THE BEST - BEGINNERS

LINK DO SKRYPTU DO SŁÓWEK

SPOTKANIE 54: LESSON 29
16.05 O

Temat: What does he do?

WARM UP 6B COMMUNICATIVE BEGINNERS What do you usually do?
checked Homework
Dictation
SBp. 37 ex. 3,5,6 + Words and phrases to learn 6A
REVISION FOR THE FINAL EXAM
Worksheet 1C GRAMMAR possessive adjectives ELEMENTARY p. 170
Worksheet 2A GRAMMAR singular and plural nouns ELEMENTARY p.171
SPEAKING: What is IT? What ARE THEY?
SPEAKING: THESE/THOSE and THIS/THAT
PRESENT SIMPLE SPEAKING (adverbs of frequency)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WBp. Ex.4,5
 • Zrób ćwiczenie: popraw błędy a następnie sprawdź z kluczem na stronie drugiej LINK
 • VOCABULARY: unit 4A part 1 and 2 (use the scripts)

SPOTKANIE 53: LEKCJA 25
14.05 A

Temat: Przysłówki częstotliwości-adverbs of frequency.

SBp. 102 unit 6B teoria + ex.6B:a
speaking -adverbs of frequency (all things grammar)
próbny test strona 1 and 2 (grammar) ex.1,2,3 (3 nie sprawdzone)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • SBp. 102 GRAMMAR BANK 6B ADVERBS OF FREQUENCY ćwiczenie 6B:b „Complete….”
 • SBp. 125 Vocabulary „A typical Day” + adverbs of frequency oraz unit 4A cz.2 (ze skryptu)
 • próbny test strona 2 ex.3 jeśli nie zrobiłeś na zajęciach

SPOTKANIE 52: LESSON 28
09.05 O

Temat: School reunion.

- Warm up
- Check homework
- Dictation
- SB unit 6A ex 2a,b,c,d
- SB p125 vocabulary bank "A typical day"
- speaking "typical day"

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary SB p125 vocabulary bank "A typical day"
 • WB p32 ex 1a,b,c

SPOTKANIE 51: LEKCJA 24
07.05 A

Temat: Present simple -revision.

warm up -speakingLINK
GAME -vocabulary revision
PRESENT SIMPLE activityLINK
KAHOOT present simpleLINK
SPEAKINGLINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • -SBp. 37 ex.4a,b,c,d reading
 • -WBp. 30 ex.1c,1d
 • -vocabulary unit 4A part 1

SPOTKANIE 50: LEKCJA 23
30.04 O

Temat: Czas Present Simple -trzecia osoba (he, she, it).

PRACTICAL ENGLISH 1-3 REVISIONLINK
PRACTICAL ENGLISH 3 quizzlet -potarzamy słownictwo
6A VOCABULARY Jobs and places of work worksheet powtarzamy słownictwo dotyczące zawodów
SB GRAMMAR BANK unit 6A p.102 teoria + ćwiczenia
DO/ARE/DOES/IS grammar worksheetLINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 07.05:

 • Vocabulary SKRYPT 3C part 1 and 2 (work, jobs itp.)
 • Zadania wysłane mailem 03.05
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 49: LESSON 27
25.04 O

Temat: Time.

1. homework
2. dictation
3 worksheet time bingo
4 general conversations
5 PLAY THE GAME

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 09.05:

 • Vocabulary SBp. 118-119 (The classroom and Small things)=revision
 • WBp. 30 ex.1a,1b
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 48: LEKCJA 22
23.04 A

Temat: Practical English 3.

1. Warm Up speaking to get to know each other - braking the ice.
2. Vocabulary revision before the test. Guess the word from its definition.
3. Module 5 Test.
4. Telling the time SB p. 34 ex. 1
a,b) reading dialogues, video, matching the conversations, speaking - role playing
c) What time is it?
5. Introduction to vocabulary "the time" - o' clock, to, past, half, quarter.
6. SB p. 34 ex. 2 a, b, c, d (as a whole class activity)
7. Telling the time everyday English.
8. Digraphs/dwuznaki: th, sh, ch.
9. SB p. 35 ex. 4 Vocabulary - saying how you feel:
a) listening and repeating
b) match the sentences
c) listening

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 30.04:

 • - WB p. 28-29 Practical English 3 (wszystko/all)
 • - vocabulary Practical English 3 What time is it? go online-obejrzyj filmy jeszcze raz, powtarzaj wyrażenia;
 • - vocabulary -zwróć uwagę na słówka w SB p. 34-35 ćw.1 (godziny) ex. 4 Saying how you feel, ex. 5 and ex.5
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 47: LESSON 26
18.04 O

Temat: Jobs. Revision module 1-5.

1. BREAKING THE ICE
2. WARM UP SPEAKING
3. SB p.124 JOBS & PLACES OF WORK (vocabulary bank)
4. Guess My Job

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • ONLINE ACTIVITY LINK
 • vocabulary SBp. 124 JOBS
 • WBp. 31 ex. 3a,b

SPOTKANIE 46: LEKCJA 21
16.04 O

Temat: Module 5A 5B -revision -powtórka.

game baamboozle -powtarzamy wiadomości
FILE TEST 5 -grammar and vocabulary -ex.1,2,3,4 przygotowanie do sprawdzianu
listening file test 5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • POWTÓRZ DO TESTU RODZIAŁ 5
 • reading z testu file 5 (rozdane na zajęciach) LINK
 • revise vocabulary module 5A and B-powtórz słownictwo z rodziału 5 szczególnie SB p. 122-123
 • revise grammar SBp. 100-101
 • go online for further practice

SPOTKANIE 45: LESSON 25
11.04

Temat: Revision Lesson.

revision of alphabet, numbers, colours
worksheet
kahoot
general conversations
homework
Dictation

SPOTKANIE 44: LEKCJA 20
09.04

Temat: Revision. Powtórka.

warm up -game baamboozle -revision -powtarzamy LINK
5B COMMUNICATVE BOARDGAME -tworzenie pytań typu Do you... (gra planszowa:)- dyskusja w j.ang
karta pracy 5B Vocabulary common verbs-powtarzamy czasowniki

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • odpowiedz na pytania pisemnie LINK
 • go online for further practice (unit 5A and 5B vocabulary, grammar)-ćwiczcie!
 • watch the film Present Simple LINK
 • VOCABULARY: SBp. 116 numbers (powtarzamy do egzaminu:) and SBp. 117 Countries and nationalities

SPOTKANIE 43: LESSON 24
04.04

Temat: A very long flight.

5B SBp. 32 (all)
SBp. 33 page 33 ex 2 (all) and 3 ( only part a)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • practise reading the dialogue on p. 32 ex.1 (SB) poćwicz czytanie dialogu w SB str. 32 (słuchaj nagrań online)
 • vocabulary unit 3A part 1 and 2 (see the script)
 • napisz 5 zdań używając czasowników ze str. 123/write 5 sentences using the verbs from p. 123 SB

SPOTKANIE 42: LESSON 23
26.03

Temat: Easter + Common verb phrases part 1.

- Homework
- Dictation
- SBp. 31 ex. 4
- SBp. 123 Common verb phrases 1
- SBp. 31 ex. 7 writing
- EASTER: food & discussion

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 09.04:

 • Vocabulary SBp. 123 VOCABULARY BANK Common verb phrases part 1 (słuchaj nagrań online)
 • SBp. WBp. 27 ex. 2
 • Go online for further practice unit 5A /zrób zadania na stronie oxford
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 41: LESSON 22
21.03

Temat: Food.

WARM UP LINK
Homework
Dictation
REVISION –preparation for the final exam
2C grammar adjectives p.130
2 Grammar revision p.131
SBp.30 ex. 2
SBp. 31 ex.3a
SBp.31 ex. 5
SBp. 31 ex. 6

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 04.04:

 • vocabulary 3A part 1
 • WBp. 25 ex.2; ex.4 (pomoc podręcznik str. 131 Words and phrases to learn 5a)
 • SBp. 101 Grammar Bank unit 5B exercise b Order the words….
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 40: LEKCJA 19
19.03

Temat: Present simple -pytania.

warm up 5A TBEFB worksheet vocabulary food and drink
homework -checked
speaking Food
5A TBEFB worksheet communicative Talk about food
SB Grammar Bank unit 5B p.100-101 ex. 5B:a

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 26.03:

 • karta pracy "s"LINK
 • WBp. 26-27 ex. 1 (all)
 • vocabulary unit 3B part 1 and 2 (revision =food)
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 39: LESSON 21
14.03

Temat: Food and drinks.

- WARM UP
- HOMEWORK
- DICTATION

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 21.03:

 • VOCABULARY -vocabulary unit 3B part 2
 • WBp. 24 (all)-cała strona
 • Go online for further practice-ćwicz online (unit 5A)

SPOTKANIE 38: LEKCJA 18
12.03

Temat: Revision. Test module 4. Present simple.

worksheets (Grammarway 1, p 11 and 13)
quick test 4
Present simple, SB GrammarBank p. 100 theory + ex. unit 5A:a,b

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 25 ex.3a,b,c
 • vocabulary unit 3B part 1
 • KAHOOT : -bardzo łatwy poziom:) (my, your itp)LINK 1
  -troche trudniejszy poziom:)LINK 2
  -possessive 's (końcówcka "s") np: OLa'sLINK 3
  -KARTA PRACY -końcówka 's -zrób koniecznieLINK 4

SPOTKANIE 37: LESSON 20
07.03

Temat: Family relations.

homework
dictation
WARM UP: REVISION LINK TEST file 4 , Grammar and Vocabulary

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 14.03:

 • file test 4: reading
 • play the game LINK
 • revise vocabulary SBp. 117 Countries and nationalities

SPOTKANIE 36: LEKCJA 17
05.03

Temat: Revision -powtórka.

worksheet 4B communictaive-opisuje obrazki
-kahoot -gramy/powtarzamy:)LINK
-speaking prcticeLINK
-file test 4 -listening 1,2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 12.03:

 • play the gameLINK 1
 • play kahootLINK 2
 • play kahoot (uwaga w tym kahoot powtarza się pytanie3,4,5, nacisnij poprawną odpowiedź za każdym razem)LINK 3
 • NEXT WEEK TEST =MODULE 4 powtórz z książki, ćwiczeń i robiąc zadania online gramatykę i słownictwo z rozdziału 4 (czyli SBp. 24-29; SBp.98-99; SBp.120-121)

SPOTKANIE 35: LESSON 19
29.02

Temat: REVISION module 3 & 4.

Homework
Dictation
1) 4B VOCABULARY and 4B WORKSHEET GRAMMAR
2) POSSESSIVE S -REVISION
4) SB p. 29 Can you understand this text?
General Conversations

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • VOCABULARY: revie/powtórz FAMILY SBp. 120 and ADJECTIVES p. 121
 • do the wprksheet (Can) –użyj słownika jeśli nie rozumiesz jakiś slów LINK
 • extra/optional dla chętnych –zadania z czasownikiem CAN oraz wyjaśnieniem użycia CAN oraz odpowiedzi (KEY included) LINK
 • zrób ile chcesz/optional CZASOWNIK BYĆ TO BE zadania z odpowiedziami (with KEY) LINK

SPOTKANIE 34: LESSON 18
27.02

Temat: Beautiful cars.

1) WARM UP -CAN you....?
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SBp. 27 ex.2,3,4,5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp.23 ex.3,4
 • poćwicz czytanie dialogu w SB na stronie 25/practise reading the dialogue on p. 26
 • VOCABULARY: nauczy się wszystkich przymiotników ze str 121 SB Vocabulary Bank Adjectices=przymiotniki
 • go online do extra activities related to unit 4A and B (zrób zadania online)

SPOTKANIE 33: LESSON 17
08.02

Temat: The Perfect Car.

1. PPP Getting to know the teacher
2. Checked HW
3. SBp. 26 ex. 1
4. SB p. 98-99 Grammar Bank unit 4B adjectives
5. Worksheets : a) 4a vocabulary people and family b) 4A grammar

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 29.02:

 • vocabulary unit 2C part 1 and part 2
 • WBp.23 ex.2a,2b
 • go online -do exercises related to unit 4B
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 32: LEKCJA 16
06.02

Temat: Adjectives (przymiotniki).

warm up -Find someone who (can)
worksheet 4A communicative -family tree
SBp. 121 Vocabulary Bank: Adjectives.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 27.02:

 • zrób wszystkie zadania online na stronie Oxford dotyczące unitu 4A
 • vocabulary unit 2C part 1 (słuchaj nagrań wysłanych mailem) oraz VOCABULARY BANK ADJECTIVES (przymiotniki) SBp. 121 (słuchaj nagrań ze strony Oxford)
 • WBp. 22 ex.1a,1b,1c
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 31: LESSON 16
01.02

Temat: Can you name..?

- WARM UP in pairs: LINK
- HOMEWORK
- DICTATION
- TBEF ELEMENTARY 2B COMMUNICATIVE – CAN YOU NAME..?
- SB unit 4A (Finished all except writing p. 86)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek :

 • Vocabulary unit 2C part 1 (in the scripts)-rozdział 2C part 1 ze skryptu )-posłuchaj nagrań
 • WBp. 20 ex.1b; p. 21 ex4
 • Go online (Oxford website) unit 4A (zrób wszystkie cwiczenia online)

SPOTKANIE 30: LEKCJA 15
30.01

Temat: Possessive's. (forma dzierżawcza-kogo? czyj?).

WARM UP –SPEAKING IN PAIRSLINK
kartkówka
family -revisionLINK
GRAMMAR BANK P. 98-99 SB; module 4A teoria i ćwiczenia
teoria dotycząca possessive 'sLINK
CZASOWNIK CAN/CAN’TLINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary Practical English część 2/part 2 (od reservation)
 • WB p. 21 ex.2c,d,e; ex. 3
 • zagraj w gręLINK

SPOTKANIE 29: LESSON 15
25.01

Temat: Meet the family (unit 4a).

1a) Bamboozle game
1b) DICTATION
2) FAMILY VOCABULARY revision game. Link
3) SBp. 24-25 ex.2,3 + grammer bank 4a
4) SPEAKING about family
5) KAHOOT~ revision Kahoot

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek :

 • Jeśli jesteś zadowolony z zajęć, prosimy o wystawienie opinii w google LINK
 • Vocabulary unit 2B part 1 and 2b part 2 (słuchaj nagrań)
 • WBp. 20 ex.1; ex.2a,b

SPOTKANIE 28: LEKCJA 14
23.01

Temat: Test rozdział 3.

warm up Vocabulary Building active learning-powtarzamy słownictwo
TEST
SBp. 120 People and Family ex.1,2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Jeśli jesteś zadowolony z zajęć, prosimy o wystawienie opinii w google LINK
 • dokońćz kartę pracy /finish the worksheets: 1 grammar revision; 2A Grammar singualr and plural nouns
 • Vocbulary unit 2B part 1 and 2b part 2 (słuchaj nagrań)
 • dla chętnych-zadani oxford online

SPOTKANIE 27: LESSON 14
18.01

Temat: Topic: Buying things.

-Warm up; Introduction PPP
-Checked homework
-Dictation
-Practise "BUYING THINGS" ( "buying lunch and things in a shop")

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek :

 • learn by heart everything in SB p. 22-23:); use online videos and recording/nauczy się słówek, dialogów z podręcznika ze str. 22-23, uży nagrań i video ze strony online oxford
 • finish File test 3 /dokończ test

SPOTKANIE 26: LEKCJA 13
16.01

Temat: Revision.

warm up : How much is it? (ćwiczymy podawanie ceny)
worksheet 3B communication -ćwiczymy mówienie What's this? What are these?
worksheet 3B grammar (ćwicyzmy this/that, these/those)
liczba mnoga rzeczowników-(tylko pierwsze slidy =rzeczowniki regularne)LINK
GAME liczba mnoga rzeczownikówLINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Powtórz do testu rozdział 3A i 3B:
  -podręcznik gramatyka str. 96-97 Grammar Bank 3a i 3b (liczba mnoga rzeczowników oraz this/that/these/those
  -słownictwo podręcznik str. 18 ćw.1 str. 19 ćw. 5; str 20 ćw. 1 Souvenirs; str. 22-23 Practical English –wszystko
 • ZRÓB ZADANIA ONLINE (strona Oxford) Check your progress File 3 (wysłane na maila co zrobić)
 • POGRAJ W GRY:GRA 1 GRA 2

SPOTKANIE 25: LESSON 13
11.01

Temat: Topic: ordering lunch.

1)WARM UP
2) DICTATION
3) HOMEWORK
4) SBp. 23 ex. 3d REVISION
5) PE2 COMMUNICATIVE Can I have an orange juice, please?
6) SBp. 23 ex. 3g,h
7) SBp. 21 ex. 3B and WORDS AND PHRASES TO LEARN
8) SBp. 21 ex. 4d communication How much are these watches?
9) SPEAKING IN PAIRS: THE WORKSHEET

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek :

 • Go online and watch again videos from: PRACTICAL ENGLISH 2 learn by heart (SBp. 23) / obejrzyj jeszcze raz filmy ze str. 23, poćwicz dialogi, naucz się na pamięć☺
 • WBp. 16 -17 ex.1; 3,4; p. 18 ex.1

SPOTKANIE 24: LEKCJA 12
09.01

Temat: Practical English 2.

SBp. 22-23 ex. 1,2,3a,b,c,d,e

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • uzyj ćwiczeń online i naucz się:
  a) jak mówimy ceny podęcnzik str. 22 ćw. 2 (nagranie 3.18=online)
  b) str 23 dialog ćw.3d na pamięć:), obejrzyj kilka razy, powtarzaj
  c) ćwiczenie 4 str. 23 -na pamięć (online masz to ćwiczenie -nagrana wymowa)
 • zrób WBp. 19 ex. 3,4

SPOTKANIE 23: LEKCJA 11
04.01

Temat: Souvenirs (pamiątki).

SBp. 20-21 (słownictwo, dialogi, słuchanie)
SB Grammar Bank unit 3B (niebieskie strony 96-97) teoria i ćwiczenia THIS/THAT/THESE/THOSE

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 22: LEKCJA 10
02.01

Temat: Revision (liczba mnoga, alfabet, this/that, have got, to be).

Introduction- breaking the ice
Checked homework
Revision:
-alfabet - spelling exercises LINK
-liczba mnoga - przypomnienie zasad:ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej
- this/that
online gameLINK
Przypomnienie zasad zastosowania this/that, wprowadzenie these/those:LINK
ćwiczenia: Worksheet 2,3,5https://games4esl.com/esl-worksheets/this-that-these-those/
find someone who - pytania z have got

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Worksheet 5 z linku (osoby obecne na zajęciach otrzymały wersję papierową):LINK
 • Słówka unit 2B cz. 1

SPOTKANIE 21: LESSON 12
14.12

Temat: Have got and Christmas.

HOMEWORK
DICTATION
HAVE GOT /HAS GOT Practice
SBp. 19 ex.5B,C
SBp. WORDS AND PHRASES TO LEARN unit 3A
CHRISTMAS
VOCABULARY INTRODUCTIONLINK

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 04.01:

 • vocabulary unit 2B cz.1 posłuchaj nagrań
 • go online -zrób zadania online unit 3A
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 20: LEKCJA 9
12.12

Temat: I have got. This. That.

worksheet THIS/THAT
The verb: Have got -czasownik mieć
SBp. 19 ex.5A
3A vocabulary worksheet EFB

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 02.01:

 • vocabulary unit 2B cz.1 posłuchaj nagrań
 • WBp. 15 ex.3,4
 • zrób zadania online rozdziału 3A
 • zagraj w grę THIS/THATLINK
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 19: LESSON 11
07.12

Temat: Singular and plural nouns; a/an.

Homework
Revised vocabulary ( the worksheet 3A VOCABULARY from Oxford website -beginner level)
Dictation
3A GRAMMAR BANK p. 96-97 theory + activities SINGULAR AND PLURAL NOUNS
SBp. 18-19 ex. 3,4
The worksheet 3A grammar

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary Vocabulary Bank p.119 Small things
 • WBp. 14 ex. 2
 • Go online for further practice

SPOTKANIE 18: LESSON 10
05.12

Temat: The verb to be. COUNTRIES AND NATIONALITIES.

WARM UP
GRAMMAR –the verb to be
NUMBERS 1-100 REVISION
COUNTRIES AND NATIONALITIES
TEST
SBp. 18 ex.1,2,3 VOCABULARY BANK: Small things p. 119

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 2A/słownictwo unit 2A-posłuchaj nagrań też
 • WBp. 14 ex.1

SPOTKANIE 17: LESSON 9
30.11

Temat: Revision. FILE TEST 2.

Warm up: How do you feel today?
Review Vocabulary (days, number and months)
Dictation
WBp. 13 ex. 3 pronunciation and ex.4
SBp. 17 ex.Pronunciation
SB p. 17 Can you understand this text.
worksheet 2B vocabualry Number dictation
FILE TEST 2
speaking Student 1 (page 6)
speaking Student 2 (page 7)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary UNIT 2A (skrypt na stronie internetowej szkoły hello, pod nazwą grupy), posłuchaj nagrań
 • WORSHEET FILE TEST
  -reading (the whole page 3)
  -writing (the whole page 4)

SPOTKANIE 16: LEKCJA 8
28.11

Temat: Revision module 1,2

warm up gmae with buzzers, vocabulary revision
worksheet 2B communicative and 2B grammar -karty pracy
SBp.16 ex. Grammar

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • 1) revise for the test /powtórz do testu:
  a) SŁOWNICTWO Podręcznik str 116 (Numbers 1-100), str. 117 Państwa i narodowości oraz str. 118 The classroom
  b) GRAMATYKA podręcznik str. 92-95 (grammar bank unit 1 oraz 2)
  2) poćwicz online-CLASSROOM: CHECK YOUR PROGRESS FILE 2

SPOTKANIE 15: LESSON 8
23.11

Temat: Revision.

1) Warm up
2) Homework
3) warm up =revision before dictation:numbers 1-50 BINGO.
4) Dictation
5) WORKSHEET ELEMENTARY 1A VOCABULARY Days, numbers 1-20 ex.a,b
6) WORKSHEET ELEMENTARY 1B VOCABULARY (The world)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • słownictwo/vocabulary: Days of the week/dni tygodnia; numbers 1-100;
 • zrób wszystkie zadania których jeszcze nie robiłeś na stronie oxford, rozdziały 1 i 2/ go online and do all the activities you havent done yet -module 1 and 2

SPOTKANIE 14: LEKCJA 7
21.11

Temat: What's your...? (Jaki jest twój ....?)

SBp. 15 ex.4c,d (słuchanie)
SBp. 15 ex. 5 writing and speaking SBp. 86 FAJNE nie robic tu mówienia
SBp. 15 ex. 5b COMMUNICATION -mówienie w parach

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 12 ex. 1b,c =ćwiczenia strona 12 zadanie 1b,1c
 • słownictwo/vocabulary –powtórz państwa, narodowości, cyfry 1-100,
 • pamiętaj, żeby zrobić zadania dodatkowe na stronie oxford

SPOTKANIE 13: LESSON 7
16.11

Temat: Unit 2B pages 14 & 15.

- checked homework
- dictation
- sb page 14 ex. 1 & 2/ page 15 ex. 3 & 4 (only a and b)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary NUMBERS SBp. 116 (all numbers/wszystkie cyfry), posłuchaj nagrań są online na stronie oxford
 • WBp. 13 ex. 2a,b (ćwiczenia =szare strony strona 13 ćwiczenie 2a,b vocabulary )

SPOTKANIE 12: LEKCJA 6
14.11

Temat: Pytania szczegółowe.

warm up Countries KahootLINK
WORKSHEET 2A GRAMMAR EFBEGINNERS
SBp. 94-95 GRAMMAR BANK 2B teoria i zadania dotyczące pytań szczegółowych

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary/słownictwo unit 1C part 1 and 2 (use the scripts) –powtórka/revision
 • WBp. 12 ex.1a
 • Go online for further practice (unit 2A) –poćwicz robiąc zadania online rozdział 2A

SPOTKANIE 11: LESSON 6
09.11

Temat: Nationalities.

Intro Warm-up
dictations
homework
SBp. 12- 13 ex.2,3,4+ex5
SBp. 94-95 ex. 2A: only c
General conversations

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • WBp. 11 ex.2,4 /ćwiczenia str 11 zadanie 2,4
 • vocabulary PRACTICAL ENGLISH "Alphabet and numbers" PART 2 (część 2) od RESERVATION do OPEN YOUR BOOKS (słówka są w skrypcie pod nazwą grupy)

SPOTKANIE 10: LEKCJA 5
07.11

Temat: Test 1.

quick test 1
powtarzamy państwa i narodowości/contries and nationalities (revision) 2A vocabulary TB worksheet _picker the wheel

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary/słówka na kartkówkę: Countries and nationalities SBp. 117 /podręcznik str 117 (wszystko =ALL)
 • WBp. 11 ex.3 /ćwiczenia str 11 zadanie 3
 • pamietaj że możesz poćwiczyć więcej online na stronie oxford (unit 2A)

SPOTKANIE 9: LESSON 5
2.11

Temat: Nationalities.

WARM UP, GETTING TO KNOW EACH OTHER
discuss the homework
Dictation
SBp. 117 Vocabulary Bank: ex. 2 NATIONALITIES
SBp. 94-95 GRAMMAR BANK UNIT 2A THEORY AND EXERCIES: a, b

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (9.11.):

 • vocabulary SBp. 117 Vocabulary Bank: ex. 2 NATIONALITIES/słownictwo do powtórki: podręcznik str. 117 NATIONALITIES=NARODOWOŚCI
 • WBp. 10 ex.1 (all)/ćwiczenia str 10 (rozdział 2A) ćwiczenie 1

SPOTKANIE 8: LESSON 4
27.10

Temat: Revision Module 1 (I think)

1. Breaking the ice
2. Homework check
3. Dictation
4. St p.118 vocab bank: the classroom.
5. The classroom vocabulary worksheet
6. Practical english 1 HOW DO YOU SPELL IT (page 165)
7. Listening test

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • dokończ test module 1 /finish the test module 1 (robiliśmy słuchanie)
 • VOCABULARY FOR DICTATION:) powtórz słówka z St p.118 vocab bank: the classroom (możesz słuchac nagrań online)
 • play the game /zagraj w grę aby poćwiczyć słowkaGAME
 • dla chetnych/optional-go online for further practice, zrób zadania online dla unitow 1a,1b i Practical English 1

SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
24.10

Temat: Practical English1: Booking a table.

SBp.10 ex.1a,b,c,d
SBp. 11 ex.3,4,5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (07.11):

 • poćwicz alfabet, obejrzyj jeszcze raz filmy z Practical English How do you spell it? musisz być zalogowany englishfileonline.com (wpisz kod z okładki książki)
 • Ćwiczenia WB strona/page 8-9 Practical English ex.1,2 (zadanie 1 i 2)
 • kto nie zrobił jeszcze:) WBp. 7 ex. 2c; ex. 4/ćwiczenia strona 7 zadanie 2c oraz zadanie 4
 • VOCABULARY?słownictwo na kartkówkę:) skrypt unit 1C część 1
 • dla chetnych:) zagraj w gry: czasownik to be (być)LINK
 • gra czasownik TO BE PRZECZENIALINK
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 6: LESSON 3
19.10

Temat: Breaking the ice.

1)BREAKING THE ICE
Checked homework
Dictations
Revision Countries: worksheet
SB. p.92 Grammar Bank 1B
SB p.93 unit 1B grammar exercises 1B:a,b
SB p. 9 (All)
General Conversations

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary: skrypt unit 1b part 1 (jest w dzienniku wstawiony, otrzymaliście też wydruk:)
 • WBp. 6 ex.1a,b; ex.2a

SPOTKANIE 5: LEKCJA 3
17.10

Temat: Countries and nationalities.

Warm up Kahoot -zaimki osobowe/personal proniuns (I, you, he, she)
Podręcznik strona 117 ćwicznie 1 SBp. 117 ex.1
SBp. 8 ex.1 (all) Podręcznik ćwicznie 1 (całe)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • poćwicz czasownik to beLINK
 • dla chętnych:), poćwiczy czasownik to be /być grając w kahoot, wpisz ten PIN 09287398 do do tego linka i graj:)LINK
 • Workbook (ćwiczenia szare kartki w połowie ksiązki) strona 7 unit 1B world music ćwiczenie 2b,c,d; ćw. 3 (nagrania onlie z dostępem/kodem z książki ucznia), ex.4
 • słownictwo/vocabulary na KARTKÓWKĘ:) 1B cz.2 (skrypt jest dostępny w dzienniku pod nazwą grupy, nagrania wysłałam mailem:).LINK
 • słowka na kartkowkę nr 2 COUNTRIES podręcznik str. 117 ćwiczenie 1 (nagrania każdy uczeń ma online po wpisaniu kodu z książki)
 • dla chetnych: na stronie internetowej oxford (po zalogowniau się i wpisaniu kodu z ksiązki) są dostępne zadania dla rodziału 1B (szczególnie PRACTICE: countries activities listening)

SPOTKANIE 4: LESSON 2
12.10

Temat: Basic Revision.

WARM UP-The alphabet and numbers
Revision
SB unit 1A p. 6 Revision (Speaking)
SB unit 1A p.7 ex. 4 Pronunciation
SBp. 7 ex. 5 SPEAKING
TO BE + PERSONAL PRONOUNS /WORDWALLLINK

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 1A from the script (słówka z rodziału 1A znajdziesz w skrypcie)
 • Ćwiczenia str 5 ex.2,3,4

SPOTKANIE 3: LEKCJA 2
10.10

Temat: A cappuccino, please.

Podręcznik =SB strona 6-7 ćwiczenia:.1,2,3,6 (SBp. 7 ex.1a,b,c)
ćwiczymy alfabet

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 4 ex.1 Ćwiczenia strona 4 i 5 zadania 1
 • słownictwo: vocabulary: Dni tygodnia (w podręczniku na stronie 7), cyfry od 1-10 w podręczniku na str. 116 Vocabulary Bank
 • słownictwo-wyrażenia z lekcji unit 1a, znajdziesz w skrypcie (wysłane mailem) razem z nagraniami

SPOTKANIE 2: LESSON 1
05.10

Temat: Getting to know.

Getting to Know
Revision:
Days of the week
Alphabet (word that starts with...)
WARM UP - What is your favourite? What do you like?
Answering questions(Yes I do , No I dont)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 1: LEKCJA 1
03.10

Temat: Breaking the ice. The English alphabet, the verb: to be (czasownik być).

Greetings-powitania i pożegnania w j.ang
the English alphabet-ćwiczymy literowanie nazwisk:)
the verb to be-czasownik "być" + zaimki osobowe

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • poćwiczyć alfabet, w tym linku znajdziesz karte pracy LISTENING PRACTICE NAMES/ (trzeba wpisać imiona chłopców i dziewczynek) na stronie 1, na stronie 2 sa odpowiedzi-sprawdź dopiero jak wszystkie imiona napiszesz:)LINK
  nagranie do powyższego zadania LISTENING PRACTICE NAMES znajdziesz na tej stronie internetowej, "zjedź w dół strony, musisz minąć kilka zadań aż zobaczysz zadanie takie jak na karcie pracy i naciśnij przycisk aby posłuchać imion (na czarnym tle)
 • na tej stronie jest nagraniy cały alfabet oraz są różne ćwiczeniaLINK
 • CZASOWNIK TO BE oraz ZAIMKI OSOBOWE-powtórz