AVOCADOS

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA STARLAND 3
LINK DO MEMRISE STARLAND 3

SPOTKANIE 54 : LESSON 24
16.05 O

Temat: TV game shows. Should.

1) WARM UP- Bingo
2) DICTATION
3) HOMEWORK
4) GAME PPP MILLIONAIRES LESSON 24
5) MODAL VERB: SHOULD
- SB p. 96 ex. 3,4
6) PPP TV GAME SHOWS LESSON 24

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary 8A
 • WB p. 62 ex.3,4

SPOTKANIE 53 : LEKCJA 27
14.05 A

Temat: Tenses reivision.

Pop game - vocabulary practice
Hangman: films and tv LINK
Kahoot- Present simple vs continuous LINK
BINGO – irregular verbs
Online exercise ( from 1 to 10 ) LINK
Game: 5 tenses 7 seconds challenge LINK
Error correction: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • -vocabulary module 8: places
 • -worksheet: LINK

SPOTKANIE 52 : LEKCJA 26
09.05 O

Temat: Revision - module 7.

Warm up: PPP disappearing words (vocabulary for the test)
SB p. 92 ex. 3,4
Interactive video: past tenses LINK
Workbook and Grammar p. 54 ex. 3
KAHOOT LINK
Worksheet: LINK

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WB p. 53 ex. 1,2
 • VOCABULARY unit 7B

SPOTKANIE 51 : LEKCJA 25
07.05 A

Temat: Present perfect vs past simple.

Warm up: passive revision LINK
Present perfect vs past simple, theory: LINK
SB p. 84 ex. 1, ex. 2
Kahoot: LINK
Video: LINK
SB p. 84 ex. 4 + find someone who
SB p. 107 (vocabulary bank 3) ex. 1,2 (vocabulary revision)
PPP TOP 5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Revise for test: Module 7 grammar (passive voice = strona bierna + present perfect and past simple) and vocabulary: Module 7 Entertainment, 7a, 7b; Use Memrise:)
 • SB p. 92 ex.1,2

SPOTKANIE 50 : LEKCJA 24
30.04 O

Temat: Passive.

Warm up: reported speech revision
Game: back to the board game
Test: Module 6
The present Simple Passive - Workbook and Grammar p. 52  + SB p. 85 ex. 6
SB p. 85 ex. 7
PPP Lucky box
SB p. 85 ex. 8
Present Passive game:  LINK
Vocabulary revision: SB p. 106 ex. 1(Vocabulary bank 2)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 07.05:

 • WB p.54 ex.4,5
 • Vocabulary to learn: unit 7a
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 49 : LESSON 23
25.04 O

Temat: Coosing TV programmes.

1) TYPES OF FILM WORKSHEET
2) DICTATION
3) HOMEWORK
4) RUNNING CROSSWORD
5) SBp. 88 Everyday English
6) BOARD GAME 7
7) WBp. 59 ex. 4 (speaking), ex. 5

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 09.05:

 • Vocabulary 7d
 • WB p. 56 ex.3
 • SB p. 92 ex.5
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 48 : LEKCJA 23
23.04 A

Temat: Revision.

Warm up : Znajdz słowo: LINK
PPP Who wants to win millions? - revision of Module 6
Writing Workbook and Grammar p. 51 ex. 4
Kahoot revision: module 5&6 LINK
Listening : Workbook and Grammar p. 50 ex. 2
Speaking: WB p. 50 ex. 3
Video: eating in spaceLINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 30.04:

 • -proszę powtórzyć wiadomości do testu module 6: Reported Speech ( czasu Present Simple ), przymiotniki zakończone ed lub ing oraz vocabulary/ słówka module 6 technology; 6a,6c, 6d
 • -SB p. 80 ex.1,2,3
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 47 : LESSON 22
18.04 O

Temat: Entertainment.

1. WARM UP-VOCABULARY BANK
2. DICTATION
3. HOMEWORK
4. INTERACTIVE BOARD GAME 6
5. SBp.81 + game
6. PPP TALK FOR A MINUTE TV/FILMS/MUSIC/BOOKS
7. SBp. 83 ex.5
8. FIND SOMEONE WHO speaking activity (films)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary module 7 Entertainment, use Memrise
 • WBp. 56 ex.1,2

SPOTKANIE 46 : LEKCJA 22
16.04 A

Temat: Reported speech.

Warm up: vocabulary revision (bust steal swap)
SB p. 71 ex. 4a,b + game in the software
Reported speech questions: theory
Picker wheel game
Learn English with Ice Age: (from 7:25 to 11:18)LINK
SB p. 70 ex. 1a,b; 2b

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • -vocabulary unit 6a
 • -WBp. 48 ex. 1,2 (podpowiedź skrypt słówka module 6a)
 • - WB p. 50 ex. 1

SPOTKANIE 45 : LESSON 21
11.04

Temat: Skills.

1) WARM UP=PPP CATEGORIES
2) DICTATION
3) HOMEWORK
4) SBp. 74-75 ex.1-6
5) PPP VIDEO GAMES
Kahoot

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WBp. 48 ex.3,4,5
 • vocabulary unit 6C

SPOTKANIE 44 : LEKCJA 21
09.04

Temat: Reported speech.

Warm up: hangman (5c vocab)
SB p. 68 ex. 1,4,5
Kahoot (unit 5 revision):LINK
Reported speech - affirmative sentences (theory)
PPP Typhoon

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • -vocabulary Module 6: Technology and community
 • -karta pracy reported speech: examples from 6 to 20 LINK

SPOTKANIE 43 : LESSON 20
04.04

Temat: Should, Giving instructions.

1) WARM UP: PPP Hidden Pictures Lesson 20
2) DICTATION
3) HOMEWORK
4) SOFTWARE STR 3 GAMES: GAME 5
5) Everyday English: Giving instructions SB p. 76 (all)
6) SB p. 73 ex. 5 - ing/ed endings - explain- click on the owl icon
7) SB p. 73 ex. 6 - ask Ss to work in pairs
8) Kahoot: ing/ed adjectives LINK

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary unit 6d
 • WB p. 46 ex. 6,7

SPOTKANIE 42 : LEKCJA 20
26.03

Temat: First and second condtional.

Warm up: Kahoot :   LINK
Workbook and Grammar p. 38 ex. 5 
Video - Ice age: (from 1:07 to 5:12) LINK
PPP First or Second Conditional (SLIDES 1-11)
Speaking activity: I think you would.....
Easter kahoot: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 09.04:

 • vocabulary unit 5c part 1
 • WB p. 38 ex. 6; p. 39 ex.7,8,9
 • powtórz z Memrise 1 i 2 okres warunkowy
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 41 : LESSON
21.03

Temat: EASTER.

WARM UP: revision of vocabulary
DICTATION
CHECK THEIR HOMEWORK
PPP EASTER
PPP EASTER INTERACTIVE BOARD
EASTER CROSSWORD
EASTER DOUBLE PUZZLE

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 04.04:

 • Easter vocabulary (use Memrise)
 • write a few sentenses about your last Easter. (for example, what you did, where you spent it, if you enjoyed it)
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 40 : LEKCJA 19
19.03

Temat: SECOND CONDITIONAL.

Warm up: First conditional picture game (the first 4 minutes) ​LINK
Join the dots game: vocabulary revision
Online exercise:LINK
PPP Second conditional
Worksheet: Second conditional
Kahoot: second conditional LINK
Boardgame: second conditional

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 26.03:

 • - Worksheet: exercise 1 (sentences 11-20) ; Exercise 2LINK
 • - Test: zadania warunkowe typu 2 -  poćwicz z Memrise (module 5b grammar) + vocabulary 5b
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 39 : LESSON
14.03

Temat: ST PATRICK’S DAY.

Warm up: What did you do today?
CHECK HOMEWORK
DICTATION
PPP Saint Parick's Day
Film: LINK
worksheet

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary unit 5e
 • SB p. 65 ex.1,2

SPOTKANIE 38 : LEKCJA 18
12.03

Temat: First conditional.

Warm up: be going to LINK
Zero conditional revision: LINK
Listening activity: SB p. 59 ex. 7
First conditional: theory: Workbook and Grammar p. 36 Zdania warunkowe typ 1
SB p. 60 ex. 4 
Bamboozle game: first conditional LINK
Worksheet: (1-10) LINK SB p. 61 ex. 5 - dice game; ex. 6
SB p. 61 ex. 8
Speaking exercise: Guess my sentence (1st conditional practice)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

SPOTKANIE 37 : LESSON 19
07.03

Temat: Giving advice.

- WARM UP: snake and ladder
- DICTATION
- HOMEWORK
- SB p. 64
- Kahoot game : zero conditional
- BOARD GAME: WHAT DO YOU DO IF……. (zero conditional)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary unit 5d and 5f (1-10/ alone-make friends)
 • SB p. 68 ex.3
 • WB p. 43 ex.4 (uzupełnij email, użyj podpowiedzi/informacji w tabelce nad emailem, ale nie przepisuj całych podpowiedzi, musisz je zmienić lub wybrać potrzebne słowa)

SPOTKANIE 36 : LEKCJA 17
05.03

Temat: Zero conditional.

Warm up: will/going to - rules
Software: SB p. 49 ex. 9 - game
PPP Zero conditional
Film: Zero Conditional: LINK
Interactive video:LINK
SB p. 60 ex. 2; p. 59 ex. 5,6
Game: 3 colours and a dice.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary 5a part 1
 • WBp.36 ex.1,2 (pomoc na tej samej stronie w WB-zdania warunkowe typu 0 )
 • -poćwicz z Memrise zerowy okres warunkowy (module 5b: grammar)

SPOTKANIE 35 : LESSON 18
29.02

Temat: Bullies.

1. WARM UP
2. DICTATION
3. HOMEWORK
4. SBp. 66 ex.1,2,3,4,5
5. PPP LESSON 18 FIRST CONDITIONAL
6. SOFTWARE STARLAND 3: GAMES
ONLINE GAME

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 5f (all)
 • conditional worksheet: Worksheet

SPOTKANIE 34 : LESSON 16
27.02

Temat: Crime./Winter.

1. WARM UP; Introduction PPP
2. DICTATION
3. HOMEWORK
4. GAME AUCTION
5. SBp. 57
6. SPEAKING WORKSHEET: FIND SOMEBODY WHO, ‘BE GOINT TO” -revision
7. PPP WINTER (slide 1-4)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 5 Safe and sound
 • WB p. 40 ex. 1
 • worksheet Crime: Answer the 14 questions, use a dictionary if necessaryLINK

SPOTKANIE 33 : LESSON 15
08.02

Temat: Weather / be going to.

Warm up: Game - Categories
SB p. 51 ex. 5,6,7
PPP Weather - speaking and vocabulary activities and games
Weather interactive crossword
Speaking: EFE 5c Vocabulary (What's the weather like?)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 29.02:

 • vocabulary 4c part 2
 • WB p. 31 ex.8; p.32 ex.3
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 32 : LEKCJA 16
06.02

Temat: Will / be going to.

Warm up: Horoscopes LINK
Shark game: vocabulary revision
SB p. 48 ex. 44
Be going to - theory: Workbook and Grammar p. 29 : Wyrażenie be going to
SB p. 49 ex. 6,7
Online activity: LINK
Kahoot : LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 27.02:

 • Workbook p. 30-31 ex.5,6,7
 • poćwiczy do TESTU be going to oraz will z Memrise (module 4b grammar) oraz vocabulary unit 4a part 2
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 31 : LESSON 14
01.02

Temat: Everyday English: Making suggestions.

1. WARM UP = revision of vocabulary, "farting laminated cards”
2. DICTATION
3. HOMEWORK
5. PPP ANIMALS ( all slides)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary unit 4d and 4C part 1
 • WB p. 33 ex.4 (słówka pochodzą z całego module 4, zrób ile potrafisz:)
 • SB p. 56 ex.5

SPOTKANIE 30 : LEKCJA 15
30.01

Temat: Future.

Warm up: Would you like? Quiz: (the first 2 minutes) LINK
Check homework
Test: Module 3
SB p. 46 ex. 2 + Quiz; p. 47 ex. 5
SB p. 48 ex. 1,2
Decision Dominoes - Future simple

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Workbook p. 29 ex.2, p. 30 ex.3
 • poćwicz z Memrise Future Simple zdania, pytania, przeczenia (module 4 grammar) LINK DO MEMRISE
 • vocabulary for the test: module 4a part 1

SPOTKANIE 29 : LESSON 13
25.01

Temat: Planet matters. Will.

1. WARM UP – revision of vocabulary
2. DICTATION
3. CHECKED HOMEOWRK
4. TOPIC INTRODUCTION=GAME HANGMAN: PLANET MATTERS
5. SB p. 45 PLANET MATTERS1~ vocabulary
6. WILL ~ introduction, film, worksheet
7. PPP PLANET EARTH + BINGO

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WB p. 29 ex.1 (pomoc w WB na tej samej stronie 29)
 • Vocabulary module 4 Planet Matters
 • SB p. 55 ex. 1 Fun time (pomoc słówka w skrypcie lub Memrise module 4 Planet Matters)

SPOTKANIE 28 : LEKCJA 14
23.01

Temat: Present Perfect revision.

Warm up: noughts and crosses game (practice vocabulary for dictation)
Worksheet: yet/just /already
PPP Mystery box
SB p. 36 ex. 2
Conveyor belt – online game: LINK
SB p. 44 ex. 1 ,3,4,5
SB p. 41 (Culture Corner 3e) ex. 1,2,3
Video about cockroach race: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Workbook p. 21 ex. 1; p. 23 ex.7
 • revise for a test from Module 3:
  1. powtórz gramatykę: Present Perfect - Workbook p. 20, 21
  2. irregular verbs part 1 and 2 (all forms)
  3. Vocabulary: Module 3 Experiences; Module 3a part 1 and 2

SPOTKANIE 27 : LESSON
18.01

Temat: THE UNITED KINGDOM.

1.Warm up: Back to the board
2. Dictation
3. Checked homework
4. PPP The United Kingdom

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Do the quiz online:Quiz
 • Vocabulary 3a part 1 and 2 (again, revision)

SPOTKANIE 26 : LEKCJA 13
16.01

Temat: Yet, just, already.

Warm up: Garbage game (irregular verbs)
PPP Present perfect revision
Yet/just/already - THEORY
SB p. 40 ex. 1,2,3
Kahoot: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 3 Everyday English 3d
 • irregular verbs part 2 (od 47 do 57)
 • WB p. 23 ex. 6,p. 25 ex.6

SPOTKANIE 25: LESSON 12
11.01

Temat: Writing Emails, present perfect- revision.

1. Warm up- football match game
2. Dictation
3. Homework check
4. Online game- present perfect
5. Writing emails workbook p.26-27, ex. 2, 3, 4
6. SB p.43, ex.1
7. have you ever bingo!

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary module 3a part 2
 • WB p.23, ex.4 (examples: 4-6)
 • write 3 negative sentences using present perfect and yet, for example: I haven't done my homework yet :)

SPOTKANIE 24 : LEKCJA 12
09.01

Temat: Have you ever...?

Warm up: Betting game:LINK
Present Perfect: questions and negations: Workbook and Grammar p. 20 Zdania pytające, zdania przeczace
Video: For vs since LINK
Shark game: Present Perfect practice
SB p. 36 ex. 4,6
Online game: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • revise for the test: irregular verbs part 2 from 32 learn to 46 sell (all forms – wszystkie formy)
 • Workbook p. 22 ex.3, p. 23 ex.5
 • Student's Book p. 37 ex. 7

SPOTKANIE 23: LESSON 11
04.01

Temat: Sports Equipment + yet, already, just.

1. WARM UP
2. DICTATION
3. CHECK THEIR HOMEWORK
4. STUDENT’S BOOK p. 35 ex. 4,5 Sports equipment
5. PPP SPORTS EQUIPMENT+ Present Perfect ( Intro)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary module 3a part 1 use Memrise
 • Irregular verbs part 2 (from 56: swim/swam/swum to: 66 write/wrote/written)
 • WBp. 22 ex.2; p. 24 ex.2

SPOTKANIE 22 : LEKCJA 11
02.01

Temat: Present Perfect - affirmatives / Extreme sports.

Christmas and New Year - speaking
Kahoot:LINK
SB p. 33
Present Perfect - affirmatives
SB p. 36 ex. 1,3

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary:
  a) Module 3 Experiences and
  b) irregular verbs: 1-10 (all 3 forms: do-did-done)/naucz się pierwszych 10 czasowników nieregularnych ze skr yptu (wszystkich 3 form np; do-did-done)
 • Workbook p. 24 ex.1

SPOTKANIE 21: LESSON
14.12

Temat: Christmas.

1. warm up- vocabulary revision
2. Dictation
3. Homework
4. PPP CHRISTMAS
5. Christmas Kahoot
6. Snowballs attack with Christmas vocabulary + Some Christmas songs
7. "Find someone who" worksheet

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 4.01.:

 • Vocabulary: Christmas part 1-patrz druga strona skryptu ze słówkami
 • SBp. 38 ex.2 (skorzystaj ze skryptu lub memrise aby przetłumaczyć słówka - Module 3c)
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 20 : LEKCJA 10
12.12

Temat: Past Simple vs Past Continuous.

Game: Kahoot LINK
Online exercise: LINK
Worksheet + picker wheel game:LINK
SB p. 25 ex. 6
Interactive video ( first 7 questions) INTERACTIVE VIDEO
Christmas bamboozle game:LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 02.01:

 • TEST Module 2 vocabulary and grammar
 • 1. powtórz gramatykę (past simple, past continuous, used to) z Workbook and Grammar str. 12-14 oraz Memrise: MODULE 2A PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS
 • 2. potwórz słówka: MODULE 2 BELIEVE IT OR NOT, MODULE 2A PART 1, MODULE 2D
 • Workbook p. 15 ex. 3,.4; Student's Book p. 32 ex. 3,4
 • Extra (dla chętnych): Online exercise:Online exercise
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 19: LESSON 10
07.12

Temat: Writing an email.

1. WARM UP-SPEAKING BINGO
2. DICTATION
3. HOMEWORK
4. SB p31 ex. 1 FUN TIME
5. WB p. 19 ex.3,4
6.PPP FAMILY AND FRIENDS

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary: irregular verbs 11-31 part ; three forms (come –came-come)/powtórz ze skryptem czasowniki nieregularne
 • SB p. 32 ex. 1,5

SPOTKANIE 18 : LEKCJA 9
05.12

Temat: Past Continuous.

Warm up: Shark game (irregular verbs)
Game: who wants to win millions (used to and past simple revision)
SB p. 24-25 ex. 2,3,4
Pairwork acitivity:LINK
Game - past continuous chain

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • TEST z: USED to, past simple, irregular verbs part 2 (44-66/ say-write)
 • worksheet: Past Continuous Karta pracy

SPOTKANIE 17: LESSON 9
30.11

Temat: Talking about health. / Past Simple.

Warm up: Disappearing words
SB p. 28
PPP Past simple

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary module 2d use Memrise
 • irregular verbs part 2 (44-66/ say-write)
 • WB p. 14 ex.1; p. 15 ex. 2

SPOTKANIE 16 : LEKCJA 8
28.11

Temat: Used to.

Warm up: picture game Picture game
Game: Guns, bombs and angels - past simple
Speaking exercise: What did you do?
PPP Used to - theory
Worksheet: used to
Quiz: used to Teleturniej

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • TEST: irregular verbs part 1 from come to know (od come do know) – czasowniki nieregularne znajdziesz w skrypcie oraz w kursie Memrise (hello bydgoszcz irregular verbs) LINK
 • poćwicz z Memrise (used to, past simple, irregular verbs-(jest specjalny kurs w memrise do nauki czasowników nieregularnych wyszukasz go wpisując: hello bydgoszcz irregular verbs; lista czasowników nieregularnych jest też na początku skryptu
 • Online exercise: LINK
 • Worksheet: used to and past simple LINK

SPOTKANIE 15: LESSON 8
23.11

Temat: Nature.

- Warm up
- Dictation
- Homework
- Speaking : Guess how many? Worksheet (TBEFBeginners unit 5C Communicative p 180)
- PPPKT2 NATURE

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary: irregular verbs part 2 (32-43: learn- run)
 • worksheet Past Simple/ karta pracy: WORKSHEET
 • play the game (nature) GAME (Nature)

SPOTKANIE 14 : LEKCJA 7
21.11

Temat: Test module 1. Past Simple and injuries.

WARM UP –GAME Present Simple vs Present Continuous LINK
Game: Baamboozle
SB p. 23 ex. 5,6
ALL THINGS GRAMMAR WEBSITE PAST SIMPLE - BINGO BINGO

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary: first 10 irregular verbs (be-choose), learn ONLY: present and past simple form (jest specjalny kurs w memrise do nauki czasowników nieregularnych wyszukasz go wpisując: hello bydgoszcz irregular verbs; lista czasowników nieregularnych jest też na początku skryptu
 • vocabulary (useMemrise/script): Module 2a part 1
 • WB p. 16-17 ex.3,4
 • practise Past Simple, useMemrise/script module 2a Grammar czas Past Simple –twierdzenia
 • TEORIĘ dotyczącą czasu PAST SIMPLU znajdziesz w WB na stronie 12

SPOTKANIE 13 : LESSON 7
16.11

Temat: THANKSGIVING.

HOMEWORK
WARM UP –GAME: Noughts and crosses
DICTATION
SBp. 21 natural Phenomena + game
WARM UP PPP GAME THANKSGIVING
VOCABULARY= THANKSGIVING
PPP THANKSGIVING
KAHOOT THANKSGIVING

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WB p. 16 ex.1,2
 • vocabulary Module 2 Believe it or not
 • vocabulary: irregular verbs 11-20 (come-find), learn ONLY: present and past simple form (jest specjalny kurs wmemrise do nauki czasowników nieregularnych wyszukasz go wpisując: hello bydgoszcz irregular verbs; lista czasowników nieregularnych jest też na początku skryptu
 • practise with Memrise/script: Module 2 grammar czasownik „to be” past simple

SPOTKANIE 12 : LEKCJA 6
14.11

Temat: Revision: unit 1.

Warm up: bingo
SB p. 20 ex. 1,2,3
GAME APPEARANCE (unscramble the words) LINK
ONLINE GAME PICTURE GAME to practise present continuous LINK
Kahoot LINK
SB p. 20 ex. 4,5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Test Module 1 – POWTÓRZ DO TESTU:
 • grammar: Present Simple,Present Continuous,Comparative,Superlative,too/enough
  vocabulary: jobs&qualities, appearance/ character, clothes and patterns
 • Workbook and Grammar p. 7 ex. 6.
 • Play the games:
  A) PRESENT SIMPLE GAME 1; GAME 2
  B) PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUSGAME 3

SPOTKANIE 11 : LESSON 6
09.11

Temat: Clothes.

1. WARM UP-PPP FRIENDS (max 10 mins)
2. DICTATION
3. HOMEWORK-check it
4. GAME
WORKBOOKp. 10-11 ex.1, 4
SB p. 16 ex.1-5

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WB p. 10 ex.3
 • vocabulary Module 1d use memrise/script

SPOTKANIE 10 : LEKCJA 5
07.11

Temat: Adjectives: comperatives and superlatives.

Warm up: PPP Game Present Simple vs. Continuous
Comparatives and Superlatives: Software: Unit 1b ex. 5
SB p. 13 ex. 6,7,8
Video: LINK
Vocabulary game jobs: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • revise: comparatives and superlatives with Memrise or Workbook and Grammar p. 6 Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
 • vocabulary test: Module 1c part 2 (Use memrise/ skrypt)
 • Workbook and Grammar p. 7 ex. 5.
 • Workbook and Grammar p. 10 ex.1

SPOTKANIE 9 : LESSON 5
02.11

Temat: Physical appearance and character.

Warm up
Dictation
Check homework
SB p.14-15 ex.3, 4, 5, 6, 7
few present simple and present continuous examples

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary Module 1C part 1 (from casual to well-built)
 • WB p.9 ex.3, 4

SPOTKANIE 8 : LESSON 4
26.10

Temat: REVISION.

1. WARM UP GAME
2. CHECK THEIR HOMEWORK
3. TEST (instead of dictation)
4. PPP BACK TO THE BOARD
5. PPP WHO WANTS TO WIN MILLIONS
6. SPEAKING TIME
8. ADVERBS OF FREQUENCY

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (02.11):

 • SB p. 14 ex. 1,2
 • powtórz z Mermise lub skryptem/revise with mermrise/script:
  a) Starter unit: Grammar: Zaimki dzierżawcze/ PossesivePronouns
  b) Starter unit: Grammar: some/any/much/many…
  c) Starter unit: Grammar: Gerund (rzeczownik odsłowny)
  d) Starter unit: Grammar: Prepositions of place/ przyimki miejsca
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 7 : LESSON 3
24.10

Temat: FOOD; countable and uncountable nouns.

1. WARM UP : KAHOOT PREPOSITIONS OF TIME
2.HOMEWORK
3.TEST (prepositions)
4.STUDENT BOOK p. 8 ex. 15
5. PPP FOOD; COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
6. STUDENT’S BOOK p. 8 ex. 16

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (07.11):

 • Test: Present Simple vs Continuous - powtórzę przy użyciu Memrise i/ lub Workbook, teoria znajduje się również w WORKBOOK& Grammar na stronach: 4 -5
 • Student’sBook p. 8 ex. 17
 • Workbook p. 3 ex. 6
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 6 : LESSON 2
19.10

Temat: Teacher’s Day+Gerund.

1. WARM UP-game disappearing words
2. DICTATION
3. HOMEWORK
5. PPP TEACHER’S DAY
SB p. 6 ex. 8, 10, 11

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • For dictation: Module 1 Lifestyles + Module 1b Stative verbs / czasowniki statyczne
 • WorKbook and Grammar p. 7 ex. 4; SBp. 12 ex.2, 3
 • Play the game LINK

SPOTKANIE 5 : LEKCJA 4
17.10

Temat: Present Simple vs Present Continuous.

Warm up: The last man standing wins
PPP Present Simple vs Present Continuous
SB p. 12 ex.4
Kahoot: KAHOOT
Pop game

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Workbook and Grammar p. 2 ex. 5, p. 3 ex. 7
 • powtórz: vocabulary: PREPOSITIONS OF TIME AND PLACES (use MemriseorSBp. 6) and GERUND (use Memrise/script Grammar: Gerund (rzeczownik odsłowny)
 • play the game=poćwicz przyimki czasu/prepositions of time grając w grę: LINK

SPOTKANIE 4 : LEKCJA 3
12.10

Temat: Jobs. / Present Contonuous revision.

WARM UP: speaking exercise - Present Simple Questionnaire (from EFE)
PPP Top 5: Getting to know your teacher
SB p. 7 ex. 13
SB p. 9: Jobs; p. 11 ex. 6,7
Online activity: LINK

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary for dictation: Module 1 Lifestyles LINK + Module 1a LINK
 • Workbook and Grammar p. 7 ex. 3;
 • Workbook and Grammar p. 8 ex. 2 a,b.

SPOTKANIE 3 : LEKCJA 2
10.10

Temat: Too, enough / Questions words.

Warm up: Royal family quiz LINK
PPP Present Simple + buzzer game
SB p. 6 ex. 6
Too,enough video: LINK
SB p. 7 ex. 12
Kahoot LINK
Online activity: LINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Powtórz do testu: Test Present Simple – użyj Memrise lub skrypt: 9 Grammar: Present Simple LINK
 • Powtórz teorię Present Simple w ćwiczeniach/revise the theory: Workbook and Grammar p. 4 Czas Present Simple and Przysłówki częstotliwości
 • Przetłumacz:
  1. Kasia ogląda telewizję wieczorem.
  2. Adam nie pije herbaty codziennie.
  3. Czy oni chodzą do szkoły w soboty?
 • Poćwicz grając w gry: Game 1 Game 2

SPOTKANIE 2 : LESSON 1
05.10

Temat: GETTING TO KNOW EACH OTHER

STUDENT’S BOOK p. 4 ex. 2+3
SPEAKING ACITIVITY
PPP Getting to know each other

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 1 : LEKCJA 1
03.10

Temat: Breaking the ice / Present Simple.

Breaking the ice - speaking
Picker wheel game: ask a question
Present Simple - theory
Game: Steal Swap Bust
SV p. 5 ex. 4
Kahoot: Present Simple
PPP Typhoon

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • poćwicz słówka/vocabulary test: use Memrise: Starter Module from lettuce to win LINK
 • play the game: LINK
 • Workbook and Grammar p. 6 ex.1,2 (pomoc Workbook strona 4)