DD_roundies.addRule("a.posts-icon, a.comments-icon, a.email-icon, img.logo");

ANTONIO

LINK DO MEMRISE BLAZE 1 SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 1

Lesson 27
25.06

Temat: Summer.

Warm up: How's your day?
Summer Vocabulary
Speaking: Summer holiday

Lesson 26
11.06 A

Temat: Sports / present simple.

- Warm up
- Check homework
- SB p. 49 ex. 4a - grammar present simple - questions
- PPP Present simple LINK
- SB p. 49 ex. 4b
- Online exercise
- SB p. 54 ex. 1
- Kahoot

HOMEWORK

 • - vocabulary to learn (naucz się słówek): 4.1 Be active
 • - Workbook p. 20 ex. 1; p. 19 ex. 3,4LINK 1 LINK 2

Lesson 25
06.06 O

Temat: Self-check 3. / Free Time.

Warm up: breaking the ice
Review Vocabulary
Check homework
SB p. 51 ex. 1,2,3
SB p. 51 ex. 4,5,6

HOMEWORK

 • SB p. 53 ex. 1,2 LINK
 • Workbook p. 17 ex. 7,8 LINK
 • Vocabulary to learn: 4 Free ti

Lesson 24
22.05 A

Temat: Unusual jobs.

- Checked homework
- Warm up: Hangman: daily routine
- SB p. 46 ex. 1,2 LINK
- Bamboozle game: present simple - negative sentences

HOMEWORK

 • - Workbook p. 16 ex. 4,5,6 p.16
 • - Vocabulary to learn: Revise vocabulary (Powtórz słówka) 3.4 School Days part 1, 3.2; Day in, day out part 1,2; 3.3 The time; 3.1 Daily routines

Lesson 23
16.05 O

Temat: School days.

- Checked homework
- Warm up: Sushi spell game
- SB p. 44 ex. 1,2
- Video: School subjects LINK
- SB p. 44 ex. 3,4
- Online activity LINK
- Kahoot: Present simple - negatives

HOMEWORK

 • Workbook p. 14 ex. 6; p. 16 ex. 3 p.14 ex. 6; p.16 ex. 3
 • Vocabulary / Naucz się słówek: 3.4 School Days part 1

Lesson 22
08.05 O

Temat: Films.

Introduction
Warm up grammar game -LINK
Homework correction
SB p. 43 ex. 4,5
PPP films -LINK

HOMEWORK

 • Vocabulary / Naucz się słówek: 3.2 Day in, day out part 2
 • Workbook p. 15 ex. 11LINK

Lesson 21
30.04 O

Temat: Day in/day out.

- Checked homework
- Warm up: Telling the time (game) LINK
- SB p. 40 ex. 1; p. 41 ex. 3
- Quiz: Present simple

HOMEWORK

 • Workbook p. 16 ex. 1,2
 • Vocabulary / Naucz się słówek: 3.2 Day in, day out part 1

Lesson 20
22.04 A

Temat: Telling the time.

Warm up:
SB p. 39 ex. 3,4,5
SB p. 42-43 ex. 1,2 (Telling the time)
Kahoot:
General Conversations

HOMEWORK

 • Vocabulary / Naucz się słówek: 3.3 The time
 • Workbook p. 14 ex. 4,5

Lesson 19
15.04 A

Temat: Daily routines.

Check homework
Warm up:
SB p. 37 ex. 1,2
Hidden pictures: actions:
SB p. 38-39 ex. 1,2
Video:
Online activities: daily routines
General Conversations

HOMEWORK

 • Workbook p. 14 ex. 1,2
 • Learn vocabulary / NAucz się słówek 3.1 Daily routines

Lesson
27.03

Temat: EASTER.

1. Check homework, vocabulary
2. Warm up: PPP Easter Vocabulary
3. Watch a film
4. Easter kahoot

HOMEWORK

 • learn Easter vocabulary from this presentation / naucz się słówek z tej prezentacji: LINK
 • Zagraj w gry online: GAME 1; GAME 2

Lesson 18
19.03

Temat: Module 2: revision.

1. Warm up: Wordsearch
2. Check homework
3. SB p. 35 ex. 1,2,3,5
4. Interactive video
5. SB p. 35- 36 ex. 6,8

HOMEWORK

 • - Powtórz słownictwo / Revise vocabulary 2.6 My pet part 1; 2.5 part 1;
 • - Workbook p. 13 ex. 3

Lesson 17
12.03

Temat: Comparison of adjectives.

Check homework
Warm up: online games
SB p. 33 ex. 4,5,6,7
Kahoot: comparisons of adjectives
General Conversations

HOMEWORK

 • Powtórz słownictwo/Revise vocabulary: 2.2 Family members; 2.1 Job interview (od 1 do 23)
 • Workbook p. 11 ex. 8,10;

Lesson 16
05.03

Temat: Characters.

Warm up: Online hangman
Check homework
SB p. 30 ex. 1
Online speaking activity
SB p. 31 ex. 4a Comparatives
Video
General Conversations

HOMEWORK

 • Workbook p. 8 ex. 6; p. 13 ex. 5
 • Vocabulary / Naucz się słówek: 2.5 part 1

Lesson 15
27.02

Temat: I’m tall.

Warm up
Check homework
SB (unit 2.4) p. 28 ex. 1a,b
YES/NO GAME
SB p. 29 ex. 4a (months); ex. 6
PPP Months
Online crossword
Memory game

HOMEWORK

 • Workbook p. 9 ex. 7,8
 • Revise vocabulary / powtórz słówka : 2.6 My pet Part 1 (from 1 to 20 / od 1 do 20)

Lesson 14
06.02

Temat: Body parts / Have got.

1. Warm up: PPP Lucky box
2. Check homework
3. new vocabulary: head, hair, eyes, ears, nose, mouth, hands, legs
4. PPP have got/has got
5. Student’s Book (unit 2.6) p. 32 ex. 1a,b
6. Roll and draw a monster

HOMEWORK

 • Workbook p. 9 ex. 7,8
 • Revise vocabulary / powtórz słówka : 2.6 My pet Part 1 (from 1 to 20 / od 1 do 20)
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

Lesson 13
23.01

Temat: Have got.

1. Warm up: Memory game
2. Check homework
3. Have got: SB p. 26 ex. 3a
4. SB p. 26 ex. 3b, 4
5. Kahoot
6. PPP describing pictures

HOMEWORK

 • revise vocabulary / powtórz słówka: 2. My world, 2.1 Job interview (od 1 do 23); 2.2 Family members
 • Workbook p. 10-11 ex. 6,7

Lesson 12
16.01

Temat: Family members.

1. Warm up: speaking activity
2. Check homework
3. dictation
4. SB p. 24 ex. 1
5. Game: family members
6. SB p. 25 ex. 2, 3
7. Game: school supplies
8. SB p. 27 ex. 5

HOMEWORK

 • Workbook p. 10 ex. 5
 • Online exercise: LINK
 • Learn vocabulary - Naucz się słówek: 2.2 Family members

Lesson 11
09.01

Temat: To be: questions and short answers.

Warm up: talk about Christmas
Checked homework
PPP Are, aren’t LINK
SB p. 22 ex. 2a,b
Online activity
PPP Who wants to win millions
SB p. 34 ex. 1

HOMEWORK

 • Workbook p. 10 ex. 1,2
 • Vocabulary: naucz się słówek: 2.1 Job interview od numeru 16 do 23 (from 16 to 23)
 • GameLINK

Lesson 10
20.12

Temat: Jobs.

1. Check homework
2. Christmas vocabulary: revision
- PPP Hidden pictures: Christmas
- Kahoot
3. Warm up
4. SB p. 22 ex. 1
5. PPP JObs

HOMEWORK

 • Workbook p. 8 ex. 1
 • Online exercise (zrób zadania online) Quiz
 • Vocabulary to learn (Naucz się słówek): 2.1 Job interview from 1 to 15 (od 1 job do 15 How old is he?)

Lesson 9
13.12

Temat: Christmas.

1. Check homework and dictation
2. Warm up
3. PPP christmas

HOMEWORK

 • Workbook p. 7 ex. 3; p. 8 ex. 2
 • Vocabulary: Christmas (zobacz skrypt u góry strony, na drugiej stronie są słówka związane ze swiętami)

Lesson 8
05.12

Temat: My family.

Check homework
Warm up: Hangman game: (COLOURS)
SB p. 19 ex. 6,7
SB p. 19 ex. 8
SB p. 21 ex. 1
SB p. 21 ex. 2
General Conversations

HOMEWORK

 • Workbook p. 5 ex. 10; p. 6 ex. 1
 • Learn vocabulary / Naucz się słówek: 2. My world (od mum/mother do film character) LINK

Lesson 7
28.11

Temat: Verb to be: negatives.

1. Check homework
2. Warm up
3. Indefinite articles: PPP
4. Worksheet- articles
5. SB p. 16 ex. 2a & video on that
6. SB p. 16 ex. 2b,c
7. Kahoot game

HOMEWORK

 • Workbook p./str. 4 ex./zad. 4; p./str. 5 ex./zad. 7,8
 • Revise vocabulary / Powtórz dotyczas przerobione słownictwo: 1.1 Hi! ; 1.3 Numbers and Colours; 1.6 People at work

Lesson 6
21.11

Temat: Verb "to be".

- Ice break
- Homework checked
- Online activity: LINK
- SB BLAZE 1 page 11 ex. 5,6
- Online games - Jobs
- Dice game

HOMEWORK

 • Workbook p./str. 4 ex./zad. 3; p./str. 2 ex./zad. 6
 • Online game: jobs (znajdź zawody w wykreślance wyrazowej) LINK
 • poćwicz ze skryptem lub Memrise (practice with the script or Memrise) słownictwo 1.6 People at work

Lesson 5
14.11

Temat: Numbers&Colours.

1. Check homework and vocabulary
2. SB p. 10 ex. 1,2,3,4
3. Online game
4. practice numbers

HOMEWORK

 • poćwicz słówka: 1.3 Numbers&Colours part 2 (Practice vocabulary 1.3 Numbers&Colours part 2. )LINK
 • Workbook (Ćwiczenia) str./p. 2 zad. / ex. 2
 • Zagraj w grę: LINK

Lesson 4
07.11

Temat: Names.

1.Checked homework
2. Video: the alphabet
3.SB p. 8-9: ex. 3; ex. 4
4.Game: LINK

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn (naucz się słówek): LINK
 • Workbook (Ćwiczenia) p. 4 ex. 1,2 (pomoc: Podręcznik str. 9 zad. 3)

Lesson 3
24.10

Temat: Countries and nationalities..

Check homework
Warm up: PPP Hidden pictures Countries
BLAZE 1 p. 6-7
p. 14 ex. 1,2

HOMEWORK

 • Ćwiczenia (Workbook) str./p.3 zad./ex. 8
 • Vocabulary to learn (Naucz się słówek): 1.1 Hi! LINK

Lesson 2
17.10

Temat: Colours, countries.

Warm up
YES/NO GAME (online using emoticons)
Numbers Revision
Colour game:
Toungue twister
BLAZE 1 LESSON 1 point 3 (SB p. 5 ex. 1,2)

HOMEWORK

 • Zainstaluj aplikację Memrise i poćwicz słówka: 1.3 Numbers&Colours part 1. Możesz również użyć skryptu - patrz link u góry strony (Practice vocabulary 1.3 Numbers&Colours part 1. )
 • Ćwiczenia (Workbook) str./p. 2 zad./ex. 3,5

Lesson 1
10.10

Temat: Getting to know each other / Numbers.

1. Warm up
2. Display: Where are you from
3. NUMBERS 1-20: VIDEO
4. Practicing numbers 1-20, and math
5. Game on numbers

HOMEWORK