DD_roundies.addRule("a.posts-icon, a.comments-icon, a.email-icon, img.logo");

JACEK

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA ENGLISH FILE ELEMENTARY
LINK DO MEMRISE

LEKCJA 18
20.06.

Temat: Final exam / PRactical English: Buying a coffee

Final exam
SB PRACTICAL ENGLISH 2

HOMEWORK

LEKCJA 17
13.06. O

Temat: Word order in questions.

SB p. 26 ex. 1f,g
PPP word order in questions
SB p. 128, 129 ex. a

HOMEWORK

 • Watch the videos:LINK; LINK
 • Vocabulary to learn: 3c
 • WB p. 23 ex. 2b,c,d

LEKCJA 16
11.06. O

Temat: Love me, Love my dog.

SB p. 26 ex. 1a,b,c

HOMEWORK

 • SB p. 27 ex. 2a,3a
 • WB p. 22 ex. 2a
 • Vocabulary: 3b part 2

LEKCJA 15
6.06.

Temat: Present simple - practice.

PPP Present simple
SB p. 128-129 3B
Worksheet: EFE 3a Grammar
SB p. 25 ex. 2,3

HOMEWORK

 • Learn vocabulary - 3b part 1
 • Workbook p. 20-21 ex. a,b,c; 2a,b,d,e,f,g
 • Przygotuj krótką wypowiedź: Tell me about your family

LEKCJA 14
23.05 O

Temat: Present simple.

SB p. 22 ex. 1,3
SB p. 128-129 3A
PPP Present Simple - speaking

HOMEWORK

 • Learn vocabulary - 3a part 1
 • Workbook p. 18-19 ex. 2a,b,c,d
 • Przygotuj odpowiedzi na pytania: How are you today? What's the weather like today? What are your plans for the long weekend?
 • EXTRA HOMEWORK:
 • Learn vocabulary: 3a part 2
 • Student's Book p. 23 ex. 4a,b
 • Student's Book p. 154 Jobs ex. a
 • Watch the the film Film and do Student's Book p. 19 ex. 6a

LEKCJA 13
21.05 A

Temat: Revision: module 2.

SB p. 18 ex. 1; 4a; p. 126 GRAMMAR 3C
Quick test 2

HOMEWORK

 • Workbook p. 17 ex. 2a,b
 • Student's Book p. 20 GRAMMAR, VOCABULARY ex. a,b,c,d

LEKCJA 12
09.05 O

Temat: Speaking.

Speaking.

HOMEWORK

 • Powtórzyć słówka 2a,b,c (revise vocabulary 2a,b,c)
 • Powtóryzyć gramatykę 2a,b (revise grammar 2a,b)
 • Ćwiczenia online:
  GRAMMAR: ĆWICZENIE 1
  ĆWICZENIE 2
  VOCABULARY LINK
 • TEST (został wysłany przez skype)

LEKCJA 11
11.04

Temat: Adjectives and colours.

SB p. 16 ex. 1a,b; 2,3,4
EFE 2b communicative

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn (proszę nauczyć się słówek) - 2b part 2
 • Workbook p. 14-15 ex. 1a; 2a,b,c,d,e
 • EXTRA 1 homework:
 • - Student's Book p. 18 ex. 1a
  - Workbook p. 16 ex. 1a,b,c
  - Watch the film Film and do exercises: Student's book p. 127 2C ex. a,b
 • EXSTRA 2:
  -Student's Book p. 153 ex. a
  -Workbook p18 ex. 1a,b,c

LEKCJA 10
09.04

Temat: Adjectives.

SB p. 152
PPP 2b adjectives
SB p. 126-127 2b Adjectives

HOMEWORK

 • Workbook p. 14 ex. 1b,c
 • Vocabulary 2b part 1

LEKCJA 9
21.03

Temat: Singular and plural nouns.

SB p. 15 ex. 2,3,5
Speaking activity: the same or different?
Worksheet: Vocabulary 2a

HOMEWORK

 • Karta pracy:LINK
 • Workbook str. 13 zad. 2a,b,c,d,e,f
 • Film:LINK
 • Proszę nauczyć się słówek: 2a od 18 do 34
 • EXTRA HOMEWORK:)
  - Student's Book str. 152 zad. a; pomoc: słówka -skrypt: unit 2b
  - Student's Book str. 17 ex. 5a

LEKCJA 8
19.03

Temat: Things.

Quick test 1
SB p. 14 ex. 1 + p. 151

HOMEWORK

 • - Vocabulary to learn (Proszę nauczyć się słówek): UNIT 2A from 1 writer to 17 printer (od numeru 1 do 17)
 • - Workbook (Ćwiczenia) p. 12 ex. 1a,b
 • - Extra activities (Dodatkowe ćwiczenia): online z odpowiedziami LINK

LEKCJA 7
14.03

Temat: Woud you like coffee?

SB p. 13 ex. 4

HOMEWORK

 • Workbook (ćwiczenia) str. 10 zad. 3,4; str. 11 zad. 1,2,4
 • Proszę powtórzyć słownictwo 1a,b,c ze skryptu oraz gramatykę z podręcznika str. 124: czasownik "be" twierdzenia, pytania, przeczenia oraz przymiotniki dzierżawcze (mój, twój itd.)

LEKCJA 6
12.03

Temat: Arriving in London.

SB p. 12 ex. 1,2 3a,b

HOMEWORK

 • 1. Workbook str. 10 zad. 1,2
 • 2. Proszę nauczyć się ze skryptu: practical English 1: Arriving in London
 • 3. Workbook p. 9 ex. 3a,b,c

LEKCJA 5
05.03

Temat: What's your email?

SB p. 10-11 ex. 1,2,3

HOMEWORK

 • Proszę nauczyć sie słownictwa: 2c part 2;
 • Workbook (ćwiczenia) str. 7 zad. 3d,e
 • Student's Book (podręcznik) str. 150 zad. a,c
 • Ćwiczenie online: LINK
 • Extra homework: Workbook str. 5 zad. 3a,b,c,d; Workbook str. 8 zad. 1a,b

LEKCJA 4
29.02

Temat: Numbers 1-100.

SB p. 8-9 ex. 1c; 3; 5
Worksheet: 1b vocabulary EFE (countries and nationalities)

HOMEWORK

 • Przydatne wyrażenia: LINK
 • Proszę posłuchać alfabet: Alphabet
 • Obejrzeć film - numbers Numbers
 • Workbook (ćwiczenia) str. 6 zad. 1c,d; str. 7 zad. 3a,b,c
 • Proszę nauczyć się słówek ze skryptu: UNIT 1B PART 2

LEKCJA 3
27.02

Temat: Countries and nationalities.

SB p. 8 ex. 1a,b; p. 149

HOMEWORK

 • 1. Proszę nauczyć się słówek: UNIT 1B PART 1
 • 2. Workbook (Ćwiczenia - czarno-biała część książki) str. 6 zad. 1a,b
 • 3. Obejrzeć film:LINK

LEKCJA 2
09.02

Temat: Verb "to be", days of the week.

To be, numbers - activities, listening

HOMEWORK

 • Proszę zalogowac się do Memrise i poćwiczyć słówka - Unit 1a LINK
 • Zrobić ćwiczenie online: LINK
 • Obejrzeć film: LINK
 • EXTRA HOMEWORK (DODATKOWE ZADANIE DOMOWE)
 • proszę obejrzeć film (my, your, his, her itd.) Film
 • Ćwiczenie online: Exercise 1 Exercise 2

LEKCJA 1
06.02

Temat: Hello.

PPP Hello - speaking
Listening and speaking - Welcome to the class

HOMEWORK

 • Proszę nauczyć się wyrażeń: LINK
 • Obejrzeć film (czasownik być :to be) LINK