ROSÓŁ

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 3
LINK DO MEMRISE BLAZE 3

SPOTKANIE 60 : LEKCJA 30
13.06. O

Temat: Summer holidays!

Summer: discussion, games, activities, films

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • NO HOMEWORK :)

SPOTKANIE 59 : LESSON 26
11.06. O

Temat: FINAL LESSON: Holidays

Word Association PPP Summer What have you learned?

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • NO HOMEWORK :)

SPOTKANIE 58 : LEKCJA 29
06.06. O

Temat: Revision module 7.

Family fortune -game
Film penguins +discussion
Guess the words-disappearing words (L29Inter)

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • NO HOMEWORK :)

SPOTKANIE 57 : LESSON 25
04.06. A

Temat: REVISION (mainly module 7 but others too:)

WARM UP SB unit 7.6p. 119 ex. 9 Revision
HOMEWORK
DICTATION
SOFTWARE/SB : PREPOSITIONS AND PREPSOISTIONAL PHRASES: PHRASAL VERBS p.137: Revision
SB LANGUAGE REVIEW 7 p. 131 ex.1,2,3,4
SOFTWARE (SBp. 124): FUNTIME: D BOARDGAME SPACE nad QUIZ
SB LANGUAGE REVIEW 7 p. 131 ex.5,6,7
REPORTED SPEECH AND MESSAGINGLINK

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • NO HOMEWORK :)

SPOTKANIE 56 : LEKCJA FINAL TEST
28.05. O

Temat: Lekcja Final test.

Final test part 1 and 2

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 04.06:

 • NO HOMEWORK :)
 • W DNIACH 30.05 i 31.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA :)

SPOTKANIE 55 : LEKCJA 27
23.05. O

Temat: Either.. or/Neither...nor/ Both.

warm up Kahoot articlesLINK
PPP Neither both
Video BOTH, NEITHER, EITHER:LINK
Worksheet: neither / eitherLINK
Game: guess the word (15 compound word riddles)LINK

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 06.06:

 • ! WE WTOREK 28.05 ODBĘDZIE SIĘ TEST KOŃCOWY !
 • Revise- either ...or/neither nor/ both WB Grammar in Use p. 50
 • WB p. 86 ex. 17,18
 • W DNIACH 30.05 i 31.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA :)

SPOTKANIE 54 : LESSON 24
21.05 A

Temat: E-communicating unit 7.6.

1) PPP WARM UP DISAPPEARING WORDS - to revise vocabulary from the whole year.
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SBp. 118 unit 7.6 ex.1 + Discussion + Game
5) SBp. 118 ex. 2 listening
6) SBp. 118 ex. 3 + Discussion + THINK activity
7) SBp. 118 ex.4 SPEAKING
8) THE LANGUAGE OF TEXT MESSAGES worksheet

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 28.05:

 • ! WE WTOREK 28.05 ODBĘDZIE SIĘ TEST KOŃCOWY !
 • Vocabulary unit 7.6
 • WBp. 82 ex.20,21,22
 • W DNIACH 30.05 i 31.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA :)

SPOTKANIE 53 : LEKCJA 26
16.05. O

Temat: Articles: a/an/the.

Question tags revisionLINK
Articles: WORKSHEET ARTICLES CHINCHILLA WATERMELON FESTIVAL
Film watermelon festival + discussionLINK
Worksheet: articles theory + WB Grammar in Use p. 46
KAHOOT articlesLINK

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • 7.2 Grammar The/a/an; use MEMRISE!
 • WB p. 85 ex. 6,7,9; WB Grammar in Use p.47 ex. 10, 11

SPOTKANIE 52 : LESSON 23
14.05 A

Temat: Hotel and Technology.

1. Warm up
2. Dictation
3. Homework
4. SB p116 Ex 1 and 2
5. SB p117 ex 5,6,7,8
6. Speaking Hotel

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • -vocabulary unit 7.5 part 1 and 2
 • -WBp.81 ex.16,17,18, (AND ex. 19 ONLY IF YOU DID EVERYDAY ENGLISH SBp.117 ex.9 during the class)

SPOTKANIE 51 : LEKCJA 25
09.05. O

Temat: Question tags. Test-module 6.

warm up-vocabulary revision-making crossword
test
SBp. 109 ex. 7 theory-Question tags
kahoot question tagsLINK
SBp. 108 Wonders of the future ex.1,2
speaking Technology

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 16.05:

 • Vocabulary unit 7.1
 • WBp. 78 ex.3,4; p. 84 ex.2,3
 • WB grammar in Use p. 44 ex. 1

SPOTKANIE 50 : LESSON 22
07.05 A

Temat: Digital detox (unit 7.4).

1) WARM UP: the long weekend
2) HOMEWORK
3) WB str. 86 ex.13 SPEAKING
4) Introduction of the topic: Digital detox
5) SB unit 7.4 p. 114 ex. 1 NEW VOCABULARY
6) SBp. 114 ex.2,3,4 ,5,6,7
7) Open discussion

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 14.05:

 • - Vocabulary unit 7.4 Digital detox
 • - WBp.80-81 ex.13,14,15

SPOTKANIE 49 : LESSON 21
30.04 O

Temat: High Tech and Space.

- WARM UP- speaking
- HOMEWORK
- DICTATION
- MODULE 7 High Tech p. 107
- INTRODUCE THE TOPIC: SPACE; (WB VOCABULARY BANK 7: EXPLORING THE STARS)
- SPACE QUIZ=GAME

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 07.05:

 • Vocabulary unit 7:0 High tech + WBp. 98 Vocabulary Bank 7 ex.1 (jobs) and ex.2 (verbs)
 • WBp. 78 ex.1,2; p. 83 ex.27
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 48 : LEKCJA 24
25.04. O

Temat: Revision-module 6.

Warm up kahoot Are you smarter than a 5th grader?LINK
SB p. 103 (Self-check) ex. 5,6
GAME: PPP Back to the board
WB p. 74-75 ex. 14-15=GAME steal swap bust

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 09.05:

 • Revise for the test from Module 6 - Reported speech, reporting verbs + vocabulary: Module 6.1 Grammar: Reported speech (określenia miejsca i czasu) 6.1 part 1, 6.3 part 1,2; 6.4 part 1,2; 6.6 part 1
 • Workbook p. 68 ex. 11,14
 • Workbook Grammar in Use p. 37 ex. 2
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 47 : LESSON 20
23.04 A

Temat: MUSIC, Writing an email.

1) WARM UP- TOP 5 GAME
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SBp. 100 ex.1
5) Ex.2 SPEAKING
6) Ex.4 SBp. 101 (unit.6.6) +FILM
ex.4 (reading and matching)
7) PPP TALK FOR A MINUTE TV/FILMS/MUSIC/BOOKS
8) KAHOOT MUSIC
9) SB unit 6.6. p. 101 ex.4,5,6,7

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 30.04:

 • -vocabulary unit 6.6 part 1
 • -write an email/napisz maila (jeśli pisaliśmy razem na zajęciach, podaj inne własne przykłady)
  Proponujesz koledze z Anglii wyjazd na koncert. W e-mailu do niego :
  • napisz, na koncert jakiej grupy się wybierasz i dlaczego
  • opisz jedno wydarzenie z poprzedniego koncertu tej grupy i jaki był tego skutek
  • doradź, co powinien ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego.
  Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech
  podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje.
  Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów 8klasa/80-130 słów maturzyści (nie licząc
  wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.
 • OD 01.05 DO 03.05 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO :)

SPOTKANIE 46 : LEKCJA 23
18.04. O

Temat: Reporting verbs. Czasowniki w mowie zależnej.

Warm up -discusison on high schools in Bydgoszcz
WB p. 73 ex.7
kahoot reorted speech
WBp. 40 REPORTING VERBS -tabelka omawiamy
SBp. 97 ex.7

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Learn for the test: unit 6.4 part 1 and 2
 • WB p. 74 ex. 12; (pomoc WB back: p. 40 tabelka) WB Grammar in Use p. 41 ex. 10,11, 12.

SPOTKANIE 45 : LESSON 19
16.04 A

Temat: Art.

WARM UP =GAME MYSTERY BOX
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 96 unit 6.4 ART ex 1+2
FILM: What is art?
SPEAKING: ART
SBp. 97 ex. 6+8
FILM about „Banksy

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • -vocabulary unit 6.4 Art part 1 and 2
 • -WBp. 69 ex. 16,17
 • -SBp.99 ex. 9-if not done during the class (first read the word formation box)

SPOTKANIE 44 : LEKCJA 22
11.04.

Temat: Reported speech: questions;. commands.

warm up FILM + Discussion on annoying habitsLINK
GAME -reported speech revisionLINK
- SB p. 93 ex. 7, 8
KAHOOT REPORTED SPEECH QUESTIONS COMMANDS (10 questions)LINK

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary: 6.3 part 1 and 2
 • Pomoc do zrobienia ponIższych ćwiczeń; teoria w WB (z tyłu ksiażki) unit 6 strona 38 REPORTED QUESTIONS and COMMANDS)
 • WB Grammar in Use p. 38 ex. 5
 • WB p. 73 ex.6, 7,8

SPOTKANIE 43 : LESSON 18
09.04

Temat: ON STAGE (unit 6.3)

WARM UP-Theatre + DISCUSSION
HOMEWORK
DICTATION
Unit 6.3 ex.1 =warm up (new vocabulary: theatre 2
VOCABULARY AND SPEAKING: SBp. 94 ex.1a,b, ex. 2
WATCHING: SBp. 94 FILM
GREEK THEATRE
FILM GREEK THEATRE LINK
PLAY KAHOOT LINK
SBp. 95 ex.9 LISTENING
EVERYDAY ENGLISH: BOOKING TICKETS FOR A PREFORMANCE
SBp. 95 ex.10
SBp. 95 ex.11
SBex.6 speaking

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • -vocabulary unit 6.3 part 1 and part 2
 • -WBp. 67 ex.10; p68 ex.12,13; p. 69 ex.15

SPOTKANIE 42 : LEKCJA 21
04.04.

Temat: Reported speech-mowa zależna.

warm up - Easter discussion
KAHOOT VOCABULARY: CRIMELINK
SB p. 90 (unit 6.1) ex. 1,2
reported speech filmLINK
WB Grammar in Use p. 36 teoria mowa zależna; ex. 1 p. 37
reported speech kahootLINK

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Learn for the test: SCRIPT Module 6.1 GRAMMAR: Reported speech: określenia czasu i miejsca (11 wyrażeń: mowa zależna/mowa nie zależna) + module 6.1 part 1;
 • WB p. 66 ex. 2; p. 72 ex. 1,2,3

SPOTKANIE 41 : LESSON
26.03

Temat: EASTER & SPRING.

1. Warm up
2. Homework
3. PPP SPRING
4. EASTER QUIZ
5. PPPK EASTER

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 09.04:

 • Easter vocabulary (see the scripts or use memrise)
 • SB p. 134 prepositions ex. 1, 2, 3
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 40 : LEKCJA 20
21.03.

Temat: Crime.

passive voice revision: worksheet correct mistakes (all hings grammar)
passive voice revision -kahootLINK
SBp. 80 ex.1,2,3,4
PPP past modals (only: had to, could)
video + worksheet Double Dutch

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 04.04:

 • WB Grammar in Use p. 31 ex. 4
 • do the worksheet,LINK
 • Vocabulary unit 5.4 part 1 + Functions
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 39 : LESSON 17
19.03

Temat: Holiday problems. Adjectives ending with „ed” and „ing”.

WARM UP- Word association
HOMEWORK
DICTATION
SB unit 5.3 p. 78 ex.1,2 introduce vocabulary
READING SBp. 78 ex.3,4,5,6
SPEAKING TALK FOR A MINUTE HOLIDAYS
ADJECTIVES ENDING “-ed” and “-ing”
SB p. 79 ex.11
SPEAKING TIME (ed, ing
Kahoot:LINK

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 26.03:

 • -vocabulary unit 5.3 part 1 and part 2
 • -WBp. 55 ex. 10 (first read the information box), p. 56 ex.11, 12, 13
 • OD 27.03 DO 02.04 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :)

SPOTKANIE 38 : LEKCJA 19
14.03.

Temat: Modalverbs. Madagascar.

warm up=vocabulary revision (laminated hidden words)
passive voice -theory + kahootLINK
Madagascar SB p. 74 (unit 5.1) ex. 1,2,3 + discussion
WB Grammar In Use p. 31 ex. 1

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary 5.1 part 1;
 • WB p. 60 ex. 1,2,3
 • WB Grammar in Use p. 31 ex. 2,3 (i przemyśl cw. 1)

SPOTKANIE 37 : LESSON
12.03

Temat: ST PATRICK’S DAY.

WARM UP – to revise vocabulary (picker wheel)
DICTATION
CHECK HOMEWORK
PPP St. Patrick's day (all slides almost)

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • - Study St Patrick’s vocabulary from the game (12 words)LINK

SPOTKANIE 36 : LEKCJA 18
7.03.

Temat: Passive voice -revision.

warm up -food Vocabulary Building + buzzers
SB p. 58 (unit 4.2) ex. 1 Food and Cooking methods
Passive voice -theory + game baamboozle (L17)
film: British Council -The giant chocolate chip cookies + worksheet

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • learn for the test: vocabulary unit 4.2 part 1 and passive voice – strona bierna – będzie test ze strony biernej
 • worksheet passive voice (rozdana na zajeciach)
 • Workbook: Grammar in Use p. 23 ex.1,2

SPOTKANIE 35 : LESSON 16
05.03

Temat: What’s wrong; reflexive pronouns; Prasal verb: bring.

1) WARM UP
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) GAME PPP HIDDEN PICTURES
5) SB unit 4.4 p. 62 ex. 1+2+3+4+5+6
SB ex 8 (theory) and ex. 9
SPEAKING PPP TALK FOR A MINUTE FOOD

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 4.4 part 1 + Prasal verb: bring (unit 4.4 part 2 od 34 do 40)
 • WBp. 44 ex.14,15,16 p. 45 ex. 17,18

SPOTKANIE 34 : LEKCJA 17
29.02.

Temat: Test module 3.

warm up -unscramble the words -vocabulary revision
homework checked
test module 3 + tea and sweets:)
kahoot leap yearKahoot

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary: unit 4.1
 • WB, p. 42, ex. 3
 • obejrzyj prezenctaję dotyczącą passive voice (strony biernej) Link
 • po obejrzeniu prezentacji o passive voice zrób: zadanie online i zrób zdjęcie z wynikiem (dowód:) Link
 • WBp. 48 ex. 1

SPOTKANIE 33 : LESSON 15
27.02

Temat: FOOD ART.

1) WARM UP-SPEAKING: to revise „wish”
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) INTRODUCE THE TOPIC: FOOD ART
5) SBp. 60 unit 4.3 ex.1,2
6) SBp. 60 ex. 3 What is Veggy Art?
7) SBp. 60 ex. 4 READING
8) GAME TOP 5 PPP

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 4.3 part 1
 • WBp. 43 ex.10,11; p. 44 ex.12,13

SPOTKANIE 32 : LEKCJA 16
08.02.

Temat: Revision module 3.

warm up-hangman (vocabulary revision)
conditional revision kahootLINK
SB Self check 3 ex.1,4,5
game PPP Who wants to win millions?

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 29.02:

 • JEŚLI WSZYSCY ZROBIĄ ZADANIE DOMOWE BĘDZIE HERBATKA:)
 • Revise for the test: vocabulary from the script/memrise Module 3; grammar from module 3 (future forms, wishes, conditionals, -ing form, infinitive, infinitive without to)
 • Workbook: p. 38 ex. 15,16; p. 39 ex. 20
 • SB Self check 3 p. 53 ex.2,3,6
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 31 : LESSON 14
06.02

Temat: Language in use 3, może self-check 3p. 54?

WARM UP-Vocab revision
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 127 Language review 3 EX.1,2,3,4
SPEAKING PPP ANIMAL RIGHTS (by Rob)
SBp. 127 ex.5,6,7

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 27.02:

 • vocabulary module 3.3 part 1
 • WBp. 41 ex.3
 • SBp. 54 ex.7
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 30 : LEKCJA 15
01.02.

Temat: Wishes.

.WARM UP = GAME CATEGORIES “Państwa Miasta”
worksheet wishes LINK
film BBC wishes
kahoot wishes LINK

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 3.5 Functions and wishes
 • Workbook p. 38 ex. 14; Workbook Grammar in Use p. 21 ex. 15,16

SPOTKANIE 29 : LESSON 13
30.01

Temat: Exclamations; Ways to save on water.

-WARM UP speaking second conditional (revision)
-HOMEWORK
-DICTATION
-SBp. 49 unit 3.5 ex.7 EXCLAMATIONS
-SBp. 49 ex. 8
-SBp. 49 ex. 10,11,12
-PPP VOCABULARY REVISION MODULE 3
-SB unit 3.6 p. 51
-SPEAKING: first conditional revision

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 3.6
 • WBp. 34 ex.17,18
 • WBp. 39 ex. 19

SPOTKANIE 28 : LEKCJA 14
25.01.

Temat: Eco-living / Gerund or Infinitive?

Future tenses -revision
conditionals revision
SB (unit 3.1) p. 41 ex. 7
Game: PPP lucky box

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • revise grammar: gerunds or infinitive: Workbook Grammar in Use p. 16: -ing form, to infinitive, infinitive without to
 • Learn from the script / Memrise: Module 3.1 Grammar: Infinitive / Bezokolicznik oraz Gerund / czasowniki z “ING”
 • Workbook p. 36 ex. 1,2,3; Workbook Grammar in Use p. 17 ex. 3

SPOTKANIE 27 : LESSON 12
23.01

Temat: Everyday English: Suggest-Agree/Disagree; Third conditional -speaking.

1) WARM UP (vocabulary revision)
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) FILM + dicsussion
5) SBp. 48 ex.1,2 + speaking
6) PPP Environment QUIZ/GAME
7) THIRD CONDITIONAL a & b

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • Vocabulary unit 3.5 Clean up our world and Function and wishes
 • Watch the film: How to make suggestions LINK
 • WBp. 33 ex. 15,16

SPOTKANIE 26 : LESSON 11
18.01

Temat: Go Green. Future tenses.

-Warm up; Introduction PPP & Typhoon
-checked homework
-INTRODUCE THE TOPIC: Go Green and do the quiz: How Green are you?
-WBp. 94 VOCABULARY BANK 3 GO GREEN
-FUTURE CONTINUOUS; WARM UP –GRAMMAR RULES & SPEAKING use the WORKSHEET

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek (23.01):

 • vocabulary unit 3.1 part 2
 • read „We use the Future Continuous:” in your WB (Grammar in Use) p. 18 and for each rule write your own example ( a question or a possitive or negative sentence)
 • SBp. 40 ex.4

SPOTKANIE 25 : LEKCJA 13
16.01.

Temat: Third conditional. (Tzreci okres warunkowy).

warm up -guess my word= vocabulary revision
PPP Third conditional
SB p. 47 (unit 3.4) film -Dinosaurs + discussion
PPP Categories -vocabulary and grammar revision

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 25.01:

 • vocabulary unit 3.2 part 2
 • Workbook p. 38 ex. 12,13
 • Workbook Grammar in Use p. 21 ex. 12,14

SPOTKANIE 24 : LEKCJA 12
11.01.

Temat: Future forms.

warm up: vocabulary revison using pickerwheelhttps://pickerwheel.com
Worksheet: Conditionals 0,I,II
Peanut butter and jelly in space FILM + worksheetVideo
future-revision

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary module 3.3 part 1
 • online activityLink
 • revise future tenses-powtóz uzycie czasów przyszłych = zadanie w cwiczeniach WBp. 37 ex.7 learn the rules by heart

SPOTKANIE 23 : LESSON 10
09.01

Temat: Endangered Animals.

Introduction + Warm up
Homework
Dictation
PPP Endangered animals
SB p.44 ex. 1,2,3,5,6
Speaking worksheet
QuizLINK

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 3.3 part 2
 • WBp. 31 ex.8; p. 32 ex. 9
 • play this game online, take a photo of your score☺LINK

SPOTKANIE 22 : LEKCJA 11
4.01.

Temat: Future forms.

warm up: vocabulary revision: laminated words -matching pairs
test/kartkówka
Film -Keith -speak like a nativehttps://www.youtube.com/watch?v=Whetyw1aUyU
Workbook Grammar in Use p. 18 + Worksheet: Blaze 3 Future forms
Future contin. flm:https://www.youtube.com/watch?v=N6ejjMWsFfg
future forms kahoot:https://play.kahoot.it/v2/?quizId=2175fb9f-1541-4b7c-a566-6899baedf315
SB p. 45 (unit 3.3) ex. 8

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 3.2 part 1
 • WB p. 37 ex. 7, 8, 9;
 • WB Grammar in Use p. 19 ex. 7, 8

SPOTKANIE 21 : LESSON 9
02.01

Temat: Earth.

- Warm up PPP LESSON 9 (Back to the board-vocabulary from unit 1 and 2=revision)
- Dictation
- SBp. 39 unit 3.0 Think Earth (Introduction of the new vocabulary + ex.2 speaking)
- SB unit 3.2 p.42 ex.1
-PPP Lesson 9 the verb PREFER and RATHER
- Prefer worksheet
- SBp. 42 ex.2
- SBp. 43 ex.11 (Watched the film instead of reading/listening)

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • Vocabulary module 3.0 Think Earth
 • WBP. 30 ex.1; p. 31 ex.5,6,7

SPOTKANIE 20 : LEKCJA 10
14.12

Temat: Test module 2.

warm up TOP 5
Test module 2
Christmas crossword

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 04.01:

 • Vocabulary to learn: Module 3.0 Think Earth
 • Workbook p. 35 ex. 21
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 19 : LESSON
12.12

Temat: CHRISTMAS.

1) WARM UP
2) HOMEWORK
3) VOCABULARY TEST
4) PPP CHRISTMAS
5) CHRISTMAS WORKSHEET
6) KAHOOT CHRISTMAS SONGS
7) CHRISTMAS SONG (LAST CHRISTMAS - WHAM! )
8) GAME, VOCABULARY BUILDING LINK

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 02.01:

 • - Vocabulary Christmas part 1 and 2 (use Memrise-the beginning of the course)
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 18 : LEKCJA 9
07.12

Temat: Revision. Writing an email (matura).

VOCABULARY WARM UP-disappearing words
homework -checked
vocabulary test
Game: Wheel of Fortune-revision
SB p. 35 (Self-check 2) ex. 1,2,3,4, 6,7
PPP hidden pictures ( game with buzzers)-vocabulary revision
kahoot Past tensesLINK
writing an email

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Revise vocabulary and grammar from Module 2 for a test
 • VOCABULARY: 2.0 Unique experiences, 2.3 Outdoor adventures part 1,2, 2.4 Living underwater part 2 + Functions, 2.5 Once in a lifetime part 1,2 + functions
 • GRAMMAR: Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, used to, would, get used to, be used to, Past Perfect (see Workbook Grammar in use p. 8-12)
 • Workbook p. 26 ex. 13
 • online exercises:ZADANIE 1, ZADANIE 2
 • napisz MAILA NAJPIERW PRZECZYTAJ PRZYKŁAD:LINK

SPOTKANIE 17 : LESSON 8
05.12

Temat: Revision module 2; The Great Barrier Reef; high numbers.

1) WARM UP 1-THANKSGIVING Kahoot
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SBp. 34 The Great Barrier Reef ex. 1,2,3,4
DISCUSSION
6) SBp. 126 Language review 2 ex.5,6,7
7) GEOGRAPHICAL FEATURES VOCABULARY REVISION

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 2.5 part 2 +Functions
 • SBp. 126 ex.1,2,3,4

30.11 - lekcja odwołana; będzie odrobiona w czerwcu

SPOTKANIE 16 : LESSON
28.11

Temat: Great Britain.

1) WARM UP: vocabulary revision
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) Online quiz on Great Britain
5) DISCUSSION
6) THE UNION JACK, THE FLAG OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND + WORKSHEET (FLAGS)
7) FILM BRITISH ISLES + WORKSHEET

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek 5.12.:

 • Vocabulary Module 1 Culture Corner LIST OF WORDS
 • SBp. 18 ex.3
 • Watch the short films from the lesson and revise information on United Kingdom and Great Britain

SPOTKANIE 15 : LEKCJA 8
23.11

Temat: Past perfect.

Warm up BACK TO THE BOARD
used to / would / get used to / be used to KAHOOT 1
SB p. 30 ex. 1
PPP Past perfect theory
Worksheet: Past Perfect
irregular verbs starting with "S" KAHOOT 2

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek 7.12.:

 • Vocabulary to learn: 2.5 part 1 + IRREGULAR VERBS starting with "S" -te któRe były w kahoocie z lekcji (zagraj:)
 • Workbook p. 20-21 ex. 13,14,15

SPOTKANIE 14 : LESSON 7
21.11

Temat: Shark attack, writing a story, adverbs.

- Ice break ( a lot of talking)
- WARM UP: giving definitions + buzzers
- Homework
- Dictation
- SB page 32-33 ex.2,3,4 + film + PPP shark quiz
- speaking time : terrifying experiences

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • Vocabulary unit 2.6
 • WBp. 21 ex.18,19, p. 22 ex.20,21

SPOTKANIE 13 : LEKCJA 7
16.11

Temat: Used to/ get used to/ be used to.

warm up : Escape room game-present perfect vs past simple =revisionLINK
SB unit 2.4 p. 28 ex. 5
USED TO AND WOULD -teoria + GAMELINK
USED TO /WOULD / GET USED TO / BE USED TOLINK

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • 1) Przeanalizuj, zdania naucz się:
  used to =kiedyś zwykłem coś robić (dla wszystkich czasowników)
  would =kiedyś zwykłem coś robić (nie uzywamy z have, be, live itp)
  get used to=przyzwyczaić się
  be used to =być przyzwyczajonym
  Ona mieszkała w Londynie. …She used to live in London. / She lived in London. ……………
  On chodził na ryby kiedy był dzieckiem. …He used to go fishing when he was a child /
  He would go fishing when he was a child/ He went fishing when he was a child.……
  Mój kuzyn mieszkał w Japonii w 1997 roku.……My cousin lived in Japan in 1997…
  Przyzwyczaiłam się do wstawania wcześnie rano.……I got used to getting up early.
  Ona musi przyzwyczaić się do mieszkania w mieście.……She must get used to living in the city………
  Mój brat jest przyzwyczajony do niskich temperatur.……My brother is used to low temperatures.………
  Czy jesteś przyzwyczajony do pracy w nocy?…………Are you used to working at night?………
 • 2) vocabulary: 2.3
 • WB Grammar in Use p. 9 ex. 3,4,5; WB p. 25 -26 ex. 11,12

SPOTKANIE 12 : LESSON 6
14.11

Temat: Phrasal verb: take; Talking about past habits, states.

WARM UP
HOMEWORK
DICTATION
PHRASAL VERB PPP
SBp. 29 ex.8
SPEAKING wordwall
SBp. 29 ex. 10 (listenig and Functions box) and 11
Kahoot english grammar test

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 2.4 part 2 +Functions
 • WBp. 20 ex. 12; p. 21 ex.16 (first read information in „the Prepositions box”); p. 19 ex.5 (first read information in „the Prepositions box”)

SPOTKANIE 11 : LEKCJA 6
09.11

Temat: Present perfect vs Past Simple.

warm up PPP Funny exam answers
game kahoot-irregular verbsLINK
grammar theory present perfectLINK
GAME: PPP typhoon (PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE)
SB p. 27 ex.7

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Vocabulary to learn: irregular verbs part 1 and 2
 • WB p. 25 ex. 9; p. 28 ex. 1
 • WB Grammar in Use p. 11 ex. 8
 • TEORIA PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLELINK

SPOTKANIE 10 : LESSON 5
07.11

Temat: Outdoor adventures.

1) WARM UP Poland worksheet
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SBp. 26 unit 2.3 Outdoor adventures
ex1,2,4,5
SBp. 27 ex.9
5) PPP ADVENTURE AND DANGER

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 2.3 (trek-explore)
 • WBp. 19 ex.7,8 (pay attention to the Prepositions box); p. 20 ex.9

SPOTKANIE 9 : LEKCJA 5
02.11

Temat: Present Perfect. natural phenomena.

warm up speakingLINK
kahoot revisionLINK
SB p. 24 (unit 2.2) ex. 1
SB p. 24 ex. 5
PPP PRESENT PERFECT -rules
GAME buzzers based on: quick test module 4 English file pre-intermediate- Present Perfect

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Student’s Book p. 25 ex. 3, 6a
 • Workbook p. 25 ex. 8
 • vocabulary to learn: irregular verbs part 2;
 • do online activity LINK

SPOTKANIE 8 : LEKCJA 4
26.10

Temat: Test module 1; Past simple vs past continuous.

warm up -vocabulary challenge
test -module 1
past simple vs past contin. -teoria WB (z tyłu ksiązki)
game past simple vs past cont
Brainteasers -game

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek (02.11):

 • Vocabulary to learn: irregular verbs part 1 (all forms)
 • WB p. 24 ex. 1, 2;
 • WB Grammar in Use p. 9 ex. 2.
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 7 : LESSON 4
24.10

Temat: Unique experiences.

WARM UP relative clauses- speaking revision
HOMEWORK
DICTATION
INTRODUCTION of THE TOPIC GEOGRAPHY
SBp. 21 Module 2
SBp. 21 ex.3 speaking about experiences
SBp. 21 ex. 3 FILM
DISCUSSION
WB (Work Book): Vocabulary Bank 2: Geographical Features
GAme: Countries in Europe

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek (07.11):

 • vocabulary 2.0 Unique experiences
 • WBp. 17 ex. 2; p. 18 ex.1
 • W DNIACH 31.10 i 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA

SPOTKANIE 6 : LEKCJA 3
19.10

Temat: Revision -module 1.

warm up -game giving definitions
SB p. 9 unit 1.2 ex. 8 – stative verbs
SB p. 19 Self-Check ex. 3,5,6
PPP Who wants to win millions?

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • Workbook p. 13 ex. 6,7; p. 14 ex. 11,12,14
 • Powtórz do testu:
  -vocabulary module 1.0, 1.1, 1.4, 1.5 part 1
  -Grammar: Workbook Grammar in Use p. 2 (Present Simple, Present Continuous); p 4 (Relatives); p. 6 (Comparative/Superlative of adjectives/adverbs)

SPOTKANIE 5 : LESSON 3
17.10

Temat: Phrasal verb „look”; revision module 3.

1) WARM UP, b) BOARD GAME
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SB unit 1.5 p. 15 ex. 9 PRASAL VERB: LOOK
5) SPEAKING WORKSHEET: PERSONALITY
6) SB: Language Review 1 p. 125 ex.4 and 7
7) PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS-speaking revision

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary 1.5 part 2
 • WBp. 9 ex.18, 19, 20 (focus on the Remember box/zwróć uwagę na wyjaśnieniach w tabelce: Remember)
 • WBp. 10 ex.21,22

SPOTKANIE 4 : LEKCJA 2
12.10

Temat: Relatives (who, where, that, whose etc) Clothes and accessories.

warm up picker wheelGAME SB unit 1.5 p. 14 ex. 1,2
relatives worksheet -teoria
KahootKAHOOT

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary module 1.5 part 1
 • MEMRISE

 • WB p. 14 ex. 14,15; Grammar in Use (yellow pages) p. 5 ex. 10
 • SB p. 15 ex. 7

SPOTKANIE 3 : LESSON 2
10.10

Temat: Character qualities; Types of comparisons.

WARM UP: JOBS, ( hangman)
HOMEWORK
DICTATION
SB P. 12 unit 1.4 CHARACTER
SBp. 12 ex.2
Discussion –character qualities
1 RESPONSIBLE ; 2 OPTIMISTIC; 3 FICTIONAL ; 4 IMPATIENT; 5 PRACTICAL ; 6 CARING; 7 STUBBORN ; 8
SELFISH ; 9 UNCARING ; 10 CHEERFUL ; 11 DETERMINED; 12 VAIN; 13 FORGETFUL ; 14 POLITE ; 15 HONEST;
COMPARISONS
WB (WORK BOOK): Grammar in Use (the end of the book) p. 6 ex. 12 Comparisons
DISCUSSION
TYPES OF COMPARISONS (=WB p. 6): VERY, MUCH MORE.., LESS, THE LEAST, BY FAR THE …, A BIT…,
TIME ALLOWS, ONLY IF YOU HAVE DONE THE ABOVE ACTIVITIES:
SBp. 13 ex.6

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 1.4 (mature-form) and grammar: module 1.4 types of comparison
 • WBp. 9 ex.15,16,17
 • WBp. 7 (Grammar in Use) ex.15
 • LINK DO MEMRISE: LINK

SPOTKANIE 2 : LEKCJA 1
05.10

Temat: Welcome back.

warm up PPP Telepathy-getiing to know each other
Student Book p.6 ex.3,5,6 11
PPP Present Simple vs Present Continuous +worksheets (slides)
Game mystery box -keep it or give it away?:)

HOMEWORK for Thursday / zadanie domowe na czwartek:

 • najpierw przeczytaj kiedy używamy czasy Present Simple i Present Continuous w WORKBOOK& GRAMMAR IN USE -na końcu tej książki jest dodatek: Grammar in Use (kremowy kolor papieru) str 2; zwróć szczególną uwagę na użycie czyli USE
 • następnie zrób Workbook p. 12 ex. 1,2,3, 4,5 (znajdują się na początku ćwiczeń -kolor papieru biały:)
 • vocabulary test: USE MEMRISE to study vocabulary module 1.1 (occupation-landscape); jeśli nie w Memrise to na stronie internetowej szkoły hello pod nazwą grupy jest link do tych słówek
 • poćwicz opisywanie obrazka (przygotowanie do matury) Student Book str. 6 koniecznie uwzględnij: Kto, gdzie? Co robi?

SPOTKANIE 1 : LESSON 1
03.10

Temat: Breaking the ice. Jobs and qualities.

PPP COMING BACK FROM HOLIDAYS
1) GETTING TO KNOW THE TEACHER
3) PAIRWORK ACTIVITY
SB (STUDENT’S BOOK) p. 5 ex.1,2,3 +FILM (in ex.3) and p.6 ex.1,2
III) GUESS MY JOB -GAME

HOMEWORK for Tuesday / zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 1.0 Profiles + module 1.1 (Marine biologist-fishing hook)
 • SBp. 6 ex.4 (podkreśl w tekście słowa, które wskazują czy zdanie jest True czy False/underline the answers in the text)
 • WBp. 6 ex.1