BOUNTY (CAPYBARAS)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA STARLAND 3 LINK DO MEMRISE STARLAND 3

SPOTKANIE 33: LESSON 15
09.02

Temat: WEATHER. Be going to.

1. WARM UP 2. DICTATION 3 HOMEWORK 4. SB p. 51. ex. 5, 6, 7 5. PPP WEATHER
Decision Dominoes - Future simple

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na środę 01.03.:

 • vocabulary 4c part 2
 • WB p.31 ex.8; p.32 ex.3
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 32: LEKCJA 15
07.02

Temat: Future.

Warm up: Would you like? Quiz: (the first 2 minutes) LINK
Check homework
Test: Module 3
SB p. 46 ex. 2 + Quiz; p. 47 ex. 5
SB p. 48 ex. 1,2
Decision Dominoes - Future simple

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę 28.02:

 • Workbook p. 29 ex.2, p. 30 ex.3
 • poćwicz z Memrise Future Simple zdania, pytania, przeczenia (module 4 grammar)
 • vocabulary for the test: module 4a part 1
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 31 : LESSON 14
02.02

Temat: Animals.

1. Warm up
2. Dictation
3. Homework
4. Student book everyday English p52
5. PPP animals

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 4d and 4C part 1
 • WB p. 33 ex.4 (stówka pochodza z catego module 4, zrób ile potrafisz: )
 • SB p. 56 ex.5

SPOTKANIE 30: LEKCJA 14
31.01

Temat: Revision: Present Perfect.

Warm up: noughts and crosses game (practice vocabulary for dictation)
Worksheet: yet/just /already
PPP Mystery box
SB p. 36 ex. 2
Conveyor belt – online game: LINK
SB p. 44 ex. 1 ,3,4,5
SB p. 41 (Culture Corner 3e) ex. 1,3
Video about cockroach race: LINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Workbook p. 21 ex. 1; dla chętnych (extra) - Workbook p. 23 ex.7
 • Revise for a test from Module 3:
  1. powtórz gramatykę: Present Perfect - Workbook p. 20, 21
  2. irregular verbs part 1 and 2 (all forms)
  3. Vocabulary: Module 3 Experiences; Module 3a part 1 and 2

SPOTKANIE 29 : LESSON 13
26.01

Temat: Planet matters. Will.

1. WARM UP – introduction PPP
2. DICTATION
3. CHECKED HOMEOWRK
4. TOPIC INTRODUCTION=GAME HANGMAN: PLANET MATTERS
5. SB p. 45 PLANET MATTERS1~ vocabulary
6. WILL ~ introduction, film, worksheet
7. PPP PLANET EARTH

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WB p. 29 ex.1 (pomoc w WB na tej samej stronie 29)
 • Vocabulary module 4 Planet Matters
 • SB p. 55 ex. 1 Fun time (pomoc słówka w skrypcie lub Memrise module 4 Planet Matters)

SPOTKANIE 28: LEKCJA 13
24.01

Temat: Yet, just, already.

Warm up: Garbage game (irregular verbs)
PPP Present perfect revision
Yet/just/already - THEORY
SB p. 40 ex. 1,2,3
Kahoot: LINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary module 3 Everyday English 3d
 • irregular verbs part 2 (od 47 do 57)
 • WB p. 23 ex. 6,p. 25 ex.6

SPOTKANIE 27: LESSON
19.01.

Temat: THE UNITED KINGDOM.

11.Warm up: Back to the board
2. Dictation
3. Checked homework
4. Kahoot: https://create.kahoot.it/details/687d72ef-4d45-4ffa-ad91-12b0d046cec1
5. PPP The United Kingdom (all slides)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Do the quiz online:Quiz
 • Vocabulary 3a part 1 and 2 (again, revision)

SPOTKANIE 26: LEKCJA 12
17.01

Temat: Have you ever...?

Warm up: Categories
Online game:GAME
Present Perfect: questions and negations: Workbook and Grammar p. 20 Zdania pytające, zdania przeczace
Video: For vs since VIDEO
Shark game: Present Perfect practice
SB p. 36 ex. 4,6
Online game: GAME
WB p. 22 ex. 3 (1-4)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • revise for the test: irregular verbs part 2 from 32 learn to 46 sell (all forms – wszystkie formy)
 • Workbook p. 22 ex.3 przykłady 5-8), p. 23 ex.5
 • Student's Book p. 37 ex. 7

SPOTKANIE 25: LEKCJA 11
12.01

Temat: Present Perfect - affirmatives / Extreme sports.

Kahoot:LINK
SB p. 33
Present Perfect - affirmatives
SB p. 36 ex. 1,3

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (lekcja z lektorem polskim):

 • vocabulary:
  a) Module 3 Experiences and
  b) irregular verbs: 1-10 (all 3 forms: do-did-done)/naucz się pierwszych 10 czasowników nieregularnych ze skr yptu (wszystkich 3 form np; do-did-done)
 • Student's Book p. 36 ex. 4

SPOTKANIE 24: LESSON 12
10.01.

Temat: Writing emails; present perfect –revision.

1. Warm up - Game football match
2. Dictation
3.Checked homework
4. Writing Emails WB p. 26-27 ex. 2,3,4
5. SB p. 43 ex. 1 FUN TIME
6. SPEAKING TIME –have you ever Bingo

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary module 3a part 2
 • WB p. 23 ex. 4 (examples: 4-6)
 • write 3 negative sentences using Present perfect and yet, for example: I haven’t done my homework yet.

SPOTKANIE 23: LESSON 11
5.01.

Temat:Sports Equipment + yet, already, just.

1. WARM UP
2. DICTATION
3. CHECKED HOMEWORK
4. STUDENT’S BOOK p. 35 ex. 4,5 Sports equipment
5. PPP SPORTS EQUIPMENT+ Present Perfect ( Intro)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Vocabulary module 3a part 1 use Memrise
 • Irregular verbs part 2 (from 56: swim/swam/swum to: 66 write/wrote/written)
 • WBp. 22 ex.2; p. 24 ex.2

SPOTKANIE 22: LEKCJA 10
03.01

Temat: Past Simple vs Past Continuous.

Game: Kahoot LINK
Past Simple vs Past Continuous.
Game: picker wheel
SB p. 25 ex. 6
Interactive video ( first 7 questions) INTERACTIVE VIDEO

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek (lekcja z lektorem polskim):

 • TEST Module 2 vocabulary and grammar
  1. powtórz gramatykę (past simple, past continuous, used to) z Workbook and Grammar str. 12-14 oraz Memrise: MODULE 2A PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS
  2. potwórz słówka: MODULE 2 BELIEVE IT OR NOT, MODULE 2A PART 1, MODULE 2D
 • Workbook p. 15 ex. 3,.4; Student's Book p. 32 ex. 3,4
 • Extra (dla chętnych): Online exercise

SPOTKANIE 21: LESSON
15.12

Temat: Christmas.

1. warm up- vocabulary revision
2. Dictation
3. Homework
4. PPP CHRISTMAS
5. Snowballs attack with Christmas vocabulary + Some Christmas songs

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek 5.01.:

 • Vocabulary: Christmas part 1-patrz druga strona skryptu ze słówkami
 • SBp. 38 ex.2 (skorzystaj ze skryptu lub memrise aby przetłumaczyć słówka - Module 3c)
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 20: LEKCJA 9
13.12

Temat: Past Continuous.

Warm up: Shark game (irregular verbs)
Game: who wants to win millions (used to and past simple revision)
SB p. 24-25 ex. 2,3,4
Pairwork acitivity:LINK
Game - past continuous chain
Christmas bamboozle game:LINK
Drawing Santa stuck in a chimneyLINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę 03.01:

 • TEST z: USED to, past simple, irregular verbs part 2 (44-66/ say-write)
 • worksheet: Past Continuous Karta pracy
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 19 : LESSON 10
08.12

Temat: Safe In the Jungle.

1. WARM UP-SPEAKING BINGO (past simple revision) 2. DICTATION
3. HOMEWORK
4. SBp. 31 ex. 1
5. WB p. 19 ex.3,4
6. KAHOOT GAME~ past simple

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Vocabulary: irregular verbs 11-31 part ; three forms (come –came-come)/powtórz ze skryptem czasowniki nieregularne
 • SB p. 32 ex. 1,5

SPOTKANIE 18 : LESSON 9
06.12

Temat: Past Simple.

Warm up game
Dictation
SB p.28 all activities
PPP Past simple
Grammar gameLINK
Snakes and Ladders past simple game
Past simple speaking activity.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary module 2d use Memrise
 • irregular verbs part 2 (44-66/ say-write)
 • WB p. 14 ex.1

SPOTKANIE 17 : LESSON 19
01.12

Temat: Safe In the Jungle.

1. Warm Up
2. Game
3. Dictation
4. SB unti 5C p.62-63 ex.1, 2, 3, 4, 5- safe in the jungle

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary 5C part 2
 • WB p.40 ex.2; 41 ex.4, 5

SPOTKANIE 16: LEKCJA 8
29.11

Temat: Used to.

Warm up: picture game Picture game
Game: Guns, bombs and angels - past simple
Speaking exercise: What did you do?
PPP Used to - theory
Worksheet: used to
Quiz: used to Teleturniej

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • TEST: irregular verbs part 1 from come to know (od come do know) – czasowniki nieregularne znajdziesz w skrypcie oraz w kursie Memrise (hello bydgoszcz irregular verbs) LINK
 • poćwicz z Memrise (used to, past simple, irregular verbs-(jest specjalny kurs w memrise do nauki czasowników nieregularnych wyszukasz go wpisując: hello bydgoszcz irregular verbs; lista czasowników nieregularnych jest też na początku skryptu
 • Online exercise: LINK
 • Worksheet: used to and past simple LINK

SPOTKANIE 15 : LESSON 8
24.11

Temat: Nature.

- Warm up
- Dictation
- Homework
- Speaking : Guess how many? Worksheet (TBEFBeginners unit 5C Communicative p 180)
- PPPKT2 NATURE

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary: irregular verbs part 2 (32-43: learn- run)
 • worksheet Past Simple/ karta pracy: WORKSHEET
 • play the game (nature) GAME (Nature)

SPOTKANIE 14: LEKCJA 7
22.11

Temat: Test module 1. Past Simple and injuries.

WARM UP –GAME Present Simple vs Present Continuous LINK
Game: Baamboozle
SB p. 23 ex. 5,6
ALL THINGS GRAMMAR WEBSITE PAST SIMPLE - BINGO LINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary: first 10 irregular verbs (be-choose), learn ONLY: present and past simple form (jest specjalny kurs w memrise do nauki czasowników nieregularnych wyszukasz go wpisując: hello bydgoszcz irregular verbs; lista czasowników nieregularnych jest też na początku skryptu
 • vocabulary (useMemrise/script): Module 2a part 1
 • WB p. 16-17 ex.3,4
 • practise Past Simple, useMemrise/script module 2a Grammar czas Past Simple –twierdzenia
 • TEORIĘ dotyczącą czasu PAST SIMPLU znajdziesz w WB na stronie 12

SPOTKANIE 13 : LESSON 7
17.11

Temat: THANKSGIVING.

HOMEWORK
WARM UP –GAME: Noughts and crosses
DICTATION
SBp. 21 natural Phenomena + game
WARM UP PPP GAME THANKSGIVING
VOCABULARY= THANKSGIVING
PPP THANKSGIVING
KAHOOT THANKSGIVING

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WB p. 16 ex.1,2
 • vocabulary Module 2 Believe it or not
 • vocabulary: irregular verbs 11-20 (come-find), learn ONLY: present and past simple form (jest specjalny kurs wmemrise do nauki czasowników nieregularnych wyszukasz go wpisując: hello bydgoszcz irregular verbs; lista czasowników nieregularnych jest też na początku skryptu
 • practise with Memrise/script: Module 2 grammar czasownik „to be” past simple

SPOTKANIE 12: LEKCJA 6
15.11

Temat: Self-check 1.

Warm up: bingo
SB p. 20 ex. 1,2,3
GAME APPEARANCE (unscramble the words) LINK
ONLINE GAME PICTURE GAME to practise present continuous LINK
Kahoot LINK
SB p. 20 ex. 4,5

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Test Module 1 – POWTÓRZ DO TESTU:
  grammar: Present Simple,Present Continuous,Comparative,Superlative,too/enough
  vocabulary: jobs&qualities, appearance/ character, clothes and patterns  
 • Workbook and Grammar p. 7 ex. 6.
 • Play the games:
  A) PRESENT SIMPLE GAME 1; GAME 2
  B) PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUSGAME 3

SPOTKANIE 11: LESSON 6
10.11

Temat: Clothes.

1. WARM UP-PPP FRIENDS (max 10 mins)
2. DICTATION
3. HOMEWORK
4. GAME
WORKBOOKp. 10-11 ex.1, 4
SB p. 16 ex.1-3
English Grammar Test Kahoot

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WB p. 10 ex.3
 • vocabulary Module 1d use memrise/script

SPOTKANIE 10: LEKCJA 5
08.11

Temat: Comparatives and Superlatives.

Warm up: PPP Game Present Simple vs. Continuous
Comparatives and Superlatives: Software: Unit 1b ex. 5
SB p. 13 ex. 6,7,8
Video: LINK
Vocabulary game jobs: LINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • revise: comparatives and superlatives with Memrise or Workbook and Grammar p. 6 Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
 • vocabulary test: Module 1c part 2 (Use memrise/ skrypt)
 • Workbook and Grammar p. 7 ex. 5.
 • Workbook and Grammar p. 10 ex.1

SPOTKANIE 9: LESSON 5
03.11

Temat: Physical appearance and character

Warm up: revision present simple, present continuous
DICTATION Grammar
Check their homework
SB p. 14-15 ex. 3 (in pairs), 4, 5, 6, 7
PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS –revision
worksheet 5C from Teacher’s Book

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 1C part 1
 • WB p. 9 ex. 3,4;

SPOTKANIE 8: LESSON 4
27.10

Temat: Revision.

1. WARM UP GAME to revise Countable and uncountable nouns
2. CHECK THEIR HOMEWORK
3. TEST (instead of dictation)
4. PPP BACK TO THE BOARD
5. PPP WHO WANTS TO WIN MILLIONS
6. PREPOSITIONS=GAME/ SPEAKING

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek (03.11):

 • SB p. 14 ex. 1,2
 • powtórz z Mermise lub skryptem/revise with mermrise/script:
  a) Starter unit: Grammar: Zaimki dzierżawcze/ PossesivePronouns
  b) Starter unit: Grammar: some/any/much/many…
  c) Starter unit: Grammar: Gerund (rzeczownik odsłowny)
  d) Starter unit: Grammar: Prepositions of place/ przyimki miejsca
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
25.10

Temat: Present Simple vs Present Continuous.

Warm up: The last man standing wins PPP Present Simple vs Present Continuous SB p. 12 ex.4 Kahoot: KAHOOT

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (08.11):

 • test: Present Simple vs Continuous - powtórzę przy użyciu Memrise i/ lub Workbook, teoria znajduje się również w WORKBOOK& Grammar na stronach: 4 -5;
 • Workbook and Grammar p. 7 ex. 4; SBp. 12 ex.2, 3
 • play the game LINK
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 6: LESSON 3
20.10

Temat: Food.

1. warm up- kahoot and game
2. homework
3. test- prepositions
4. SB p. 8 ex. 15

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • powtórz do testu/ revise for a TEST: some/any/much/many/ a lot/a few/few, use: MEMRISE/SKRYPT: Grammar: some/any/much/many/ a lot/a few/few or Student’sBook p. 8
 • Student’sBook p. 8 ex. 17
 • Workbook p. 3 ex. 6

SPOTKANIE 5: LEKCJA 3
18.10

Temat: Present Continuous.

WARM UP: speaking exercise - Present Simple Questionnaire (from EFE)
PPP Top 5: Getting to know your teacher
SB p. 7 ex. 13
SB p. 9: Jobs; p. 11 ex. 6,7
Online activity: https://wordwall.net/pl/resource/22781791/angielski/starland-3-unit-1-jobs

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
13.10

Temat: Breaking the ice / Present simple.

Warm up: Royal family quiz https://wordwall.net/pl/resource/22124483/angielski/royal-family
PPP Present Simple + buzzer game
SB p. 6 ex. 6
Too,enough video: https://www.youtube.com/watch?v=OvFweyjRAPI
SB p. 7 ex. 12
Kahoot https://create.kahoot.it/details/48907d6f-16ef-436b-873d-7832a6aa238d
Online activity: https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-10731.php

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Workbook and Grammar p. 2 ex. 5, p. 3 ex. 7
 • powtórz: vocabulary: PREPOSITIONS OF TIME AND PLACES (use MemriseorSBp. 6) and GERUND (use Memrise/script Grammar: Gerund (rzeczownik odsłowny) LINK
 • play the game=poćwicz przyimki czasu/prepositions of time grając w grę: LINK

SPOTKANIE 3: LESSON 2
11.10

Temat: Teacher’s Day; Gerund („czasowniki z ing”), przyimki czasu i miejsca/prepositions.

WARM UP-game disappearing words
DICTATION
HOMEWORK
TEACHER’S DAY
PPP TEACHER’S DAYslide 1-6
PPP TEACHER’S DAYslide 7-19
GERUND, SB p. 6 ex. 8
STUDENT BOOKp. 6 ex. 10
SBp. 6 ex. 11

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Powtórz do testu: Test Present Simple – użyj Memrise lub skrypt: 9 Grammar: Present Simple; https://app.memrise.com/course/1227127/hello-bydgoszcz-starland-3/9/
 • Powtórz teorię Present Simple w ćwiczeniach/revise the theory: Workbook and Grammar p. 4 Czas Present Simple and Przysłówki częstotliwości;
 • Przetłumacz:
 • 1. Kasia ogląda telewizję wieczorem.
  2. Adam nie pije herbaty codziennie.
  3. Czy oni chodzą do szkoły w soboty?
 • Poćwicz grając w gry: Game 1 Game 2

SPOTKANIE 2: LESSON 1
06.10

Temat: GETTING TO KNOW EACH OTHER.

Warm Up: Getting to know
STUDENT’S BOOK p. 4 ex. 3
SPEAKING ACITIVITY –have got

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

SPOTKANIE 1: LEKCJA 1
04.10

Temat: Breaking the ice / Present simple.

Breaking the ice - speaking
Picker wheel game: ask a question
Present Simple - theory
Game: Steal Swap Bust
SV p. 5 ex. 4
Kahoot: Present Simple
PPP Typhoon

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę: