MPU

SKRYPT DO PODRĘCZNIKA INTERMEDIATE PLUS

LEKCJA 27
09.06.

Temat: Beach holidays.

Phrasal verbs: speaking
Vocabulary building: beach
Speaking: Paorwork activity - Beach (from allthingstopics)

LEKCJA 26
02.06.

Temat: Family and Travel.

Warm Up - Work Conversation
Category Questions
Worksheet (Holidays are a waste of time)
Speaking Boardgame (Family)

HOMEWORK for 9th June:

 • WB p. 47 ex. 2c,d,e

LEKCJA 25
26.05.

Temat: Mother's Day, Family.

Warm Up - Conversation (Mother's Day)
Speaking: What did you do last weekend?
Mother's Day Worksheet
Successful Parenting Worksheet

LEKCJA 24
19.05.

Temat: Revision, Learning English.

Worksheet Communicative 7A - Money
Crossword - Learning English
Learning English 16Qs
Question Categories

LEKCJA 23
12.05.

Temat: Phrasal verbs - grammar.

PPP Lucky box (phrasal verbs game)
SB p. 68 ex. 3c + p. 144 (theory + ex. a)
SB p. 68 ex. 4,5
Worksheet: EFI+ 4th edition 7a vocabulary

LEKCJA 22
05.05.

Temat: Slow city.

Slow city (speaking)

HOMEWORK:

LEKCJA 21
28.04

Temat: Phrasal verbs: intruduction.

SB p. 67 ex. 2
Banking and safety - speaking
SB p. 68 ex. 3a
SB p. 162 ex. 1,2

HOMEWORK:

 • Workbook p. 46 ex. 1a,b; 2a,b
 • Vocabulary to learn: 7a part 1
 • Extra vocabulary to learn (dla chętnych): phrases from the video:Forrest Gump (awfully beautiful, for no particular reason, feel like doing something, have your act together, not a thing, a thing or two)

LEKCJA 20
21.04

Temat: Take your cash.

Test: 6a,b
SB p. 66 ex. 1a,c,d,e
Video:https://www.youtube.com/watch?v=sWeZ1VbsuCY&ab_channel=LearnEnglishWithTVSeries

HOMEWORK:

 • Student's Book p. 66 ex. 1b
 • Extra: watch the whole video: https://www.youtube.com/watch?v=sWeZ1VbsuCY&ab_channel=LearnEnglishWithTVSeries
 • Vocabulary to learn:
 • -set out directions - wyznaczyć kierunki / cele
  -estimate - oszacować
  -implement - wdrażać
  -procedure - procedura
  -comprehensive - obszerny, kompleksowy
  -long term perspective - perspektywa długoterminowa
  -take into account - wziąć pod uwagę
  -promote growth - promować wzrost
  -contribute to - przyczyniać się do
  -fulfil deficiencies - uzupełnić braki

LEKCJA 19
07.03

Temat: Revision: module 6

PPP Hidden pictures (DIY)
SB p. 62 ex. 2; p. 65 CAN YOU UNDERSTAND THESE PEOPLE
PPP Oldest Everst Climber

HOMEWORK:

 • Student's Book p. 64 GRAMMAR, VOCABULARY
 • Revise for the test: grammar and vocabulary from units 6a,b
 • Read the article and prepare for dicsussion:Article

LEKCJA 18
24.03

Temat: It looks so easy at first...

Warm up: Describing pictures.
Crossword (esl topics): Science and technology.
SB p. 63 ex. 6

HOMEWORK:

 • Vocabulary to learn: 6b - all (revision)
 • Workbook p. 44-45 ex. 2c,d, Vocabulary from reading
 • Extra (dla chętnych) - read or watch a piece of news from https://www.bbc.com/news

LEKCJA 17
17.03

Temat: Technology.

SB p. 62 ex. 4
50CC technology

HOMEWORK:

 • Vocabulary to learn: 6b part 3 + extra (dla chętnych): vocabulary from the worksheet: Technology (mixed up vocabulary and idioms and collocations)
 • Workbook p. 43 ex, 1b,c; p. 44 ex. 2a,b

LEKCJA 16
10.03

Temat: Modal verbs: can, could, be able to.

Warm up: noughts and crosses
SB p. 61 ex. e, 2,3
SB p. 143 - theory, ex. a,b
Speaking: talk about

HOMEWORK:

 • Vocabulary to learn 6b part 2
 • Workbook p. 43 ex. 1a
 • Student's Book p. 161 ex. 1,2,3

LEKCJA 15
3.03

Temat: Coffee.

Warm up: write a definition (vocabulary revision)
Worksheet: EFI+ 6a Vocabulary
SB p. 59 ex. 6
Coffee: wordbank, pairwork (allthingstopics)

HOMEWORK:

 • Student's Book p. 60-61 ex. 1a,b,c,d
 • Vocabulary to learn: 6b part 1

LEKCJA 14
24.02

Temat: Airport, Air Travel, US.

Warm Up - Discussion and weekend
Topics Discussion (US)
All Things Topics (Airport and AirTravel)
- Vocab Exercise
- Questions/Discussion

HOMEWORK:

 • Student's Book p. 142 - read about modal verbs and do ex. a,b; Workbook p. 41-42 ex. 3a,b,c,d
 • Vocabulary to learn:
  contribute to – przyczynić się do
  feature – cechować się
  secondary street – poboczna ulica
  variety - różnorodność
  primarily – przede wszystkim
  elaborate – złożony, rozbudowany
  subdued - łagodny
  tertiary lane – uliczka poboczna
  reinforce - umacniać
  boost - ożywiać
  exceed - przekroczyć
  allotment – ogródek działkowy

LEKCJA 13
17.02

Temat: Tipping in restaurants / Adventure and danger.

Warm up: Give a definition
SB p. 57 ex. 3a,d,e
SB p. 58-59 ex. 5,7
PPP Adventure and danger

LEKCJA 12
10.02

Temat: Restaurants - speaking.

Video: National urban awardsfilm + discussion
SB p. 56 ex. 2
Worksheet: esl topics: find someone who (restaurants)
Worksheet: EFI+ 6a communicative
SB p. 57 ex. 4a,b

HOMEWORK:

 • Student's Book p. 56 ex. 3b,c
 • Workbook p. 41 ex. 1d,e + VOCABULARY FROM READING
 • Learn vocabulary from the lesson:
  contribute to – przyczynić się do
  feature – cechować się
  secondary street – poboczna ulica
  variety - różnorodność
  primarily – przede wszystkim
  elaborate – złożony, rozbudowany
  subdued - łagodny
  tertiary lane – uliczka poboczna
  reinforce - umacniać
  boost - ożywiać
  exceed - przekroczyć
  allotment – ogródek działkowy

LEKCJA 11
03.02

Temat: Restaurants.

Warm up: speaking: Winter break
Test: module 5
SB p. 56 ex. 1 + p. 160

HOMEWORK:

LEKCJA 10
20.01

Temat: Business.

Introductions
Warm Up - Conversations
A-Z Vocabulary Worksheet (Business)
50CC Conversation - Business
Questions - Advertising

LEKCJA 9
13.01

Temat: Practical English: reporting a missing person.

Warm up: New Year, Christmas - speaking
Worksheets: Quick test 5
SB p. 54-55 ex. 1,2,3

No homework for 20.01 - conversations with a native speaker

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (03.02):

 • Revise Grammar and Vocabulary form units 5a,b
 • Workbook p. 38 ex. 1,2; p. 39 ex. 1,2,4

LEKCJA 8
09.12

Temat: Present Perfect Continuous - practice.

Warm up: Local urban standards for housing investments in Bydgoszcz.
SB p. 53 ex. 6; p. 141 ex. b; p. 52 ex. 4g
Film:FILM + Worksheet Worksheet: 5b Grammar

HOMEWORK:

 • Student's Book p. 119 ex. 5a,b,c
 • Extra (dla chętnych): Student's Book p. 119 ex. 5d,e - wyślij maila na ewa@hello.bydgoszcz.pl
 • Vocabulary to learn:
  Overground tier – kondygnacja naziemna
  Act / resolution – uchwała
  Samorząd – local government
  Pass – uchwalić
  The new act was passed yesterday. – Nowa ustawa została uchwalona wczoraj.
  Public transport stops / stations – przystanki komunikacyjne
  decade - dekada
  resilient - odporny
  flee - uciec
  awkward - dziwny, niezręczny
  the UN - ONZ
  advocate - wspierać

LEKCJA 7
25.11

Temat: Present Perfect Continuous.

Warm up: autonomous cars - speaking
Game: Guess the soundhttps://www.youtube.com/watch?v=C6zXL884g8w&ab_channel=MisterTeach
SB p. 52 ex. 4,5 + p. 141 Present Perfect Continuous

HOMEWORK:

 • Workbook p. 37 ex. 3a,b,c,d
 • Learn the vocabulary:
  -Parking spot - miejsce parkingowe
  -Form follows function – forma podąża za funkcją (states that the shape of a building or object should primarily relate to its intended function or purpose)
  -Commute – dojeżdżać do pracy
  -Feasible - możliwy
  -Affordable – w przystępnej cenie
  -Densely – gęsto
  -Property value – wartość nieruchomości
  -Drop – zmniejszać, redukować
  -Tremendous – zawrotny, olbrzymi
  -Maintain – utrzymywać
  -Provide services – zapewniać usługi

LEKCJA 6
18.11

Temat: In the countryside.

SB p. 51 ex. 2,3
Speaking: in the countryside

HOMEWORK:

LEKCJA 5
04.11

Temat: How things have changed?

SB p. 47 ex. 3c; p. 48 ex. 5
Worksheet: How things have changed? - speaking (teach-this.com)
Worksheet: EFI+ 4th edition 5a Vocabulary

HOMEWORK (18.11):

 • Student's Book p. 50 ex. 1b,c,d
 • Student's Book p. 159 ex. 1a; 2a,c
 • Vocabulary to learn: Unit 5b A quiet life?

LEKCJA 4
28.10

Temat:Greenery management system.

Greenery management system. - speaking

HOMEWORK:

 • Workbook p. 34 ex. 3c,d
 • Student's Book p. 48-49 ex. 5e,f
 • Vocabulary to learn:
 • waterfront / riverbank - Bulwar (nad rzeką)
  Municipality – miasto; władze miasto
  Municipal Office – urząd miasta
  Urban planning – urbanistyka
  Land development plan / site development plan / spatial development plan - plan zagospodarowania przestrzennego
  Development – zagospodarowanie
  Land utilization – użytkowanie terenu
  Waterworks and sewerage system – Wodociągi i kanalizacja
  Housing estate – osiedle mieszkaniowe
  Multifamily housing – zabudowa wielorodzinna

LEKCJA 3
21.10

Temat: Clocking out - time.

Warm up: Charades: guess the film
Speaking: How much time do you spend...?
Worksheets: Clocking out / tomorrow - speaking and reading about time
SB p. 46-47 ex. 3a,b; 4

HOMEWORK:

 • POMÓŻ SZKOLE HELLO ZEBRAĆ FUNDUSZE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (podaruj książkę, kup książkę za 5zł lub wrzuć parę groszy do skarbonki w sekretariacie) WIĘCEJ INFORMACJI:https://www.hello.bydgoszcz.pl/aktualnosci-3.html/
 • Student's Book p. 140 – READ THE THEORY ABOUT PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE AND DO EX. A,B
 • Workbook p. 33-34 ex. 3a, b
 • Vocabulary 5a part 2

LEKCJA 2
14.10

Temat:TV - vocabulary.

SB p. 34-35 ex. 2e; 3; p. 46 ex. 1, 3a + p. 158

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Workbook p. 24 ex. 3; p. 32-33 ex. 1a,b,c
 • Vocabulary to learn 5a part 1

LEKCJA 1
07.10

Temat: Welcome back.

Warm up: Holidays
Speaking activity: Did you write this? (from teach-this)
PPP Conversation
SB p. 34 ex. 1, 2a,b

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek: