty thousand, two hundred
   10. 5,500 – five thousand, five hundred or fifty-five hundred
   11. 4,567,090 – four million, five hundred and sixty seven thousand and ninety
   12. 67,000 – sixty seven thousand, sixty seven k, grand or g
   13. 92,000,031 – ninety two million and thirty one
   14. 1,000,010,000,023 – one trillion, ten million and twenty three

  LEKCJA 27
  1.03

  Temat: Past Perfect (lekcja 8 B3).

  speaking fearshttps://drive.google.com/file/d/0B_vAeeErO211eFdMRG9fMGR1RVU/view?resourcekey=0-5kjX2bzW1_-de-g04qjaZw
  PPP past Perfect+ activity (last slide)
  kahoot past perfect
  game-what is it?https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/what-it

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • Vocabulary to learn: 2.5 part 1
  • Workbook p. 20-21 ex. 13,14,15
  • online worksheet (complete the sentences and click on: Finish to check the answers) (zrób, naciśnij sprawdź i zób zdjęcie:). Worksheet

  LEKCJA 26
  25.02

  Temat: Good manners.Get used to/be used to.

  SBp.28 ex.1,2 film
  worksheet: get used to/be used to/used to
  speaking Do you usually...? Did you use to...?

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary unit 2.4 part 1
  • SBp. 28-29 ex.3,6
  • WBp. 20 ex.10,11

  LEKCJA 25
  22.02

  Temat: Good manners.Get used to/be used to.

  PPP Good manners -discussion, film
  SBp. 28-29 ex.5,6

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • worksheet- used to/get used to be used to (see the skype)
  • vocabulary: 2.3 and 2.5 (revision)
  • WB Grammar in Use p. 9 ex. 3,4,5;

  LEKCJA 24
  18.02

  Temat: Feelings.

  warm up -used to speaking (wordwall)
  present perfect vs past simple worksheet speaking TBEFP 4B communicative and grammar 4B worksheet
  SBp. 30 ex.1,2

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary module 2.5 part 1 and 2
  • WBp. 25 ex.11 p. 26 ex.12; p. 20-21 ex.13,14,15

  LEKCJA 23
  15.02

  Temat: used to/would. Adventure.

  warm up PPP Adventure and danger
  SBp. 29 ex.8,910
  PPP used to/would
  speaking preent perfectwordwall

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary module 2.3
  • WBp. 19 ex.7,8, p.20 ex.12

  LEKCJA 22
  11.02

  Temat: Present Perfect. Outdoor activities.

  SBp. 27ex.1,2, film+discussion; ex4,.6,7,8,9

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary module 2.0 + 2.3 (from trek toexplore)
  • WBp.25 ex.9; WB GrammarBOOK p. 11 ex.7,8

  LEKCJA 21
  08.02

  Temat: Geographical features.

  warm up speaking
  speaking
  SBp.21 (all) + film
  WBp. 93 Vocabulary Bank 2

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary form WBp. 93 Vocabulary Bank 2 and module 2.0
  • WBp. 18 ex.1.p. 19 ex.6

  LEKCJA 20
  04.02

  Temat: Phenomena.

  warm up: game wordwall past simple vs past cont.
  SBp. 24 ex.1, 5 (film)
  present perfect PPP theory
  WB Grammar in Use: p. 10 ex.6
  present perfect speaking: all things grammar

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary to learn: irregular verbs part 2;
  • Student’s Book p. 25 ex. 3, 6a
  • Workbook p. 25 ex. 8

  LEKCJA 19
  01.02

  Temat: Test -module 1.

  homework -checked, discussed
  test-module 1
  SBp. 23 ex. 7 +game

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek

  • Vocabulary to learn: irregular verbs part 1 (all forms)
  • WB p. 24 ex. 1, 2;
  • WB Grammar in Use p. 9 ex. 2.

  Lekcja 18
  14.01

  Temat: Revision (module 1).

  warm up speaking -1B communicative TB
  SBp. 15 ex. 9
  SBp. 13 ex.7,8
  SBp. 19 Self -Check 1 ex.1

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (01.02):

  • revise for the test -module 1 (everything:)
  • SBp. 19 ex.2-7
  • SBp. 125 Language Review 1 (all)

  Lekcja 17
  11.01

  Temat: Teens troubles. Comparisons.

  SBp. 10 11- ex.1,2,8,9

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • WBp.8 ex.10,11,12,12
  • WBp.13-14 ex.10,11
  • vocabulary unit 1.1 and 1.4 revision

  Lekcja 16
  04.01

  Temat: Personality. Stative verbs.

  warm up PPP New Year's Resolutions
  SBp. 9 ex.7,8
  WBp. 2 theory: stative verbs; p. 3 ex.4
  SBp. 12-13 ex.1,2,3,4 (film), 6
  describing a firend

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary unit 1.4 character
  • WB (back) p. 3 ex.1,2,3
  • WBp. 9 ex.15,16,17 (character)

  Lekcja 15
  22.12

  Temat: Christmas.

  kahoot-relatives (revision)
  Christmas games, discussion, worksheet: strange Christmas traditions

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • Christmas vocabulary (see the script; use memrise)

  Lekcja 14
  14.12

  Temat: Relatives. Fashion.

  warm up -How oftenGAME
  relative clauses WBp. 4 (z tylu ksiązki) defining, non -defining relative clauses)
  WBp. 5 ex. 8
  worksheet relatives
  SBp. 14 ex.1,2

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • WBp. 14 ex. 15,16; Grammar in Use p. 5 ex.10
  • vocabulary unit 1.5 part 1

  Lekcja 13
  07.12

  Temat: Jobs and qualities.

  SBp. 5 (all +film and discussion)
  game -what job is being described?
  speaking present simple
  GAME
  relatives WB: Grammar Book p. 4 theory relatives

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary module 1.0 Profiles + module 1.1 (Marine biologist-fishing hook)
  • WBp. 6 ex.1; p. 14 ex.14; WB: Grammar Book p.5 ex.8

  Lekcja 12
  03.12

  Temat: A hard day's work. Present Simple vs Present Cont.

  warm up -speaking: expressing likes and dislikes
  SBp. 6-7 ex.1,2,3,4,5,6,11
  PPP Present Simple vs Present Cont.

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  Lekcja 11
  30.11

  Temat: Test module 8.

  test

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  Lekcja 10
  23.11

  Temat: revision unit 8.

  warm up: food gropus https://wordwall.net/pl/resource/490123/food-groups
  SBp. 122 ex.1,2 +film and worksheet
  Self check 8 p. 131 ex.2,5,6

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • revise for the TEST module 8 (vocabulary + reported speech)
  • SBp. 140 Language Review 8 (all)
  • new vocabulary from the game FOOD GROUPSGAME
  • and vocabulary from WBp. 76 Vocabulary Bank 8
  • WBp. 59 ex.8,9,10

  Lekcja 9
  09.11

  Temat: Reported speech.

  warm up: game kahoot (reported speech)
  SBp. 129 ex.9,11
  WBp. 34 reported speech theory
  speaking and listening -reported speech
  WBp.35 ex.18

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • WB & Grammar Book p.35 ex.16, ex. 17
  • use memrise to study Reported speech (unit 8.6)
  • vocabulary unit 8.6 part 1 and 2
  • WBp. 76 Vocabulary Bank: Type of foods.
  • report Ms Ola's sentenses from ex. Fins somebody (=reported speech)

  Lekcja 8
  26.10

  Temat: Reported speech.

  PPP Reported speech
  WBp. 63 ex.9,10,11
  online activity (reported speech)
  SBp. 128 ex.1,2,+film (cheeseburgers)

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 8.6 part 1
  • use memrise to study Reported speech (unit 8.6)
  • SBp. 129 ex. 8
  • WBp. 60 ex.15,16

  Lekcja 7
  22.10

  Temat: Unit 8.5 Home remedies

  SBp. 126-127 (all)

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • POMÓŻ SZKOLE HELLO ZEBRAĆ FUNDUSZE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (podaruj książkę, kup książkę za 5zł lub wrzuć parę groszy do skarbonki w sekretariacie) WIĘCEJ INFORMACJI:https://www.hello.bydgoszcz.pl/aktualnosci-3.html/
  • vocabulary unit 8.5 part 1,2 and Everyday English
  • WBp. 60 ex.13,14; p. 34 (z tyłu ksiązki) ex.14,15

  Lekcja 6
  19.10

  Temat: Question tags.

  SBp. 127 ex.6,7
  Animals PPP -discussion
  kuratoryjny exam -omówienie zadań

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • POMÓŻ SZKOLE HELLO ZEBRAĆ FUNDUSZE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (podaruj książkę, kup książkę za 5zł lub wrzuć parę groszy do skarbonki w sekretariacie) WIĘCEJ INFORMACJI:https://www.hello.bydgoszcz.pl/aktualnosci-3.html/
  • vocabulary z kuratoryjnego testu szczegónie zadania 4 + kulturalne ciekawostki (flagi itd)
  • vocabulary unit module page 8.0; module 8: question tags (use memrise or scripts)
  • WBp.58 ex.1; p.63 ex.7,8

  Lekcja 5
  12.10

  Temat: Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

  Test kuratoryjny poziom szkolny z 2020 roku

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary -irregular verbs (all) -na poczatku skryptu; w memrise to inny kurs: hello irregular verbs
  • dokończ test kuratoryjny (wysłany na skypie 12.10)

  Lekcja 4
  05.10

  Temat: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

  SBp.117 (all)
  film The Union Jack
  https://www.youtube.com/watch?v=tdHtaf0oKY0
  The British Isles https://www.youtube.com/watch?v=Qd608xBdIWY
  film 3 https://www.youtube.com/watch?v=Qd608xBdIWY

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary module page 8.0
  • revise the information about The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (flags, capitals, emblems)
  • WBp. 58 ex.1

  Lekcja 3
  01.10

  Temat:Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

  quiz:https://wordwall.net/pl/resource/806219/great-britain-quiz-2
  discussion on Great Britain

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary WBp.75 Vocabulary Bank 8 (WB)
  • SBp. 18 ex.1,2
  • wydrukuj mapę jeśli możesz (skype) będzie potrzebna na następnej lekcji

  Lekcja 2
  28.09

  Temat:Everyday English-ordering food on the phone.

  SBp. 121 ex.8,9
  fast food quiz online
  fast food speaking worksheets
  PPP a few/few; a lot of etc

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • Royal Family activity (see the skype)
  • WBp. 33 (tył książki) ex. 11
  • WBp. 75 Vocabulary Bank 8 (all)
  • VOCABULARY unit 8.2 take away (powtórka)

  Lekcja 1
  24.09

  Temat:Takeaways. Some/any, a few/ few etc.

  SBp. 120-121 ex.1,2,3,4,5,6

  HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

  • vocabulary - 8.2: Takeaways (use Memrise)
  • WB&GB p. 58 ex. 5, 7.)
  • WB&GB p. 33 (at the back) ex. 8,9,10