F2F ALEKSANDRA W.

SŁOWNICTWO ENGLISH FILE ELEMENTARY
MEMRISE ELEMENTARY

SKRYPT UNIT 1-6

SKRYPT UNIT 7-12

LESSON 25
16.05.O

Temat: THE INTERNET, MOBILE PHONES, TECHNOLOGY.

- HOMEWORK
- COMPUTERS; INTERNET
- MOBILE PHONE DISCUSSION

HOMEWORK

 • Watch the film and write down 5 things why the internet is badLINK
 • Do the worksheet and study VOCABULARY:LINK

LESSON 24
09.05.O

Temat: THE VERB: HAVE TO.

- WARM UP “The long weekend”
- HOMEWORK
- The topic: HAVE TO: LINK
- SPEAKING: have to

HOMEWORK

 • Do the worksheet,then check with the keyLINK
 • VOCABULARY unit 11C (How smart is your mobile phone)

LESSON 23
25.04.O

Temat: MONEY + would like to.

1. Check homework
2. WOULD LIKE TO- worksheet and speaking

HOMEWORK

 • Watch the film: basic dialogues (money) LINK
 • Watch/ study 15 words about money LINK

LESSON 22
18.04.O

Temat: MOVIES AND TV.

Warm up; Introduction PPP
Check homework
SPEAKING MOVIES

HOMEWORK

 • Do the worksheet + LISTEN =check with the key (na drugiej stronie sa odpowiedzi)
 • WORKSHEETLINK
 • LISTENING LINK
 • Watch the film study those 15 wordsLINK
 • VOCABULARY from the worksheet (and do the worksheet and check with the key)LINK

LESSON 21
11.04.

Temat: BE GOING TO.

Homework checked
BE GOING TO Theory + activity
BE GOING TO SPEAKING:LINK

HOMEWORK

 • Do the worksheet, check with the key LINK
 • Vocabulary unit 10 C elementary The fortune teller

LESSON 20
05.04.

Temat: SLEEP AND DREAMS.

Introduction
SPEAKINGLINK
Question making -LINK

HOMEWORK

 • VOCABULARY -study the words on the left (alarm clock -yawn)-naucz się słówek wyszczególnionych z lewej stronyLINK
 • OPTIONAL/DODATKOWO zrób karte pracy i sprawdź z kluczem/ do and check with the keyLINK
 • read about SAMANTHA’S problem and prepare advice/ przeczytaj o problemie Samanthy przygotuj dla niej radęLINK

LESSON 19
22.03.

Temat: SUPERMARKET.

- HOMEWORK CHECKED - SUPERMARKET DIALOGUES LINK - SPEAKING SUPERMARKETSLINK

HOMEWORK

 • VOCABULARY -study these 15 words about a supermarketLink
 • Practise dialoguesLink
 • Do the worksheet (page 1) then see the answers (page 2)Worksheet
 • Next week topic: EASTER

LESSON 18
14.03.

Temat: Places and buildings.

- HOMEWORK CHECKED
- WARM UP =SPEAKING “WILL” =revision LINK
- SPEAKING ABOUT TOWNS AND CITIESLINK

HOMEWORK

 • VOCABULARY UNIT 10a part 1
 • do the worksheet,then see the answers on the second pageLINK
 • fill In the gaps in the dialogues then listen and check: worksheet dialogues LINK
 • listening (to check)LINK
 • next week topic: supermarket, shopping

LESSON 17
06.03.

Temat: WILL (talking about future).

- HOMEWORK: checked VOCABULARY and if the student watched the grammar film about WILL.
- Worksheet WILL : LINK
- SPEAKING WILLLINK

HOMEWORK

 • Do the worksheet then check the answers/zrób zadaniae na str 1 potem sprawdź z odp. na stronie 2 LINK
 • Vocabulary unit 10A part 1 Vocabulary Bank: Places and buildings= next week topicLINK

LESSON 16
01.03.

Temat: MOBILE PHONES

1. Check HOMEWORK/VOCABULARY
2. ONLINE QUIZ: 15 ESSENTIAL WORDS ABOUT TELEPHONES

HOMEWORK

 • revise vocabulary (phones) -15 essential words about Telephones, you will find it here https://www.allthingstopics.com/telephone.html
 • practice the dialogues (phones)
 • worksheet: Worksheet
 • FILM(2 mins) Film
 • next week topic: WILL -future tense; watch the grammar film/następnym razem zajmiemy się czasem przyszłym WILL, warto obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=t30ofUuKKT8

LESSON 15
09.02

Temat: BUT SO BECAUSE (and PRESENT SIMPLE AND PAST SIMPLE revision)

Warm Up: What did you do today?
HOMEWORK
WORKSHEET SO, BECAUSE - Link
WORKSHEET focus on SPEAKING + PRESENT SIMPLE Link
WORKSHEET BUT SO AND + focus on the PAST SIMPLELink

HOMEWORK

 • WORKSHEET Worksheet
 • vocabulary unit 9A (all) revision
 • NEXT WEEK TOPIC: mobile phones
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

LESSON 14
02.02

Temat: COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS: some any.

1. WARM UP /SPEAKING
2. FILM COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS
3. SOME ANY

HOMEWORK

 • revise(powtórz) countable and uncountable nouns: play the games from the last two lessons (pograj w gry z ostatnich 2 lekcji), watch the films
 • play the games from this website/pograj w gry z tej strony, im więcej tym lepiej:) LINK
 • watch and play LINK

LESSON 13
26.01

Temat: UNCOUNTABLE NOUNS

- WARM UP /SPEAKING NAME FOUR … ( only the first few)
- COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS ~ introduction
- THE GAME https://wordwall.net/pl/resource/27080637/angielski/new-horizons-b1-grammar-lesson-25-warm-up
- HOW MUCH HOW MANY~ THE GAME

HOMEWORK

LESSON 12
19.01

Temat: TRANSPORTATION

1. check vocabulary
2. VOCABULARY -means of transport
3. AT THE TRAIN STATION WORKSHEET

HOMEWORK

 • vocabulary -revise transport vocabulary using the links, worksheets from the lesson/powtórz słownictow związane z transportem korzystając z linków/kart pracy z lekcji
 • next week topic: rzeczowniki policzlane i niepoliczalne/countable and uncountable nouns

LESSON 11
12.01

Temat: TRANSPORT: BUSES; Subject and object pronouns (zaimki w podmiocie i dopełnieniu: he/him: on-go, you/you: wy -was).

Checked homework
Buses/ Transportation speaking
ZAIMKI W PODMIOCIE (subject pronouns)Worksheet

HOMEWORK

 • vocabulary unit 9A part 3
 • watch the film, study new vocabulary Film
 • next time topic: TRANSPORTATION

LESSON 10
04.01

Temat: SHOULD.

WARM UP: THE VERB SHOULD
DISCUSS THE THEORY WITH THE ST
LINK
SHOULD for giving advice=SPEAKING
Discussion LINK

HOMEWORK

 • next week topic: transport: buses; you can watch this film and write down some new vocabulary/możesz obejrzeć ten film i wypisac niektóre nowe słówka LINK

LESSON
21.12

Temat: Christmas

1) Homework
2) CHRISTMAS
A) Vocabulary introduction
B) The alphabet revision
C) Worksheet. Worksheet
D) Speaking Christmas

HOMEWORK

 • vocabulary unity 9A part 1nad 2:: Vocabulary Bank: Food and drink (use memrise or script -elementary unit 9)
 • next week topic: the verb SHOULD, you may get familiar with the theoryShould - theory
 • Revise Christmas vocabulary (use the script)
 • Worksheet Worksheet (Optional)

LESSON 9
15.12

Temat: FOOD PART 2 + FAST FOOD

1. WARM UP
2. PPP EFE FOOD, ENGLISH FILE ELEMENTARY MULTIPACK B (PART 2), LESSON 11

HOMEWORK

 • vocabulary unity 9A part 1nad 2:: Vocabulary Bank: Food and drink (use memrise or script -elementary unit 9)
 • next week topic: the verb SHOULD, you may get familiar with the theoryShould - theory

LESSON 8
1.12

Temat: FOOD AND DRINKS and SOME/ANY

Homework
FOOD discussion
SOME/ ANYSome, any

HOMEWORK

 • vocabulary unity 9A part 1: Vocabulary Bank: Food and drink (use memrise or script -elementary unit 9)d
 • do the quiz online (some/any/a) QUIZ
 • NEXT WEEK TOPIC: FOOD AND DRINKS PART 2 and fast food

LESSON 7
24.11

Temat: Hobbies and leisure time

Worksheet on hobbies and leisure time- speaking

HOMEWORK

 • study these 15 words (leisure activities and hobbies) LINK
 • NEXT week topic: FOOD and drinks

LESSON 6
17.11

Temat: GETTING LOST.

Warm up
Activities from the BBC website: Worksheet (all)
English file elementary SB page 60. ex 2a,b,c & 3a

HOMEWORK

 • Next week’s topic: hobbies/leisure activities + present simple(revision)
 • Vocabulary English file elementary Practical English 4: Getting lost

LESSON 5
08.11

Temat: APARTMENTS AND HOUSES.

What did you to yesterday? Past Simppe revsion
warm up vocabulary introduction: Houses and ApartmentsLINK

HOMEWORK

 • revise vocabulary House with memrise or script: UNIT 8B A house with a history
 • next week’s topic: Getting lost

LESSON 4
27.10

Temat:Past simple

WARM UP: SPEAKING PAST SIMPLE
THE PAST boardgame questions Link

HOMEWORK

 • vocabulary: study irregular verbs/poćwiczyć nieregularne czasowniki są w skrypcie na naszej stronie internetowej, LINK pod Pani/a imieniem, jest też specjalny kurs w memrise do irregular verbs-proszę skontaktować się z sekretariatem
 • NEXT WEEK’S TOPIC: HOUSE
 • Optional/dodatkowo można uczyć się słówek używając Memrise lub skryptu: unit 8B

LESSON 3
19.10

Temat:THE VERB TO BE (PAST SIMPLE)

1) INTRODUCE THE TOPIC
2) WARM UP –THE VERB TO BE IN THE PRESENT SIMPLE TENSE
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-discussion-beverb-20210914c.pdf
3) WORKSHEET WAS/WERE (discuss and do 5-10 examples depending on the St’s level)
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast2.pdf

HOMEWORK

 • optional; use/poćwicz z Memrise elementary UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be
 • (Past Simple- twiedzenia, negatives, interrogatives=pytania )
 • optional vocabulary module 7A –study
 • NEXT WEEK’S TOPIC: PAST SIMPLE można poćwiczyć z memrise elementary unit 7B iC grammar past simple

LESSON 2
13.10

Temat:LEARNING LANGUAGES.

All things topics: LEARNING ENGLISH

LESSON 1
07.10

Temat: Breaking the ice.

Warm UP: How was your holiday?
Speaking & Discussion; Getting to know each other
ROK 2022/23

LESSON 25
21.06

Temat: Collocations with “HAVE”.

See if the St revised vocabulary Introduce the topic: Collocations with Have worksheet SPEAKING (have)

HOMEWORK

 • vocabulary unit 5C part 1 (weather)

LESSON 24
5.06

Temat: Daily activities.

warm up
SPEAKING DAILY ACTIVITIES
REVISION (present simple questions)

HOMEWORK

 • WORKSHEET (examples 1-8)
 • VOCABULARY UNIT5B part 1 and 2 (revision)

LESSON 23
31.05

Temat: Have to.

vocabulary
HAVE TO THEORY
SPEAKING “HAVE TO”

HOMEWORK

 • vocabulary unit 5B part 2

LESSON 22
25.05

Temat: How was your holiday? Adverbs and adjectives.

Homework
Discussion on Holiday
ADVERBS and ADJECTIVES: FILM +grammar explanation https://www.youtube.com/watch?v=VPYjEUGyN-0
Worksheet grammar dictation

HOMEWORK

 • vocabulary 5B part 1

LESSON 21
09.05

Temat: GOING on holiday.

WARM UP 1
Discuss holiday plans
WARM UP2
WORKSHEET: Basic English Dialogs: ​Air Travel
EATING OUT worksheet

HOMEWORK

 • study vocabulary Restaurants link then do the worksheet link

LESSON 20
28.04

Temat: AIR TRAVEL.

1. CHECK HOMEWORK -VOCABULARY
2. WOULD LIKE and WOULD LIKE TO
3. WOULD LIKE questions SPEAKING ACTIVITY
4. AIR TRAVEL introduce new vocabulary (3 words)

HOMEWORK

 • learn new vocabulary (Air Travel) from the lessonlink
 • Od 01.05 do 05.05 szkoła będzie zamknięta z powodu długiego weekendu

LESSON 18
24.03

Temat: SPRING +Food.

1. Warm Up
2. PPP spring
3. Speaking- food revision

HOMEWORK

 • Vocabulary 5A part 2 (memrise) + spring vocabulary from the lesson

LESSON 19
21.04

Temat: EASTER.

WARM UP : What's up?
EASTER Discussion

LESSON 18
24.03

Temat: SPRING +Food.

1. Warm Up
2. PPP spring
3. Speaking- food revision

HOMEWORK

 • Vocabulary 5A part 2 (memrise) + spring vocabulary from the lesson

LESSON 17
16.03

Temat: Food.

VOCABULARY-Revision
SPEAKING FOOD SPEAKING

HOMEWORK

 • study 15 words from the film FOOD VIDEO

LESSON 16
09.03

Temat: WORK.

WARM UP
VOCABULARY
2B communicative TBEFE Can you name ? worksheet
PPP: WORK

HOMEWORK

 • VOCABULARY UNIT 5A part 1

LESSON 15
23.02

Temat: CAN/COULD.

check vocabulary
CAN/COULD, theory and exercise
SPEAKING “COULD”

HOMEWORK

 • vocabulary revise unit 4C part 1 and 2 (use memrise, elementary)

LESSON 14
16.02

Temat: THE VERB: CAN

check vocabulary
warm up What did you do yesterday/last weekend/during winter break?
CAN theory + exercise
worksheet
SPEAKING “CAN” (16 question strips)

HOMEWORK

 • vocabulary unit 4B part 3 unit 4C part 2 (use memrise elementary)

LESSON 13
23.01

Temat: ADVERBS OF FREQUENCY

check VOCABULARY
ADVERBS OF FREQUENCY discuss with the Ss the meaning of all adverbs and do the activity
SPEAKING -ADVERBS OF FREQUENCY/PRESENT SIMPLE -revision

HOMEWORK

 • vocabulary unit 4B part 1 and 2

LESSON 12
17.01

Temat: PRESENTS SIMPLE -revision

Homework-vocabulary
SPEAKING PRESENT SIMPLE -use second page
PRESENT SIMPLE QUESTIONS
SPEAKING PRESENT SIMPLE in pair with a teacher

HOMEWORK for Thursday

 • vocabuary 4C part 1 use memrise (hello bydgoszcz elementary course)

LESSON 11
05.01

Temat: Christmas & past simple.

Speaking: Christmas Eve
Past simple review

HOMEWORK for Thursday

Lekcja 11
15.12

Temat: Present simple.

Present Simple -theory.

HOMEWORK for Thursday

 • Christmas vocabulary
 • Merry Christmas Ms Aleksandra:)
 • for next meeting with Ms Ola: present simple activities from Grammarway Book
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

Lekcja 10
8.12

Temat: PAST SIMPLE SPEAKING.

SPEAKING
ask a St some of the following questions, ask for more detail, eg, question nr 2 Did you eat breakfast this morning?
extra questions: what did you eat? What do you usually eat? (a Sts know present simple tense)
SPEAKING BOARD (past simple)
speaking board

HOMEWORK for Thursday

 • vocabulary Christmas (na początku skyptu/at the beginning of the script)

Lekcja 9
1.12

Temat: Past Simple revision.

SB p. 14 ex. 1,2
PPP 2a Things

HOMEWORK for Thursday

Lekcja 8
24.11

Temat:Revision simple past.

WARM UP -How did you spend your weekend? REVISION PPP PAST SIMPLE: QUESTIONS AND NEGATIVES SPEAKINGhttps://drive.google.com/file/d/0B_vAeeErO211ZHYwd0poNnRvaEk/view?resourcekey=0-gzS-3vmD5L8Dm2i7zhGDZw

Lekcja 7
14.11

Temat: PAST SIMPLE, FAMILY.

1. Introduction
2. Warm-up of vocabulary 3. Speaking about family https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/boardgame-family.pdf
4. Past Simple questions https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-discussion-pastsimple2.pdf

HOMEWORK

 • vocabulary 4B part 1 and part 2

Lekcja 6
10.11

Temat: Jobs. Was/were.

warm up -to be (was were)
Job https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/discuss2_jobs.pdf

HOMEWORK

 • vocabulary unit 4A (family vocabulary)

Lekcja 5
03.11

Temat: Past Simple: to be; regulaar verbs.

Grammarway1 to be (was/were)
past simple -regular verbs affirmative, interrogative, negative

HOMEWORK

 • Vocabulary units 3B part 1 (jobs) and 3B part 2 elementary (use memrise)

Lekcja 4
27.10

Temat: Present Simple (Conversation).

Warm Up - Getting to know each other
Homework (Vocabulary)
Adverbs of Frequency
Present Simple Questionnaire

HOMEWORK

 • Vocabulary units 3B part 1 (jobs) and 3B part 2 elementary (use memrise)

Lekcja 3
19.10

Temat: Present simple.

Warm up
Present simple - 16 questions

HOMEWORK

 • vocabulary unit 3A part 1 and 2 (memrise)

Lekcja 2
13.10

Temat: Present Simple.

theory and exercises Present Simple=focus on grammar

HOMEWORK

Lesson 1
7.10

Temat: Getting to know each other


Getting to know each other- worksheet
PPP talk for a minute: Breaking The Ice

HOMEWORK