DD_roundies.addRule("a.posts-icon, a.comments-icon, a.email-icon, img.logo");

PAULINA

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA ENGLISH FILE ELEMENTARY PT 2
LINK DO MEMRISE MEMRISE IRREGULAR VERBS

11.04 - lekcja nie odbyła się

Lesson 10
04.04

Temat: SHOULD.

1. WARM UP- see if the St did their homework
2. THE VERB SHOULD:
- DISCUSS THE THEORY WITH THE ST
-SHOULD for giving advice=SPEAKING
-IF TIME ALLOWS: SHOULD activity

HOMEWORK

 • next week topic: BUSES
 • you can watch this film and write down some new vocabulary/możesz obejrzeć ten film i wypisac niektóre nowe słówka:LINK

27.03 - lekcja odwołana

Lesson 9
21.03

Temat: FOOD PART 2 + FAST FOOD.

1. WARM UP
2. PPP EFE FOOD
3. FAST FOOD discussion

HOMEWORK

 • vocabulary unity 9A part 1nad 2:: Vocabulary Bank: Food and drink (use memrise or script -elementary unit 9)
 • next week topic: the verb SHOULD, you may get familiar with the theoryLINK

Lesson 8
19.03

Temat: FOOD AND DRINKS and SOME/ANY.

- Checked homework
- FOOD discussion LINK
- SOME/ANY grammar and worksheet LINK

HOMEWORK

 • - Vocabulary unity 9A part 1: Vocabulary Bank: Food and drink (use memrise or script -elementary unit 9)
 • - Do the quiz online (some/any/a) LINK
 • - NEXT WEEK TOPIC: FOOD AND DRINKS PART 2 and fast food

Lesson 7
14.03

Temat: GETTING LOST.

-Warm up; Introduction PPP
-GIVING DIRECTIONS (BBC WEBSITE)
-VOCABULARY: DIRECTIONS EX.2 SB English File elementary
-ex. 3 ASKING THE WAY -film (ex.3 p. 60)
-SBp. 61 ex. 3b

HOMEWORK

 • vocabulary English file elementary Practical English 4: Getting lost
 • NEXT week topic: FOOD and drinks oraz + SOME ANY-warto poczytać o tych wyrażeniachLINK

Lesson 6
12.03

Temat: Hobbies and Leisure time.

Hobbies and Leisure time
Introduction
Warm up - last week revision
SPEAKING LEISURE ACTIVITIES -LINK
HOBBIES making questions -;LINK

HOMEWORK

 • study these 15 words (leisure activities and hobbies) -FILM
 • NEXT WEEK TOPIC: GETTING LOST

08.03 - lekcja odwołana

Lesson 5
04.03

Temat: APARTMENTS AND HOUSES.

Warm up: What's new?
vocabulary introduction: LINK
SPEAKING all things topics: speaking Let’s talk: Board gameLINK

HOMEWORK

 • revise vocabulary House with memrise or script: UNIT 8B A house with a history
 • next week’s topic: Getting lost

Lesson 4
01.03

Temat: PAST SIMPLE.

1. check homework
2. WARM UP Past simple theory
3. discussion questions – THE PAST

HOMEWORK

 • vocabulary: study irregular verbs/poćwiczyć nieregularne czasowniki są w skrypcie na naszej stronie internetowej, LINK pod Pani/a imieniem, jest też specjalny kurs w memrise do irregular verbs-proszę skontaktować się z sekretariatem
 • NEXT WEEK TOPIC: APARTMENTS AND HOUSES
 • Optional/dodatkowo można uczyć się słówek używając Memrise lub skryptu: unit 8B

Lesson 3
26.02

Temat: THE VERB TO BE (PAST SIMPLE)

1) INTRODUCED THE TOPIC
2) WARM UP –THE VERB TO BE IN THE PRESENT SIMPLE TENSE
3) WORKSHEET WAS/WERE
4) SPEAKING: PAST SIMPLE TO BE
5) WORKSHEET : LINK

HOMEWORK

 • Optional; use/poćwicz z Memrise elementary UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be
 • (Past Simple- twierdzenia, negatives, interrogatives=pytania )
 • Do some online activities(choose what you want)LINK
 • NEXT WEEK’S TOPIC: PAST SIMPLE można poćwiczyć z memrise elementary unit 7B iC grammar past simple

Lesson 2 part 2
09.02

Temat: LEARNING LANGUAGES.

Introduction
PPP BREAKING THE ICE TALK FOR A MINUTE
homework
LEARNING ENGLISH SPEAKING PART 2 Learning languages
LEARNING ENGLISHLearning languages

HOMEWORK

 • read the text, find the solutions to the problems/przeczytaj tekst, zaproponuj rozwiązania LINK
 • script/ MEMERISE UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be (Past Simple- twierdzenia, przeczenia, pytania )
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

Lesson 2
08.02

Temat: LEARNING LANGUAGES.

Introduction
PPP BREAKING THE ICE TALK FOR A MINUTE
Homework + correction
English Language - Speaking worksheetLINK
Learning English Questions -LINK

HOMEWORK

 • read the text, find the solutions to the problems/przeczytaj tekst, zaproponuj rozwiązania LINK
 • script/ MEMERISE UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be (Past Simple- twierdzenia, przeczenia, pytania )
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

Lesson 1
29.01

Temat: BREAKING THE ICE

DISCUSSION LINK
WORKSHEET LINK
DISCUSSION part 2 LINK

HOMEWORK

 • Watch the film –practise/poćwicz LINK
 • Study vocabulary from the worksheet/poucz się słowek z karty pracy LINK