Avocados (Rabbits)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5

SPOTKANIE 39: LEKCJA 19
15.03

Temat: Past Continuous - zdania twierdzące.

Warm up: Scrambled words
Past Continuous - theory
Game: Past Continuous chain
Worksheet: Past Continuous
Video:Job guessing game

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary test unit 5 Daisy and friends part 4/ vocabulary test: unit 5 Daisy and friends part 4;
 • powtórzyć czas Past Continuous zdania twierdzące przy użyciu Memrise/ revise : Past Continuous affirmative with memrise app;
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p/str.87 ex/zad.1; p./str. 88 ex.zad.2

SPOTKANIE 38: LESSON 19
13.03

Temat: ACCIDENTS; PUPIL’S BOOK p. 54; Past Continuous.

WARM UP Vocabulary Review
DICTATION
HOMEWORK
PAST CONTINUOUS (revision of affirmatives) http://www.teach-this.com/images/resources/action.pdf
PUPIL’S BOOK p. 54 Introduction
PPPKT2 HEALTH
PAST CONTINUOUS

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo: unit 5 Accidents/vocabulary unit 5 Accidents ( użyj memrise/skryptu)
 • Pupil’s Book p. 54 ex. 14 & 15
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 30 ex. 3

SPOTKANIE 37: LEKCJA 18
8.03

Temat: Superlatives.

Warm up: Kahoot: kahoot
Vocabulary and grammar pratice p. 83 ex. 3
PB p. 43 - Study spot, ex. 4,5
Game: Top 5 Quiz

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • nauczyć się na test
  1. słownictwo: Unit 4 As beautiful as.../ vocabulary test: Unit 4 As beautiful as…;
  2. stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy-  użyj Memrise Unit 4 Grammar Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p/str.84-85 ex/zad. 4,5,7

SPOTKANIE 36: LESSON 18
6.03

Temat: Past Continuous (affirmative). The fire alarm.

WARM UP- GAME
DICTATION
HOMEWORK
PAST CONTINUOUS: HANGMAN GAME, FILM, GAME
link
PUPIL’S BOOK p. 50 ex.1,3
GAME-software

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo: unit 5 The fire alarm (użyj aplikacji memrise/skryptu)/ vocabulary unit 5 The fire alarm
 • Pupil’s Book p. 50 ex.2 (wpisz nazwę Sali/miejsca w szkole)
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 24 ex.3 ; p. 25 ex.5 (all)

SPOTKANIE 35: LEKCJA 17
1.03

Temat: Comparisons of adjectives.

Warm up: Erase a word.
Test: unit 3
PB p. 44 - a story; p. 45 ex. 8
Vocabulary and grammar practice p. 83: comparatives + ex. 3
Video: comparatives
Quiz: link
Game: Word challenge
Software: Blaze 1: Module 2 unit 2.5 ex. 5 comparisons - speaking
Software: Smiles 5 Activity Book Module 2 Unit 4 ex. 5

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Unit 4  Daisy and friends part 3 - nauczę się najlepiej za pomocą Memrise/ vocabulary test: Unit 4: Daisy and friends part 3 - use Memrise app oraz z gramtyki: stopniowanie przymiotników ( najlepiej z Memrise ) Unit 4 Grammar stopniowanie przymiotników - stopień wyższy
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR str. 23 zad. 1,2

SPOTKANIE 34: LESSON 17
27.02

Temat: Let’s Sing! PB p. 49 (revision of jobs, gerund, comparatives).

1) WARM UP
2) DICTATION
3) HOMEWORK
4) PB p. 49 ex. 22 LET’S SING!
5) PB p. 49 ex. 23 DISCUSSION
6) PB p. 49 ex.24
7) SPEAKING TIME (gerund revision)
8) COMPARATIVE FORM OF ADJECTIVES

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • vocabulary: unit 4 Community helpers. Let’s sing!
 • PB p. 48 ćwiczenie 20=przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania/Pupil’s Book p. 48 ex. 20
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 85 ex.8

SPOTKANIE 33: LEKCJA 16
22.02

Temat: Revision: unit 3.

Warm up: draw a picture (vocabulary revision)
PB p. 40 ex. 1,2,4,5,7
Crossword: irregular verbs
speaking: find someone who (past simple questions)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Revise for the test: Unit 3 (przy pomocy Memrise i/lub skryptu) 1. Feel the music
  2. Grammar: czasownik to be (past simple – twierdzenia, pytania, przeczenia)
  3. Grammar: irregular verbs, Irregular verbs extra
  4. Grammar: Past Simple – twierdzenia, przeczania, pytania
  5. On stage
  6. At the concert
  7. Grammar: Adverbs (przysłówki)
 • Pupil’s Book str. 41 zad. 6

SPOTKANIE 32: LESSON 16
20.02

Temat: Jobs.

WARM UP –GAME POP
DICTATION
HOMEWORK-check
PUPIL’S BOOK p. 46, ex. 14, 16
PPP JOBS
PUPIL’S BOOK p. 47 ex. 17, 18

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Pupil’s book p. 46 ex.15
 • vocabulary unit 4: Jobs
 • powtórz czasowniki po których używamy Gerund najlepiej używając Memrise lub skryptu: unit 4 grammar Gerund/lub PB p. 47 ex.17
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p.86 ex.9.10 ( pomoc: Pupil’s Book p. 47 ex.17)

SPOTKANIE 31: LEKCJA 15
15.02

Temat: Past simple practice.

Warm up: Noughts and crosses.
Software: Smiles 5 Vcoabulary and Grammar Games: Grammar Module 1 unit 3
Worksheets: Past Simple
Online activity + video:ONLINE ACTIVITY
Vocabulary and Grammar Practice p. 79 ex. 3
Memory online game:GAME
Valentine's Day video - vocabulary

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • poćwiczyć: Past Simple: twierdzenia, pytania oraz przeczenia (korzystając z aplikacji memrise)
 • słownictwo (test): Module 1 Unit 3 At the concert - naucz się najlepiej przy użyciu Memrise/ vocabulary: Module 1 Unit 3 At the concert - use Memrise app.
 • Vocabulary and Grammar Practice p. 79 ex. 4
 • Karta pracy: -zrób ćw. 1 przykłady od r do y oraz ćw. 2 (napisz przeczenia/ Negative lub pytania/Question) zrób tylko przykłady od: i do: L KARTA PRACY

SPOTKANIE 30: LESSON 15
13.02

Temat: Out and About.

1. Warm up
2. Dictation
3. Homework
4. PB pg.38-39
5. PB pg.42, ex.1, 2

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • 1. vocabulary: unit 4 Out and About
 • 2. Pupils book strona 42 ćwiczenie 3 (pozmieniaj kolejność liter i wpisz otrzymane przymiotniki) / PB p.42 ex.3
 • 3. Smiles 5 vocabulary and Grammar practice p.20, ex.3

SPOTKANIE 29: LEKCJA 14
25.01

Temat: Past Simple: irregular verbs.

Homework
Dictation
Warm up: scrambles sentences
PB p. 30 ex. 12,13 + discussion about concerts, instruments.
SM5 Vocabulary and grammar practice p.77 ex.1 (examples: 5,6,7)
Irregular verbs – explain
Disappearing words game

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (15.02):

 • test ze słownictwa: Unit 3 On stage oraz Unit 3 grammar: Irregular Verbs (1-11) skup się na czasownikach (korzystając z memrise/ skryptu)
 • poćwicz Past Simple – twierdzenia, pytania i przeczenia – najlepiej przy użyciu Memrise/ practise Past Simple – use Memrise app
 • karta pracy: zrób ćw. 1 przykłady od a do j oraz ćw. 2 (napisz przeczenia/ Negative lub pytania/Question) zrób tylko przykłady od: a do: e.
  Karta pracy
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 28: LESSON 14
23.01

Temat: Adverbs.

WARM UP= Shark Game
DICTATION
HOMEWORK
VOCABULARY AND GRAMMAR PRACTICE p.79 ‘’ADVERBS OF MANNER’’
STEAL SWAP BUST GAME
Pupil’s book p. 31 ex. 14
MIME THE ADVERBS

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (13.02):

 • powtórz słówka (przysłówki): unit 3 grammar: adverbs najlepiej z aplikacją memrise/vocabulary unit 3: grammar: adverbs
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p/str.80 ex/zad.5,6
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 27: LEKCJA 13
18.01

Temat: Past Simple: questions and negatives.

GAME: 30 seconds – pass it on
Online exercise: ONLINE EXERCISE
SM5 Vocabulary and Grammar Practice p.76
Game: Roll the dice
Online game: BAAMBOOZLE
Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.77 ex.1 (only examples: 2,3,4)
Worksheet: Past simple
Game: Word chain

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test: Past Simple - twierdzenia i pytania - użyj Memrise:)/ test: Past Simple - twierdzenia, przeczenia i pytania - use Memrise
 • grammar worksheet-napisz krótkie odpowiedzi używając (did/didn'/t lub was/were lub wasn't/weren't)
  https://drive.google.com/file/d/1I6GkOFpjnBhDHAo10VNQhmSlHSQITThR/view?usp=sharing

SPOTKANIE 26: LESSON 13
16.01

Temat: Past Simple (questions).

WARM UP
DICTATION
HOMEWORK –check
5. PUPIL’S BOOK p. 27 ex. 5,6
A) PB p. 27 ex.5, GRAMMAR PAST SIMPLE-
4. „GUESS WHAT HAPPENED” FILM
5B) ex. 5 do it as a GAME
5C) PBp. 27 ex. 6
6) SPEAKING TIME

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz słówka: Unit 3 Grammar Irregular verbs oraz Unit 3 Grammar irregular verbs extra najlepiej z aplikacją memrise/ revise vocabulary unit 3 Gramar irregular verbs and irregular verbs extra
 • zrób kartę pracy "Last Weekend link, jeśli będziesz mieć problem sprawdź czasowniki w słowniku np: Diki słownik online

SPOTKANIE 25: LESSON 12
11.01

Temat: Feel the music.

- much, many, lot
- dictation
- homework
- New Year's resolution: speaking
- PB p.26: vocabulary introduction ex1, ex 2, ex 3
- would rather
- irregular verbs- past simple form

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • powtórz słówka z unit 3 Feel the music (najlepiej przy użyciu memrise lub skryptu )/vocabulary unit 3: Feel the Music
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice strona 78 ćwiczenie 2 (jeśli nie znasz niektórych form przeszłych czasowników zajrzyj do Pupil’s Book str. 27 lub poszukaj w słowniku np.: DIKI słownik online)

SPOTKANIE 24: LESSON 11
09.01

Temat: Healthy Snacks.

WARM UP –revision of vocabulary
DICTATION
HOMEWORK –check it
PUPILS BOOK p. 24 ex. 19
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR PRACTICE p.72 -revision of much/many/ a lot of
PUPILS BOOK ex.20 GAME: Let’s play.
Pupils Book p. 25 ex. 21 Let’s Sing!
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR P. 75 EX.9
SOFTWARE BLAZE 1 UNIT 6.2 EX. 4 GAME (A LOT/MUCH/MANY)
EXTRA TASKS/IF TIME ALLOWS PUPILS BOOK p. 25 ex. 23Birthday Party

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz słówka unit 2 Healthy snacks z Memrise (lub PB p. 24/ lub skryptem)/vocabulary unit 2 Healthy snacks
 • zagraj w grę/play this online game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/trolley-dash
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.73 ex.6

SPOTKANIE 23: LESSON 10
04.01

Temat: (Module 1 unit 2PB p. 20-21) Daisy and friends part 2/Pets.

WARM UP-Present Continuous revision (FILM=game)
DICTATION
HOMEWORK
PBp. 20-21
Film
EXTRA THINK OF A TITLE FOR THE STORY
PPPKT2 PETS
GAME SOFTWARE SMILES 5 module 1 unit 1

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Unit 3 Feel the music/ vocabulary test: Unit 3: Feel the music (use memrise app)
 • powtórzyć gramatykę: was/ were: Memrise: Unit 3: Grammar: to be ( Past Simple twierdzenia ), Unit 3: Grammar: to be ( Past Simple: przeczenia i pytania )
 • karta pracy/ worksheet Past Simple: verb ‘’to be’’ ex.1,2,3,4 WORSHEET

SPOTKANIE 22: LEKCJA 12
02.01

Temat: Past simple: was/were.

Grammar worksheet: was, were
Online games: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-verb-be
Vocabulary and grammar practice p. 76: Remember (określenia czasu)
Find someone who (was, were): speaking
Buzzer game: was / were

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Podręcznik Smiles 5 strona 21 ćwiczenie 8/PB p. 21 ex.8
 • poćwicz czytanie tekstu- PB str. 20/practise reading the text PBp. 20
 • naucz się słówek (najlepiej używając Memrise lub ebook PBp. 20 lub skryptu )/vocabulary unit 2: Daisy and friends part 2
 • -
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 10 ex.2

SPOTKANIE 21: LESSON
14.12

Temat: Merry Christmas.

Christmas vocabulary hangmanhttps://wordwall.net/pl/resource/26720582/christmas-hangman
CHRISTMAS BINGO
CHRISTMAS SONG: SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
Worksheet: Find 12 differences
Christmas DISCUSSION (presents)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (4.01.) (będą zajęcia z native speaker'em):

 • powtórz użycie czasownika CAN najlepiej używając aplikacji Memrise (unit 2)/ revise GRAMMAR: CAN use Memise (unit 2)
 • powtórz Christmas słówka używając memrise/revise Christmas vocabulary
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 20: LEKCJA 11
12.12

Temat: It may rain tomorrow.

PPP Memory game
May - theory; worksheet
Pickerwheel game (modal verbs).
PB p. 19 ex. 5
Vocabulary and grammar practice p. 73 ex. 5 (speaking)
How to draw a gingerbread house https://www.youtube.com/watch?v=xEROfbsXEOY

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (02.01) (będą zajęcia z lektorem polskim):

 • Vocabulary and Grammar Practice p. 72 ex. 4
 • Revise for the test: UNIT 2: GRAMMAR: must/mustn't; czasownik may, zdania twierdzące
 • Extra homework (dla chętnych): watch the video and draw a gingerbread man or woman :) Video: How to draw a gingerbread man
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 19: LEKCJA 10
7.12

Temat: There is a lot of honey in the jar.

Warm up: Garbage game (vocabulary practice) - nauka języka angielskiego poprzez zabawę
PB p. 22 ex. 13,14
Game: Erase the word
PB p. 23 - study spot (a lot of, much, many, a few a little - theory)
Game: snakes and ladders
PB p. 23 ex. 17
Video:https://www.youtube.com/watch?v=xyxspo3tEGI&ab_channel=TheCookingFoodie + discussion

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • powtórz użycie czasownika CAN najlepiej używając aplikacji Memrise (unit 2)/ revise GRAMMAR: CAN use Memise (unit 2)
 • test ze słownictwa: Unit 2 Food/ vocabulary test Unit 2 Food (use memrise)
 • poćwicz much, many, a lot przy użyciu Memrise : Unit 2 Grammar: much, many, a lot/ revise much, many, a lot with Memrise app: Unit 2 Grammar: much, many, a lot;
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.11 ex.4 ; p. 74 ex.7 ; p. 74 ex. 8 ( pomoc: a lot of- dużo; a few- kilka dla rzeczowników policzalnych; a little – troche dla rzeczowników niepoliczalnych)

SPOTKANIE 18: LESSON 9
5.12

Temat: AROUND THE CAMPFIRE PB p. 18

WARM UP –vocabulary revision
but, because, busy, I don't mind, in the evening, forever, together, list, life, free.
DICTATION
HOMEWORK
PB p.18 ex.1
PB ex.2 p.18
PB ex. 3 p.18
Ex. 3 p. 18 GAME click: „EXTRA”
WORKSHEET ‘’CAN (from Grammarway 1 p.25 ex.9)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz użycie czasownika CAN najlepiej używając aplikacji Memrise (unit 2)/ revise GRAMMAR: CAN use Memise (unit 2)
 • słownictwo: Around the campfire (użyj Memrise/skryptu )/ vocabulary unit 2 Around the campfire
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 70 theory + ex.1 ; p. 62 ex. 7
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p.10 ex.1

SPOTKANIE 17: LEKCJA 9
30.11

Temat: Must / mustn't.

Test
Vocabulary and Grammar Practice p. 71 ex. 2
Video:https://www.youtube.com/watch?v=ZaSLI9yzX8I&ab_channel=MissPuppi
PB p. 19 ex. 4
Kahoot:https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a4127b3c-e312-4931-8a86- 9aeb6226026c
Forfeit game: must, mustn't
Video:https://en.islcollective.com/video-lessons/mustmust-not-bean

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first / vocabulary test:Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first (używając memrise/skryptu)
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.71 ex.3
 • Watch the video from the lesson and do the activities / Obejrzyj film z lekcji do końca I zrób ćwiczenia, które pojawiają się w trakcie filmu https://en.islcollective.com/video-lessons/mustmust-not-bean
 • powtórz z memrise unit 2 grammar: must/mustn't

SPOTKANIE 16: LESSON 8
28.11

Temat: Present Continuous-revision.

WARM UP-GAME CATEGORIES:
Use these categories: 1) CHORES, 2) VERBS; 3) PLACES IN A CITY/ OR JOBS
DICTATION
HOMEWORK
PPP PRESENT CONTINUOUS practice
SHINE DRINK STOP
RUN USE TRAVEL
PLAY CANCEL HELP
Present Continuous Practice
GAME SOFTWARE BLAZE 2 module 1.4 ex. 6 p. 13 Present Simple vs Present Continous

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki/ lub skryptu ) /vocabulary Unit 1: A busyday
 • napisz 1 zdanie, 1 przeczenie oraz 1 pytanie w czasie Present Simple i Present Continuous (razem 6). Write one affirmative/negative and interrogative in PS and PC.
 • poćwicz z Memrise: Present Continuous i Present Simple – przeczenia, pytania i zdania twierdzące – revise PS and PC (affirmative, negative, interrogative)

SPOTKANIE 15: LEKCJA 8
23.11

Temat: Present Simple or Present Continuous?/ Revision Unit 1.

Online game: https://wordwall.net/resource/3743887/english/present-continuous-a2
Present Simple vs Present Continuous - theory
Film: https://www.youtube.com/watch?v=f3DH774OxeQ&ab_channel=juanamoral
Vocabulary and grammar practice p. 68 ex. 6
Pupil's Book p. 15 ex. 17
Software: Smiles 5: Quizzes: Module 1 : Quiz 1
Worksheet: Present Simple vs Continuous

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • 1. Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.69 ex.7 (ćwiczenie 7 jest trudne, zrób tak jak potrafisz) and p. 69 ex.8
 • 2. Proszę powtórzyć na test: - Grammar: Present Simple: zdania twierdzące, pytania przeczenia; Present Continuous: zdania twierdzące, pytania przeczenia (memrise oraz skrypt)
  - porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Pupil’s Book str.15 Study spot
  - Słówka Unit 1: Doing the chores, Grammar: Adverbs of frequency, Daisy and friends, My chores, A busy day

SPOTKANIE 14: LESSON 7
21.11

Temat: LESSON 7.

1. Warm Up- Chores Vocabulary
2. Dictation
3. Homework (check)
4. Speaking Bingo Worksheet
5. PB pg16, ex.19 (But, And, Because)
6. Game (Plurals)
7. PB pg16, ex.21
8. Game (Wordsearch for countries)

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • zrób (najlepiej w zeszycie) ćw. 20 na stronie 16 z Pupil’s Book oraz poćwicz czytanie tekstu przy użyciu ebooka/PBp. 16 ex.20 and practise reading the text
 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki) /vocabulary Unit 1: A busy day

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
16.11

Temat: Present Continuous – exercises.

WARM UP: PPP Present Continuous (Speaking)
Software: Smiles 5: Reader: Scene 4
PRESENT CONTINUOUS: worksheet: https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-edit-prescontr.pdf
Game: PPP Space race game
Online game: Present Continuous: https://www.mes-games.com/verbs1.php Grammar: Pirate Challenge
Worksheet: Present Continuous

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • powtórzyć na test: Present Continuous zd. twierdzące, pytania i przeczenia- przy pomocy Memrise:)/skrypt/ test: Present Continuous: zd. twierdzace, przeczenia i pytania - use Memrise app
 • słówka dla chętnych na test (extra): pray – modlić się, shorten – sktrócić, stare – gapić się, laugh – śmiać się
 • zagraj jeszcze raz w grę z lekcji: : https://www.mes-games.com/verbs1.php = wybierz: Grammar a nastepnie: Pirate Challenge
 • karta pracy: GRAMMAR WORKSHEET PRESENT CONTINUOUS (przykłady 1-12) Uczniowie dostali karty pracy na lekcji https://drive.google.com/file/d/1E278eYgh1uUylcdXOmfGmp5CxTVpYWZY/view?usp=sharing

SPOTKANIE 12: LESSON 6
14.11

Temat: (PB p. 14; 17).

WARM UP- Revision
DICTATION
HOMEWORK
Check homework
PB. 13 ex.10
SPEAKING TIME
PB p. 14 ex.14,15
GAME: FUN TIME B (SOFTWARE BLAZE 1)
PB p.17 LET’S SING! Ex .22,23
Ex. 22 VIDEO

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słówka unit 1 My chores z ćwiczeń 14-16 i użyj Memrise/skrypt: vocabulary unit 1 My chores ex.14-16
 • powtórz jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Present Simple, użyj Memrise/skrypt revise Present Simple interrogative and questions) use Memrise app.
 • napisz 5 zdań co zawsze (always) robisz w ciągu tygodnia/ write 5 sentences in the present simple tense (use always)

SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
09.11

Temat: Present Continuous - spelling rules.

Warm up: Sushispell https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/vocabulary-games/sushi-spell
Present Continuous - spelling rules
Game: noughts and crosses
Online video:https://www.youtube.com/watch?v=4rQqdSagoOU
Game: Charades
Wordsearch: present continuous
Software: Smiles 5: Reader: Scene 3

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 10: LESSON 5
07.11

Temat: Unique experiences.

1. WARM UP. PPP- Back to the Board 2. Dictation 3. Homework check 4. Pupil's book pg-12 ex-7 on the software 5. PPP who wants to win millions? 6. Pupil's book pg-13, ex-8, 9

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo: unit1 Daisy and friends part 1 (użyj memrise/skrypt lub ebook str. 12-13)/ vocabulary unit1: Daisy and friends part 1 (PB p. 12-13)
 • poćwicz czytanie czytanki Daisy and friends PB str. 12 słuchając nagrania w ebooku (unit 1, strona12)/practise reading the text PB p. 12)
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p.7 ex.3; p. 67 ex.4

SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
02.11

Temat:Present Simple - questions and negatives.

Warm up: Guess the picture game:https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/photo-zone/what-it/what-it-031
Video:https://www.youtube.com/watch?v=tPDSjoCFd9k
Present Simple: questions and negatives - theory
PB p. 65 ex. 2
Betting game: (present simple practice)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test z czasu Present Simple, powtórz używając memrise/skrypt : Unit 1: Grammar: Present Simple zd. twierdzące; Unit 1 : Grammar: Present Simple- przeczenia, pytania lub smiles 5 vocabulary and grammar practice str.63
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str.66 cała strona

SPOTKANIE 8: LEKCJA 4
26.10

Temat: Present Simple / Halloween.

Vocabulary and grammar pratice: p. 63: present simple (affirmative, spelling rules)
Game: roll the dice
PB p. 11 Study spot - adverbs of frequency; ex. 5
Game: Typhoon
Halloween kahoot: https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=001e1cfb-af1c-45b1-8b4f-db5e3efa7723
Worksheet: Unscrabled words

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Powtórz do kartkówki a) Unit 1 : Grammar : Adverbs of frequency użyj memrise/skrypt oraz b) unit 1: grammar: present simple- zdania twierdzące
 • Vocabulary and grammar practice str. 67 zad.5
 • EBOOK - obejrzyj historyjkę: Reader: Scene 2 (tylko scenę 2)

SPOTKANIE 7: LESSON 4
24.10

Temat: Plurals: irregular.

WARM UP –vocab revision
DICTATION
HOMEWORK
PLURALS (Irregular nouns)
REVISION
Charades: Game
EXERCISE 2 Grammarway p. 7
HANGMAN: PLACES (software upload 3 module 4.1 ex.1A)
EXTRA acivities
-smiles 5 vocabulary and grammar practice p.6 ex.1; p.7 ex.2

HOMEWORK for Monday (07.11) / zadanie domowe na poniedziałek:

 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.4 ex.4; (and p.6 ex. 1, p. 7 ex.2 if not done in class)
 • słownictwo: Starter unit: liczba mnoga rzeczowników nieregularnych (użyj Memrise/skrypt)/irregular plurals

SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
19.10

Temat: Liczebniki porządkowe (ordinal numbers), liczba mnoga rzeczowników.

Warm up: wheel picker (vocabulary revision)
PPP GRAMMAR PLURALS + worksheet
ORDINAL NUMBERS: introduction
PB p. 8 ex. 16; p. 9 ex. 17
Najah game (ordinal numbers)
Game: memory (shops)
Software: Smiles 5: READER: scene 1

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 5: LESSON 3
17.10

Temat: Doing the chores.

Warm up: shark game
dictation
PB p. 10 ex. 1
Software: Extra vocabulary practice: ex. 1
Software: Access 2 unit 1b - Memory Game (chores)
PPPKT Chores
Kahoot:https://create.kahoot.it/details/eced4a41-b8cc-4635-8867-4f39c839c17f

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Pupil’s Book ex.3 p. 10 unit 1 Doing the chores/posłuchaj i zrób ćwiczenie 3, użyj ebooka aby posłuchać i odpowiedzieć na pytania: O której godzinie Ann… Jeśli będziesz mieć problemy naciśnij na ikonkę „kartka papieru”- wtedy pojawi się tekst
 • naucz się słówek z rodziału 1 Doing the Chores, użyj Memrise/skrypt / vocabulary unit 1 Doing the Chores, use memrise/ skrypt

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
12.10

Temat: Prepositions of places. Some/any.

Warm up: shark game PB p. 8 ex. 14 (prepositions of place) Vocabulary and grammar practice p. 61 (some, any - theory); ex. 6 Video: Video Game: steal swap bust

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Starter Unit: 5 korzystając z memrise lub skryptu/ vocabulary test: Starter Unit: 5.use memrise/skrypt https://app.memrise.com/course/1578440/hello-bydgoszcz-smiles-5/
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.3 ex.2 ( str.3 zad.2) , p. 60 ex.5 (str.60 zad.5)
 • podręcznik str. 9 zad. 18/ Pupil’s book p. 9 ex. 18 pomoc: teoria w Vocabulary and Grammar practice str. 61

SPOTKANIE 3: LESSON 2
10.10

Temat: Time.

- warm up disappearing numbers
- dictation
- Telling time revision-https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
- student book page 7 exercise 12

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • revise telling the time/powtórz godziny oglądając film z lekcji https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
 • zrób ćwiczenie w Pupil’s Book p.5 ex.6
 • powtórz słówka: STARTER UNIT: 4 How far is it? użyj aplikacji Memrise/skrypt

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
05.10

Temat: Breaking the ice.

Telepathy: introduction game.
Find someone who: speaking
PB Starter Unit p. 6 ex. 7
PPP GRAMMAR: THERE IS/THERE ARE revision
Game: there is / are
Time revision
Game: Yes or no
Game: Lucky box
PB p. 6 ex. 8: Where is Vicky?

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • na test nauczę się słówek przy pomocy aplikacji Memrise lub/i skryptu: Starter unit 3: what time is it?
 • Powtórz z Memrise https://app.memrise.com/course/1578440/hello-bydgoszcz-smiles-5/ lub skryptem, KTÓRY ZNAJDZIESZ U GÓRY STRONY POD NAZWĄ GRUPY; znajdź tam: Starter Unit 3: Grammar: There is, there are)
 • Zrób kartę pracy/worksheet there is there are: WORKSHEET

SPOTKANIE 1: LESSON 1
03.10

Temat: BREAKING THE ICE (SMILES 5, STRATER UNIT p. 4,5)

HELLO:)
What’s your name?
REVISION OF THE ENGLISH ALPHABET
REVISE THE ALPHABET using doftware: SMILES 5: An A-Z of the UK
PLAY A HANGMAN GAME : parts of the body Software: Upstream beginner GAME 2
ALPHABET WORKSHEETS
NUMBERS 1-100
GUESS THE NUMBER
SBp. 4 ex.1 THE ME FILE.
SBp. 5 ex.5 Let’s play (describing classmates)
I SPY WITH MY LITTLE EYE
SBp. 4 ex.3

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz cyfry od 1 do 100 używając aplikacji Memrise/skrypt. SKRYPT ZNAJDZIESZ U GÓRY STRONY POD NAZWĄ GRUPY (kurs: Smiles 5: Starter Unit 1: Numbers)/revise numbers 1-100 using memrise https://app.memrise.com/course/1578440/hello-bydgoszcz-smiles-5/
 • powtórz alfabet używając ebooka SMILES 5: An A-Z of the UK; poćwicz literowanie imienia i nazwiska/revise the alphabet especially spelling your name and surname
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.3 ex/zad.1