Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Hello Akademia Języka Angielskiego hello S.C. Aleksandra Ejsmont i Ewa Gregorczyk z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 53/4 85-097 Bydgoszcz, NIP: 5542839196, mail: hello.bydgoszcz@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Hello Akademia Języka Angielskiego.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
 4. W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo:
 • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1.  Zebrane dane będą udostępnianie do biura rachunkowego, z którym współpracuje Hello Akademia Języka Angielskiego.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na potrzeby elektronicznego dziennika, ale nie będę wykorzystywane do profilowania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości współpracy z Hello Akademią Języka Angielskiego.
 5. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski.