Avocados (Rabbits)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5

SPOTKANIE 15: LEKCJA 8
23.11

Temat: Present Simple or Present Continuous?/ Revision Unit 1.

Online game: https://wordwall.net/resource/3743887/english/present-continuous-a2
Present Simple vs Present Continuous - theory
Film: https://www.youtube.com/watch?v=f3DH774OxeQ&ab_channel=juanamoral
Vocabulary and grammar practice p. 68 ex. 6
Pupil's Book p. 15 ex. 17
Software: Smiles 5: Quizzes: Module 1 : Quiz 1
Worksheet: Present Simple vs Continuous

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • 1. Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.69 ex.7 (ćwiczenie 7 jest trudne, zrób tak jak potrafisz) and p. 69 ex.8
 • 2. Proszę powtórzyć na test: - Grammar: Present Simple: zdania twierdzące, pytania przeczenia; Present Continuous: zdania twierdzące, pytania przeczenia (memrise oraz skrypt)
  - porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Pupil’s Book str.15 Study spot
  - Słówka Unit 1: Doing the chores, Grammar: Adverbs of frequency, Daisy and friends, My chores, A busy day

SPOTKANIE 14: LESSON 7
21.11

Temat: LESSON 7.

1. Warm Up- Chores Vocabulary
2. Dictation
3. Homework (check)
4. Speaking Bingo Worksheet
5. PB pg16, ex.19 (But, And, Because)
6. Game (Plurals)
7. PB pg16, ex.21
8. Game (Wordsearch for countries)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • zrób (najlepiej w zeszycie) ćw. 20 na stronie 16 z Pupil’s Book oraz poćwicz czytanie tekstu przy użyciu ebooka/PBp. 16 ex.20 and practise reading the text
 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki) /vocabulary Unit 1: A busy day

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
16.11

Temat: Present Continuous – exercises.

WARM UP: PPP Present Continuous (Speaking)
Software: Smiles 5: Reader: Scene 4
PRESENT CONTINUOUS: worksheet: https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-edit-prescontr.pdf
Game: PPP Space race game
Online game: Present Continuous: https://www.mes-games.com/verbs1.php Grammar: Pirate Challenge
Worksheet: Present Continuous

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • powtórzyć na test: Present Continuous zd. twierdzące, pytania i przeczenia- przy pomocy Memrise:)/skrypt/ test: Present Continuous: zd. twierdzace, przeczenia i pytania - use Memrise app
 • słówka dla chętnych na test (extra): pray – modlić się, shorten – sktrócić, stare – gapić się, laugh – śmiać się
 • zagraj jeszcze raz w grę z lekcji: : https://www.mes-games.com/verbs1.php = wybierz: Grammar a nastepnie: Pirate Challenge
 • karta pracy: GRAMMAR WORKSHEET PRESENT CONTINUOUS (przykłady 1-12) Uczniowie dostali karty pracy na lekcji https://drive.google.com/file/d/1E278eYgh1uUylcdXOmfGmp5CxTVpYWZY/view?usp=sharing

SPOTKANIE 12: LESSON 6
14.11

Temat: (PB p. 14; 17).

WARM UP- Revision
DICTATION
HOMEWORK
Check homework
PB. 13 ex.10
SPEAKING TIME
PB p. 14 ex.14,15
GAME: FUN TIME B (SOFTWARE BLAZE 1)
PB p.17 LET’S SING! Ex .22,23
Ex. 22 VIDEO

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słówka unit 1 My chores z ćwiczeń 14-16 i użyj Memrise/skrypt: vocabulary unit 1 My chores ex.14-16
 • powtórz jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Present Simple, użyj Memrise/skrypt revise Present Simple interrogative and questions) use Memrise app.
 • napisz 5 zdań co zawsze (always) robisz w ciągu tygodnia/ write 5 sentences in the present simple tense (use always)

SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
09.11

Temat: Present Continuous - spelling rules.

Warm up: Sushispell https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/vocabulary-games/sushi-spell
Present Continuous - spelling rules
Game: noughts and crosses
Online video:https://www.youtube.com/watch?v=4rQqdSagoOU
Game: Charades
Wordsearch: present continuous
Software: Smiles 5: Reader: Scene 3

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 10: LESSON 5
07.11

Temat: Unique experiences.

1. WARM UP. PPP- Back to the Board 2. Dictation 3. Homework check 4. Pupil's book pg-12 ex-7 on the software 5. PPP who wants to win millions? 6. Pupil's book pg-13, ex-8, 9

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo: unit1 Daisy and friends part 1 (użyj memrise/skrypt lub ebook str. 12-13)/ vocabulary unit1: Daisy and friends part 1 (PB p. 12-13)
 • poćwicz czytanie czytanki Daisy and friends PB str. 12 słuchając nagrania w ebooku (unit 1, strona12)/practise reading the text PB p. 12)
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p.7 ex.3; p. 67 ex.4

SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
02.11

Temat:Present Simple - questions and negatives.

Warm up: Guess the picture game:https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/photo-zone/what-it/what-it-031
Video:https://www.youtube.com/watch?v=tPDSjoCFd9k
Present Simple: questions and negatives - theory
PB p. 65 ex. 2
Betting game: (present simple practice)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test z czasu Present Simple, powtórz używając memrise/skrypt : Unit 1: Grammar: Present Simple zd. twierdzące; Unit 1 : Grammar: Present Simple- przeczenia, pytania lub smiles 5 vocabulary and grammar practice str.63
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str.66 cała strona

SPOTKANIE 8: LEKCJA 4
26.10

Temat: Present Simple / Halloween.

Vocabulary and grammar pratice: p. 63: present simple (affirmative, spelling rules)
Game: roll the dice
PB p. 11 Study spot - adverbs of frequency; ex. 5
Game: Typhoon
Halloween kahoot: https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=001e1cfb-af1c-45b1-8b4f-db5e3efa7723
Worksheet: Unscrabled words

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Powtórz do kartkówki a) Unit 1 : Grammar : Adverbs of frequency użyj memrise/skrypt oraz b) unit 1: grammar: present simple- zdania twierdzące
 • Vocabulary and grammar practice str. 67 zad.5
 • EBOOK - obejrzyj historyjkę: Reader: Scene 2 (tylko scenę 2)

SPOTKANIE 7: LESSON 4
24.10

Temat: Plurals: irregular.

WARM UP –vocab revision
DICTATION
HOMEWORK
PLURALS (Irregular nouns)
REVISION
Charades: Game
EXERCISE 2 Grammarway p. 7
HANGMAN: PLACES (software upload 3 module 4.1 ex.1A)
EXTRA acivities
-smiles 5 vocabulary and grammar practice p.6 ex.1; p.7 ex.2

HOMEWORK for Monday (07.11) / zadanie domowe na poniedziałek:

 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.4 ex.4; (and p.6 ex. 1, p. 7 ex.2 if not done in class)
 • słownictwo: Starter unit: liczba mnoga rzeczowników nieregularnych (użyj Memrise/skrypt)/irregular plurals

SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
19.10

Temat: Liczebniki porządkowe (ordinal numbers), liczba mnoga rzeczowników.

Warm up: wheel picker (vocabulary revision)
PPP GRAMMAR PLURALS + worksheet
ORDINAL NUMBERS: introduction
PB p. 8 ex. 16; p. 9 ex. 17
Najah game (ordinal numbers)
Game: memory (shops)
Software: Smiles 5: READER: scene 1

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 5: LESSON 3
17.10

Temat: Doing the chores.

Warm up: shark game
dictation
PB p. 10 ex. 1
Software: Extra vocabulary practice: ex. 1
Software: Access 2 unit 1b - Memory Game (chores)
PPPKT Chores
Kahoot:https://create.kahoot.it/details/eced4a41-b8cc-4635-8867-4f39c839c17f

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Pupil’s Book ex.3 p. 10 unit 1 Doing the chores/posłuchaj i zrób ćwiczenie 3, użyj ebooka aby posłuchać i odpowiedzieć na pytania: O której godzinie Ann… Jeśli będziesz mieć problemy naciśnij na ikonkę „kartka papieru”- wtedy pojawi się tekst
 • naucz się słówek z rodziału 1 Doing the Chores, użyj Memrise/skrypt / vocabulary unit 1 Doing the Chores, use memrise/ skrypt

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
12.10

Temat: Prepositions of places. Some/any.

Warm up: shark game PB p. 8 ex. 14 (prepositions of place) Vocabulary and grammar practice p. 61 (some, any - theory); ex. 6 Video: Video Game: steal swap bust

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Starter Unit: 5 korzystając z memrise lub skryptu/ vocabulary test: Starter Unit: 5.use memrise/skrypt https://app.memrise.com/course/1578440/hello-bydgoszcz-smiles-5/
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.3 ex.2 ( str.3 zad.2) , p. 60 ex.5 (str.60 zad.5)
 • podręcznik str. 9 zad. 18/ Pupil’s book p. 9 ex. 18 pomoc: teoria w Vocabulary and Grammar practice str. 61

SPOTKANIE 3: LESSON 2
10.10

Temat: Time.

- warm up disappearing numbers
- dictation
- Telling time revision-https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
- student book page 7 exercise 12

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • revise telling the time/powtórz godziny oglądając film z lekcji https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
 • zrób ćwiczenie w Pupil’s Book p.5 ex.6
 • powtórz słówka: STARTER UNIT: 4 How far is it? użyj aplikacji Memrise/skrypt

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
05.10

Temat: Breaking the ice.

Telepathy: introduction game.
Find someone who: speaking
PB Starter Unit p. 6 ex. 7
PPP GRAMMAR: THERE IS/THERE ARE revision
Game: there is / are
Time revision
Game: Yes or no
Game: Lucky box
PB p. 6 ex. 8: Where is Vicky?

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • na test nauczę się słówek przy pomocy aplikacji Memrise lub/i skryptu: Starter unit 3: what time is it?
 • Powtórz z Memrise https://app.memrise.com/course/1578440/hello-bydgoszcz-smiles-5/ lub skryptem, KTÓRY ZNAJDZIESZ U GÓRY STRONY POD NAZWĄ GRUPY; znajdź tam: Starter Unit 3: Grammar: There is, there are)
 • Zrób kartę pracy/worksheet there is there are: WORKSHEET

SPOTKANIE 1: LESSON 1
03.10

Temat: BREAKING THE ICE (SMILES 5, STRATER UNIT p. 4,5)

HELLO:)
What’s your name?
REVISION OF THE ENGLISH ALPHABET
REVISE THE ALPHABET using doftware: SMILES 5: An A-Z of the UK
PLAY A HANGMAN GAME : parts of the body Software: Upstream beginner GAME 2
ALPHABET WORKSHEETS
NUMBERS 1-100
GUESS THE NUMBER
SBp. 4 ex.1 THE ME FILE.
SBp. 5 ex.5 Let’s play (describing classmates)
I SPY WITH MY LITTLE EYE
SBp. 4 ex.3

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz cyfry od 1 do 100 używając aplikacji Memrise/skrypt. SKRYPT ZNAJDZIESZ U GÓRY STRONY POD NAZWĄ GRUPY (kurs: Smiles 5: Starter Unit 1: Numbers)/revise numbers 1-100 using memrise https://app.memrise.com/course/1578440/hello-bydgoszcz-smiles-5/
 • powtórz alfabet używając ebooka SMILES 5: An A-Z of the UK; poćwicz literowanie imienia i nazwiska/revise the alphabet especially spelling your name and surname
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.3 ex/zad.1